Na Velehradě se modlí za uzdravení arcibiskupa Graubnera, každý se může připojit

K modlitbě růžence za ukončení pandemie koronaviru a zvláště za uzdravení arcibiskupa Jana Graubnera, který byl kvůli nemoci covid-19 hospitalizován, se od úterý 1. prosince vždy ve 20.00 scházejí věřící na Velehradě. Přidat se ovšem může kdokoli – v myšlenkách a modlitbě ze svého domova, ale také prostřednictvím živého vysílání na YouTube kanálu Farnost Velehrad.
Publikováno: 1. 12. 2020 14:30

Foto: František Ingr, Člověk a Víra

Youtube kanál Farnosti Velehrad zde.

„Při modlitbě růžence se v poutní bazilice na Velehradě scházíme vždy před mší svatou. Teď chceme své modlitební úsilí soustředit na to, abychom vyprošovali zdraví všem, kteří onemocněli koronavirovou nákazou, a zvláště arcibiskupovi Janu Graubnerovi a jeho pomocnéhomu biskupovi Josefu Nuzíkovi – aby se na přímluvu služebníka Božího arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana uzdravili,“ říká velehradský farář P. Josef Čunek, SJ.

Olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici Olomouc během víkendu – několik dní poté, co byl ve středu 25. listopadu 2020 pozitivně testován na nemoc covid-19. Pozitivní výsledek koronavirového testu se potvrdil také u pomocného biskupa a generálního vikáře Josefa Nuzíka, který nyní zůstává v domácí karanténě.

K modlitbám za uzdravení olomouckých biskupů i za všechny, které covid-19 postihl, se může připojit každý: ať už v přímém přenosu z velehradské baziliky, anebo soukromou modlitbou. Vedle růžence k ní lze využít také modlitbu za vyslyšení na přímluvu kandidáta blahořečení Antonína Cyrila Stojana.

MODLITBA ZA VYSLYŠENÍ
(pro soukromou pobožnost)

Bože, náš nejlaskavější Otče! Klaníme se ti, děkujeme ti za to, že jsi nám skrze svého služebníka Antonína Cyrila Stojana ukázal požehnání křesťanské víry a činorodé lásky.

S důvěrou tě prosíme: obnov a upevni v našem národě svatou víru a mravnost. Posiluj věrnost rodičů, dětí a osob tobě zasvěcených v jejich povolání. Sešli své světlo a sílu těm, kteří životem bloudí a hledají štěstí. Uzdrav naše nemocné (zvláště olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera).

Učiň to, prosíme, na přímluvu našeho lidumilného arcipastýře Antonína Cyrila. Dopřej nám milost, abychom ho směli uctívat jako světce, kterého jsi oslavil i zázrakem. Bože, oslav své jméno skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Svatá Panno Maria, Matko církve a Královno rodin, oroduj za nás! Svatí Cyrile a Metoději, ochráncové Evropy, orodujte za nás!

Zdroj: Arcibiskupství olomoucké
Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021