Papež František: Prosme svatého Josefa o ochranu církve v této době

Dnes dopoledne pronesl papež František v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce osmnáctou část cyklu katechezí věnovaných modlitbě. Ve své katechezi vyzval všechny, aby poslouchali volání, které se v nás probouzí, zejména ve chvílích obtíží, a které jsou podle něj prosebnou modlitbou.
Publikováno: 9. 12. 2020 14:30

Pravidelná středeční katecheze papeže Františka byla uvedena čtením ze Žalmu (Žl 28,1-2.6-7).

Na úvod Svatý otec připomněl, že Ježíš učil své učedníky modlitbu Otče náš, aby se modlili za velké i pokorné věci, aby Mu adresovali všechny svoje prosby. „Prosíme Boha o ty nejvznešenější dary, totiž aby bylo lidem svaté Jeho jméno, nadešla Jeho vláda a uskutečnila se ve světě Jeho vůle k dobru.“  Stejnou modlitbou však žádáme i o všednější dary, jakou je „vezdejší chléb“, což je podle papeže Františka také „zdraví, příbytek a práce, tedy každodenní položky, jakož i za eucharistii, nezbytnou pro život v Kristu, a také za odpuštění hříchů, a tím pokoj v našich vztazích, co je každodenní otázka, protože odpuštění potřebujeme stále.

Modlitba jako paprsek světla ve tmě

Papež František uvedl, že prosebná modlitba je „plně lidská“. Řekl, že v určitém okamžiku života každého člověka se iluze soběstačnosti rozpadá. Všichni prožíváme pocit osamělosti nebo smutku. Bible se nevyhýbá tomu, aby ukázala lidstvo v jeho nejslabším stavu, když se zdá, že zvítězí nemoc, nespravedlnost nebo zrada. 
„Někdy se zdá, že se všechno bortí, jako by dosavadní život byl promarněn. A v těchto zdánlivě bezvýchodných situacích, kdy se domněle vše hroutí, existuje jediný nouzový východ, totiž zvolání, prosba: „Pane, pomoz mi!“. Modlitba dává  problesknout světlu i v těch nejhustších temnotách: „Pane, pomoz mi!“. Tato slova otevírají cestu a novou pouť.“

Všechno stvoření volá o pomoc

Papež František dále řekl, že celé Stvoření se účastní prosebné modlitby, „každý zlomek stvoření v sobě má vepsánu touhu po Bohu.“ 
Papež František vyzval křesťany, aby se neostýchali modlit se, když tuto potřebu cítí nejen ve chvílích temnoty, ale také ve chvílích štěstí. Modlitba se objevuje jako výkřik z hlubin, i když se to snažíme potlačit. „Děkujme Bohu za vše, co nám dal, a nic nepovažujme za samozřejmé či náležité: všechno je milost. Toto si musíme vštípit: Pán nás ustavičně obdarovává a všechno je milost. Boží milost. Nicméně nedusme úpěnlivou prosbu, která v nás vyvstává spontánně. Prosebnou modlitbou přisvědčujeme svým omezením a svojí stvořenosti.“

Čekání na Boží odpověď

Na závěr papež František všechny ujistil, že Bůh odpoví. „Bůh pokaždé odpoví – dnes či zítra, takovým či onakým způsobem, avšak pokaždé. Bible to opakuje do nekonečna. Bůh naslouchá křiku těch, kteří Jej snažně prosí. I našim zajíkavým prosbám, těm, které uvízly na dně srdce, či těm, které se stydíme vyslovit. Otec nám chce darovat svého Ducha, který oživí každou modlitbu a promění všechno.“ Naším úkolem, uzavřel, je trpělivě čekat na Boží odpověď na naši prosebnou modlitbu. 

Celé znění promluvy naleznete zde.

Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy:

„Včera byl zveřejněn apoštolský list věnovaný sv. Josefovi, který byl před sto padesáti lety vyhlášenen patronem všeobecné církve. Nazval jsem ho »S otcovským srdcem«. Bůh svěřil sv. Josefovi nejcennější poklady – Ježíše a Marii, a on to plně opětoval s vírou, odvahou, něhou, »otcovským srdcem«. Vzývejme jeho ochranu nad církví v této době a učme se od něj ustavičně a pokorně plnit Boží vůli. Adventní doba nás přibližuje slavnosti Narození Páně a připravuje nás, abychom se otevřeli světlu betlémského mysteria. Je to čas očekávání. Čekání na Spasitele ať každého z vás přiměje k větší rozhodnosti a velkodušnosti vzhledem k požadavkům křesťanského povolání.

Nakonec, jako obvykle myslím na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. S Marií rozjímejte o mysteriu Boha, který se stal člověkem, a s radostí jděte vstříc Pánu, který nás přijde zachránit.“

Po společné modlitbě Otčenáš Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články