Podpořte sbírku na misie!

Papežská misijní díla v České republice vstoupila do roku 2020 s nadějí v pokračující a stále narůstající aktivitu svých členů a podporovatelů, která vyhlášením Mimořádného misijního měsíce října 2019 papežem Františkem vygradovala. Ovšem vzhledem ke zrušení sbírky z tzv. Misijní neděle je získávání darů v tuto chvíli náročné a proto prosí o pomoc a finanční podporu. „Velký pokles prostředků totiž bude znamenat velký problém hlavně v provozu a fungování církevních struktur v misijních zemích“ zmínil v dopise Leoš Halbrštát, ředitel Papežských misijních děl v ČR.
Publikováno: 8. 12. 2020 12:15

Foto: Foto Jan Štindl z misijní cesty do Bangladéše.,Facebook PMD ČR

Podpořte, prosím, sbírku na misie

Papežská misijní díla v České republice vstoupila do roku 2020 s opravdu velikou nadějí na pokračující, anebo lépe: stále narůstající aktivitou svých členů a podporovatelů, která vlastně vygradovala jak vyhlášením Mimořádného misijního měsíce října 2019 papežem Františkem, tak jeho aktivní roční přípravou. V roce 2020 jsme chtěli misijními aktivitami a činností navázat na dozvuky této události. V prvních měsících roku 2020 však přišly první omezení vzhledem k pandemii Covid 19 a vlastně všechny aktivity byly zastaveny, protože jsou převážně založeny na vzájemném setkávání, což nebylo, až na malé výjimky v létě, možné. 

Jedinou výjimkou byli jednotlivci, kteří se snažili a doposud snaží organizovat různým způsobem misijní činnost na podporu projektů papežských misií pro nejpotřebnější. Naše poslání pak všichni členové i nadále podepírají modlitbou, bez které nejsou misie možné.

Národní kancelář PMD se soustřeďuje po celý letošní rok hlavně na koordinaci a propagaci pomoci do zahraničí v rámci Misijního fondu KORONA, skrze něhož se snažíme pomocí finančních prostředků od našich dárců pomáhat v krajinách, kde máme osobní kontakty, a víme, že lidé bez naší pomoci těžko přežívají.

V případě Misijní neděle, kdy byla sbírka na Papežské misijní dílo šíření víry odložena, posléze zrušena, je získávání finančních darů katastrofální! Toto dílo získává finanční prostředky jen z této sbírky.  A obrovský pokles prostředků bude znamenat velký problém hlavně v provozu a fungování církevních struktur v misijních zemích.

Nyní je pro nás nejdůležitější sdělit všem našim podporovatelům a dárcům, jak moc je důležité ještě do konce tohoto roku posbírat chybějící peníze, které by aspoň z části nahradily sbírku z Misijní neděle, jež se nekonala. Jedině tak budeme moci alespoň malou částkou pomoci projektům Papežského misijního díla šíření víry.

Podpořte, prosím, Papežské misijní dílo šíření víry individuálně.

Peníze v obálce s nápisem NA MISIE můžete vložit do pokladny v kostele, přinést do sakristie či na faru a nebo osobě do Národní kanceláře PMD v Hradci Králové, a to do 20. 12. 2020. Až do konce roku pak můžete své dary zaslat na účet číslo 72 540 444/2700, VS 10

Lidé v misiích Vaši štědrost potřebují.

Oplatí ji vřelými modlitbami a Pán svým požehnáním. 

Velice děkuji všem, kdo se do sbírky zapojí.

Diac. Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež jmenoval duchovního asistenta vatikánských médií: Hledat skrytou nit pravdy

Papež František posílá do svých médií duchovního asistenta. Stává se jím Luigi Maria Epicoco, čtyřicetiletý kněz, původem z jihoitalské Apulie, autor rozhovorů s papežem a řady publikací, kterých si František cení natolik, že jednu z nich vybral jako dárek pro kardinály při setkání s římskou kurií v roce 2019. Jeho úkolem bude rovněž přispívat svými sloupky do vatikánského deníku Osservatore Romano.
17.06.2021

Svaté rodině zasvětí Blízký východ, její ikona bude putovat do Říma

U příležitosti probíhajícího Roku sv. Josefa při 150. výročí jeho vyhlášení za patrona univerzální církve se v neděli 27. června uskuteční zasvěcení Blízkého východu Svaté rodině. Akce bude součástí eucharistické slavnosti v bazilice Zvěstování Panně Marii v Nazaretu s požehnáním putující ikony Svaté rodiny.
17.06.2021

Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti zveřejnil oficiální hymnu

Kardinál Péter Erdő vyhlásil na pondělní tiskové konferenci oficiální hymnu letošního Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti.
17.06.2021

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021