Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí. Tříkrálová koleda v lednu zazní on-line i v terénu

S plným nasazením a elánem se pracovníci a dobrovolníci Charity Olomouc pustili do příprav jedné z největších dobrovolnických sbírek v České republice, která se letos poprvé uskuteční za zvláštních podmínek. Z důvodu koronavirové pandemie připravuje Charita kromě tradiční tříkrálové koledy v rouškách i její virtuální podobu. Zdraví příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě. Hlavním mottem Tříkrálové sbírky 2021 se v olomouckém děkanátu stalo poselství „Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí…“
Publikováno: 4. 12. 2020 9:15

Konec listopadu se až do poloviny prosince v Charitě nese ve znamení příprav na blížící se Tříkrálovou sbírku. Je třeba připravit a rozvést tříkrálové kasičky a další tradiční sbírkové propriety, jako jsou korunky, cukříky, kalendáříky, průkazky a dárky pro koledníky. V letošním roce však z důvodu druhé vlny pandemie probíhají přípravy odlišně. Charita nyní hledá i další způsoby a možnosti, aby sbírka v období koronavirové pandemie mohla proběhnout bezpečně. Pro letošní sbírku připravuje také online verzi tříkrálového koledování.

Momentálně se nám rýsují dvě varianty koledy. Klasické koledování dům od domu, samozřejmě s dodržením aktuálních hygienických opatření. Myslíme na zdraví a bezpečí všech. Další variantou je online možnost darování, konkrétní podoba je v procesu příprav,“ sděluje Veronika Velčovská. Koleda by měla proběhnout v klasickém termínu 1. – 14. ledna 2021.

V Charitě Olomouc probíhá příprava sbírkového materiálu. „Nedokážeme zatím odhadnout přesné počty koledníků, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Prozatím jsme připravili 440 kasiček, včetně dalšího materiálu jako jsou cukříky, kalendáříky, informační letáky, igelitky, korunky, křídy,“ vypočítává Veronika Velčovská. To vše poputuje za příznivé epidemiologické situace do jednotlivých farností a obcí olomouckého děkanátu.

V loňském roce Charita díky dárcům Tříkrálové sbírky podpořila provoz Hospicové péče Caritas působící na Olomoucku a rozvoj Centra materiální pomoci pro lidi a rodiny ocitající se v nouzi. Další část výtěžku byla věnována na přímou pomoc jednotlivcům a rodinám ohrožených chudobou. „Pro nás je Tříkrálová sbírka nejen reálnou pomocí bližnímu, ale především poselstvím naděje a víry. Zvláště v dnešní nesnadné situaci vnímáme potřebu zvěstovat naději, která je zakotvená v Kristu, Spasiteli, který přišel na tento svět. Z toho důvodu je pro nás mottem letošní sbírky: Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí,“ přibližuje Bára Cigánková, zástupkyně ředitele Charity Olomouc.

Zdroj: Eva Štefková, Charita Olomouc

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

TOP - Týden otevřených kostelů v Hradci Králové

Týden otevřených kostelů (TOK), pokud to vládní nařízení dovolí, se letos uskuteční v Hradci Králové ve dnech 23. - 30. 5. 2021. Projekt má za cíl představit křesťanství a ukázat co nejširší rozsah jeho aktivit a tím pomoci odbourat zažité předsudky, rozšířit povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že jsou centrem společenského a kulturního života města i dnes.
16.04.2021

Blahořečení P. Dominika Zavřela můžete sledovat živě na TV Noe

V sobotu 17. dubna 2021 od 10.30 se ve Vatikánu bude konat mše svatá s blahořečením Simona Cadrona a druhů mezi které patřil i P. Dominik Zavřel pocházející z Chodova u Prahy. Bohoslužbu bude živě přenášet TV Noe.
16.04.2021

Papež František: Svatost není pro “specialisty na božské záležitosti"

Modlitba, skutky lásky a povolání ke svatosti – o těchto základních kamenech řeholního života mluvil papež František ve videoposelství k účastníkům kongresu uspořádaného k padesátému výročí prohlášení svaté Terezie od Ježíše za učitelku církve.
16.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021

Vychází nová kniha arcibiskupa Jana Graubnera

V Karmelitánském nakladatelství vychází kniha Zbožnost je užitečná ke všemu, jejíž autorem je olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. V publikaci autor vzpomíná i na svůj boj s nemocí covid-19 v prosinci loňského roku.
15.04.2021