Katolický týdeník: Aby finance sloužily životu

„Jdi a oprav můj dům!“ Papež svolal mladé ekonomy, aby se inspirovali příkladem sv. Františka z Assisi.
Publikováno: 1. 12. 2020 18:30

Výzvou ke změně perspektivy bylo nedlouho po vydání sociální encykliky Fratelli tutti setkání s názvem „Františkova ekonomika“, které po jarním odkladu proběhlo 18. – 21. listopadu v Assisi, v místě spojeném se zakladatelem františkánů. Papež shromáždil, ač pouze virtuálně, na dva tisíce mladých ekonomů, manažerů, podnikatelů a vědců, aby společně se zkušenými odborníky hledali pro ekonomiku udržitelnou cestu, která nezabíjí, nevylučuje, neodlidšťuje a nedrancuje, nýbrž spouští ozdravné procesy.
Svatý otec k účastníkům promluvil ve videoposelství: „Světový systém je neudržitelný z různých hledisek, dopadá na naši trápenou a sdíranou sestru zemi a zároveň na všechny nejchudší a vyděděné. Obojí jde pospolu: sdíraná země a množství vyděděných chudých. Oni jsou prvními poškozenými a také prvními zapomenutými.“

Uprostřed krize

Setkání dostalo zcela jiný náboj tím, že se konalo uprostřed koronavirové krize. V ní papež František vidí možnost ke změně. A není sám. „Proč bychom se měli chtít vracet?“ ptá se i bangladéšský držitel Nobelovy ceny za mír a „bankéř chudých“ Muhammad Yunus.
Pontifikát papeže Františka je prodchnut důrazem na sociální otázky. Jen těžko bychom hledali podobného lídra se světovým dosahem, který tak upozorňuje na bolavá místa ekonomiky. Neusiluje o vznik vlastní ekonomické koncepce, ale snaží se mladé odborníky inspirovat k myšlení, které ekonomii, přepočítávající téměř vše na procenta růstu HDP, přesahuje. „Uznejme, že se navzájem potřebujeme, abychom uvedli do života ekonomickou kulturu, schopnou dát vzklíčit snům, vzbudit proroctví, dát rozkvést naději, probudit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát vzejít jitru naděje, učit se od sebe navzájem,“ vyzval Svatý otec účastníky.
Jak by mohla světová ekonomika po koronakrizi a podle Františkových zásad vypadat, se pro KT zamýšlí zkušený ekonom Lubomír Mlčoch. Papežova ekonomie navrací do hry hodnoty, které by měl (nejen) křesťanský podnikatel a ekonom ctít. O zodpovědném vlastnictví pak píše právník a politik Pavel Svoboda. Podnikání jako celospolečenský úkol zase rozebírá ekonom a podnikatel Roman Češka – a na totéž v anketě odpovídají další lidé z podnikatelské praxe.

KAREL PUČELÍK    

Více lze nalézt v aktuálním vydání Katolického týdeníku, který je k mání elektronicky na www.katyd.cz/predplatne.

 

Svatá země vstoupila do adventu

Rozžehnutím první adventní svíce od plamene v jeskyni Narození Páně zahájili františkáni ve Svaté zemi letošní advent. Komunita, která nad biblickými místy bdí právě 800 let, jej prožije ve znamení změn.

Kde budeme bydlet?

Téměř třetina lidí má obavy, kde budou bydlet ve stáří. Více než polovina dotázaných je přesvědčena, že problém sehnat bydlení budou mít jejich děti – vyplývá z průzkumu agentury Median pro Charitu ČR a katolickou církev.

Do Betléma s rockery i cimbálovkou

Neotřelé spojení dětských hlasů, folkloru, rockových tónů a profesionálního hereckého přednesu nabízí nové CD na Vánoce: Písničky z Betléma.

Doma: Rodinný život slaví 30 let

Olomoucké Centrum pro rodinný život letos slaví.  Už třicet let totiž vydává časopis Rodinný život. 

 

 

Připravujeme: KŘESŤANÉ V MÉDIÍCH

Co by měli křesťané přinášet do mediálního prostoru? 
O průsečících křesťanství a žurnalistiky. 

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021