Svatý stolec vydal Ekumenické vademecum

Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů představila dokument nazvaný Biskup a jednota křesťanů: ekumenické vademecum.
Publikováno: 4. 12. 2020 18:00

Foto: On line tisková konference k prezentaci Ekumenického vademecum

Stručná a praktická příručka vznikla na žádost členů a konzultorů zmíněné rady  s cílem poskytnout katolickým biskupům pomůcku v jejich službě při podporování jednoty křesťanů. Ekumenické vademecum zároveň připomíná 60. výročí založení Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů papežem sv. Janem XXIII v roce 1960. Dokument byl schválen papežem Františkem, který na něj odkazuje ve svém dopise k 25. výročí encykliky Ut unum sint (1995), když připomenul, že „služba jednoty je základním aspektem poslání všech biskupů“. Svatý otec  doufá, že vademecum poslouží „jako povzbuzení a vodítko při uskutečňování jejich ekumenických povinností“.

Podle P. Jaromíra Zádrapy, zodpovídajícího za dialog s pravoslavnými církvemi v rámci zmíněného vatikánského úřadu má Vademekum dvě hlavní části. „První se nazývá „Podpora ekumenismu v rámci katolické církve“ a shrnuje požadavky, jimiž se řídí katolická církev při naplňování svého ekumenického poslání.„ Vademekum zde bere v úvahu diecézní a národní struktury, personál, ekumenickou formaci a zapojení diecézních médií.

Druhá část se zabývá čtyřmi způsoby angažovanosti katolické církve ve vztahu k ostatním křesťanským komunitám: Duchovní ekumenismus je duší ekumenického hnutí (UR 8). Vademekum nabízí způsob, jakým mohou biskupové přivádět k modlitbě, obrácení a svatosti v rámci jednoty křesťanů, a to především důrazem na Písmo svaté, uzdravení minulosti a „ekumenismus krve“. Dialog lásky se zabývá „kulturou setkání“ na úrovni každodenních kontaktů a spolupráce, péčí a prohlubováním vztahů, které křesťané obdrželi ve křtu. Dialog pravdy odkazuje na hledání Boží pravdy, ke kterému se katolíci společně s ostatními křesťany zavazují skrze ekumenický teologický dialog. Dialog života zahrnuje příležitost pro sdílení a spolupráci s jinými křesťany v pastorační péči („pastorační ekumenismus“), ve svědectví víry světu („praktický ekumenismus“) a prostřednictvím kultury („kulturní ekumenismus“). 

Tyto pokyny se opírají o Dekret o ekumenismu Druhého vatikánského koncilu, Unitatis redintegratio; o encykliku sv. Jana Pavla II. o ekumenismu, Ut unum sint; taktéž o dva dokumenty Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů: o Direktář k provádění ekumenických principů a norem a o Direktář Ekumenického rozměru formace těch, kteří se věnují pastorační službě. V závěru každé části Vademecum podává seznam „praktických doporučení“, shrnujících jednoduchými a jasnými pojmy úkoly a iniciativy, které lze uskutečňovat na místní a regionální úrovni. Příloha nabízí stručný přehled  mezinárodních teologických dialogů vedených katolickou církví,“ uvedl mimo jiné pro českou redakci Vatican News.

Jak dodal, tak konkrétním projevem vstřícnosti by v našich zemích mohlo být například poskytnutí bohoslužebného prostoru pro komunity ukrajinských pravoslavných věřících. Podle platných směrnic jim mohou být nabídnuty k využití katolické kostely a kaple, s vyjímkou katedrály coby sídla místního biskupa.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021