Papež František: Bůh nám žehná i přes naše hříchy

Při pravidelné středeční audienci, opět vysílané z knihovny Apoštolského paláce, se papež František zamýšlel nad požehnáním jako nad zásadní dimenzi modlitby. Řekl, že odpovědí na Boží požehnání je také naše požehnání vyjádřené modlitbou, chválami, adorací a díky.
Publikováno: 2. 12. 2020 11:30

Papež František pronesl v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce sedmnáctou část cyklu katechezí o modlitbě. Svou katechezi Svatý otec zahájil citací několika příkladů z knihy Genesis, aby poukázal na to, že požehnání je základní dimenzí modlitby. 

Boží „dobrořečení“

Zatímco Bůh tvoří svět, „neustále životu žehná“, žehná zvířatům, muži, ženě a nakonec také sobotě, dni odpočinku. I muži a ženy dávají požehnání, protože si uvědomují, že požehnání má zvláštní moc, která doprovází osobu, která ho přijímá, po celý život. Požehnání Bohu umožňuje proměnit lidské srdce požehnané osoby.
V biblickém textu je použit slovesný tvar „buď pochválen“, který tlumočí původně hebrejský termín beracha (berakha, lat. benedictus, řec. eulogetos), což je výraz Boží přízně a dobroty, ale také lidský projev chvály, vděčnosti a úcty za obdržené dobrodiní. Do češtiny se nejčastěji překládá jako požehnání (z německého segnen), ale také jako dobrořečení či velebení.

Boží nesmazatelný obraz v nás navzdory hříchu

„Krátce poté se krása, kterou Bůh vtisknul svému dílu, znetvoří, a lidská bytost se stává zkaženým tvorem, schopným šířit ve světě zlo a smrt. Nic však nedokáže nikdy smazat onu prvotní dobrotu, kterou mu vtisknul Bůh; onu stopu dobra, již Bůh vtisknul do světa...Naděje světa  plně spočívá v Božím požehnání. Bůh nám neustále přeje dobro. On především, jak říká básník Péguy1, neustále doufá v naše dobro.“
Proto papež František řekl, že „velkým Božím požehnáním je Ježíš Kristus, je to veliký Boží dar – Jeho Syn. Je to požehnání pro celé lidstvo, požehnání, které nám přineslo spásu.“ Svatý Pavel s citem ohlašuje Boží plán lásky a říká: „Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.“
Podle Svatého otce „není hřích, který by mohl kompletně smazat Kristův obraz, přítomný v každém z nás.“ Hřích může znetvořit tento obraz, ale nemůže ho odstranit z Božího milosrdenství. Jak řekl Svatý otec: „Bez ohledu na to, jak dlouho je hříšník v hříchu, má Bůh doposledka strpení a naději, že se hříšníkovo srdce nakonec otevře a změní. Bůh je jako dobrý otec a dobrá matka, kteří svoje potomky, jakkoli by se pomýlili, nikdy nepřestanou mít rádi.“ 

Bůh žehná i hříšným dětem

Papež František poukázal na velký dopad, který mohou mít tyto biblické texty o požehnání ve vězeňském prostředí nebo v terapeutických komunitách. Uvědomují-li si, že „i přes jejich vážná pochybení na nich nadále spočívá požehnání, že je nebeský Otec nepřestává mít rád a doufá, že se nakonec otevřou dobru.  I kdyby je jejich nejbližší příbuzní opustili, nepřestávají být Božími dětmi.“ Proto zdůraznil, že se dějí zázraky a Boží milost mění životy. Bůh „nás bere takové, jací jsme, ale nikdy nás takovými neponechá.“
V této souvislosti připomněl Svatý otec příběh Zachea, který byl považován za hříšníka. Místo toho v něm „Ježíš objevuje záblesk dobra“ a díky své zvědavosti dovoluje milosrdenství, které zachraňuje, přijít a změnit srdce a život Zachea. „Ježíš viděl ve vyvrhelech a zavržených nesmazatelné Otcovo požehnání...spatřoval v nich Ježíš ono nesmazatelné znamení Otcova požehnání, které podněcovalo jeho soucit.“ řekl papež.

Odpovídáme Bohu požehnáním

Na závěr katecheze Svatý otec poukázal na to, že odpovědí člověka na Boží dary je modlitba chval, klanění a díkůvzdání.
„Modlitba je radost a vděčnost. Bůh nečekal, až se obrátíme, aby nás měl rád, ale počínal si tak mnohem dříve, když jsme ještě byli hříšníky.“ 

Celý text papežovy promluvy naleznete zde.

Po hlavní promluvě papež Fratnišek apeloval na ukončení násilí v Nigérii:

„Rád bych ujistil o své modlitbě za Nigérii, která bohužel opětovně zažila krveprolití při dalším teroristickém masakru. Minulou sobotu bylo na severovýchodě této země surově zavražděno více než sto rolníků. Kéž je Bůh přijme do věčného pokoje a utěší jejich rodinné příslušníky. Ať Bůh obrátí srdce lidí, kteří páchají tyto hrůzné zločiny, hluboce urážející Jeho jméno.“

Svatý otec dále připomenul čtyřicáté výročí mučednictví čtyř misionářek, občanek Spojených států amerických, v Salvadoru. Tři řeholnice a jedna laická spolupracovnice zemřely ve stejném roce jako sv. Óscar Romero.

„Na dnešek připadá čtyřicáté výročí úmrtí čtyř severoamerických misionářek, zavražděných v Salvadoru. Ita Fordová a Maura Clarková, dominikánské sestry z Maryknoll, voršilka Dorothy Kazelová a dobrovolnice Jean Donovanová, byly 2. prosince 1980 uneseny, znásilněny a popraveny paramilitární jednotkou. Sloužily v Salvadoru v kontextu občanské války a za velikého rizika roznášely jídlo a léky běžencům a pomáhaly nejchudším rodinám. Tyto ženy velkoryse prožívaly svou víru a jsou nám všem vzorem, abychom byli věrnými misionářskými učedníky.“

Dodejme, že těla zavražděných misionářek byla nalezena dalšího dne pohozená v terénu, jako těla tisícovek dalších obětí. Život severoamerických sester připomene mše svatá, kterou dnes večer v Římě bude sloužit kard. Michael Czerny, podsekretář sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj.

Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali dnešní přenos, rozloučil slovy:

„Adventní doba, která začala minulou neděli, ať je pro každého z vás momentem zvláštní milosti. Myslím nakonec zejména na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. Všechny vybízím, aby tuto liturgickou dobu přípravy na Narození Páně prožívali bdělým a velkodušným hledáním Boží vůle.“

Nakonec, po modlitbě Otče náš, papež všem požehnal.

Zdroj: Vatican News

1 Le porche du mystère de la deuxième vertu, první vyd. 1911. Brána k tajemství druhé ctnosti.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021