Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí. Tříkrálová koleda v lednu zazní on-line i v terénu

S plným nasazením a elánem se pracovníci a dobrovolníci Charity Olomouc pustili do příprav jedné z největších dobrovolnických sbírek v České republice, která se letos poprvé uskuteční za zvláštních podmínek. Z důvodu koronavirové pandemie připravuje Charita kromě tradiční tříkrálové koledy v rouškách i její virtuální podobu. Zdraví příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě. Hlavním mottem Tříkrálové sbírky 2021 se v olomouckém děkanátu stalo poselství „Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí…“
Publikováno: 4. 12. 2020 9:15

Konec listopadu se až do poloviny prosince v Charitě nese ve znamení příprav na blížící se Tříkrálovou sbírku. Je třeba připravit a rozvést tříkrálové kasičky a další tradiční sbírkové propriety, jako jsou korunky, cukříky, kalendáříky, průkazky a dárky pro koledníky. V letošním roce však z důvodu druhé vlny pandemie probíhají přípravy odlišně. Charita nyní hledá i další způsoby a možnosti, aby sbírka v období koronavirové pandemie mohla proběhnout bezpečně. Pro letošní sbírku připravuje také online verzi tříkrálového koledování.

Momentálně se nám rýsují dvě varianty koledy. Klasické koledování dům od domu, samozřejmě s dodržením aktuálních hygienických opatření. Myslíme na zdraví a bezpečí všech. Další variantou je online možnost darování, konkrétní podoba je v procesu příprav,“ sděluje Veronika Velčovská. Koleda by měla proběhnout v klasickém termínu 1. – 14. ledna 2021.

V Charitě Olomouc probíhá příprava sbírkového materiálu. „Nedokážeme zatím odhadnout přesné počty koledníků, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Prozatím jsme připravili 440 kasiček, včetně dalšího materiálu jako jsou cukříky, kalendáříky, informační letáky, igelitky, korunky, křídy,“ vypočítává Veronika Velčovská. To vše poputuje za příznivé epidemiologické situace do jednotlivých farností a obcí olomouckého děkanátu.

V loňském roce Charita díky dárcům Tříkrálové sbírky podpořila provoz Hospicové péče Caritas působící na Olomoucku a rozvoj Centra materiální pomoci pro lidi a rodiny ocitající se v nouzi. Další část výtěžku byla věnována na přímou pomoc jednotlivcům a rodinám ohrožených chudobou. „Pro nás je Tříkrálová sbírka nejen reálnou pomocí bližnímu, ale především poselstvím naděje a víry. Zvláště v dnešní nesnadné situaci vnímáme potřebu zvěstovat naději, která je zakotvená v Kristu, Spasiteli, který přišel na tento svět. Z toho důvodu je pro nás mottem letošní sbírky: Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí,“ přibližuje Bára Cigánková, zástupkyně ředitele Charity Olomouc.

Zdroj: Eva Štefková, Charita Olomouc

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021