Papež František: Ježíšova "slabost" nám zjevuje Boží lásku

Během pravidelné středeční audience, opět vysílané z knihovny Apoštolského paláce, vyzval papež František křesťany, aby se připravili na Vánoce tím, že budou v tichu rozjímat před jesličkami, podle vzoru svatého Františka z Assisi, a dovolí, aby se v nich znovu probudil úžas z „podivuhodného“ způsobu, jakým chtěl Bůh přijít na svět, aby se znovu narodil v nás.
Publikováno: 23. 12. 2020 13:15

Svatý Otec na úvod pravidelné středeční audience připomněl, že Vánoce nás učí, že se Bůh na nás nedíval s pohledem shora, ale plně převzal naši přirozenost a naši lidskost, tedy kromě hříchu. Tato událost dává smysl lidské existenci i celé historii a může odstranit pesimismus generovaný pandemií.

Překonávání světské mentality

Narození Ježíše, jak poznamenal papež František, se stalo všeobecným svátkem a má v sobě své kouzlo i mezi lidmi jiných vyznání. Pro křesťany jsou Vánoce „rozhodující událostí, věčným ohněm, který ve světě zažehnul Bůh a nemá být směšován s pomíjivými věcmi. Je důležité nezredukovat Vánoce na pouhý sentimentální či konzumní svátek.“
Na problém konzumnosti, která nám „unesla“ Vánoce upozornil papež již minulou neděli. Řekl, že se Vánoce nesmí omezovat na pouhou sentimentální nebo konzumní oslavu, bohatou na dary a blahopřání, ale zároveň chudou na křesťanskou víru a chudou na lidstvo. „Proto je třeba se postavit světské mentalitě, jež není schopna pojmout žhavé jádro naší víry, které praví: »Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy« (srov. Jan 1,14). Toto je jádro Vánoc, či spíše jejich pravda, žádná jiná neexistuje.“

Boží dobrota překonává selhání člověka


Vánoce nás vyzývají, abychom uvažovali o dvou věcech. Na jedné straně je dramatičnost dějin, ve kterých muži a ženy, zraněni hříchem, neustále hledají pravdu, milosrdenství a vykoupení. Na druhé straně je Boží dobrota. Ježíš, který k nám přišel, aby nám sdělil Pravdu, která zachraňuje, a učinil nás účastníky v Jeho přátelství a Jeho životě. Toto je čistá milost, nic, co bychom si zasloužili.
Jak řekl papež František, jednoduchostí a lidskostí Vánoc můžeme odstranit z našich srdcí a myslí pesimismus, který se rozšířil kvůli pandemii. Když znovu objevíme a uvědomíme si, že pokorné a chudé Dítě, skrývané a bezbranné, je sám Bůh, který se pro nás stal člověkem, nemůžeme se nechat přemoci porážkami, neúspěchy a pocitem znepokojujícího zmatku.

Událost Ježíšova narození nám ukazuje, že „Bůh nás nepozoroval shůry, zdáli, neprošel kolem nás, neošklivil si naši bídu, neoděl se nějakým zdánlivým tělem, nýbrž plně přijal naši přirozenost a naše lidství. Je jedním z nás, je jako my. Ničeho se nezřekl, kromě hříchu, což jediné s námi nesdílí. V Něm je celé člověčenství. Vzal na sebe všechno, čím jsme, tak, jak jsme.“ To je podle papeže zásadní pro pochopení křesťanské víry.

Při této příležitosti připomněl cestu obrácení svatého Augustina, který ve svých Vyznáních vypráví: „Nedržel jsem se totiž pokorně svého pokorného Boha Ježíše a nevěděl jsem, v čem by mi jeho slabost mohla být učitelkou.“ (Vyznání, VII, 18)
„Ježíšova „slabost“ je „učitelka“! Zjevuje nám totiž Boží lásku. Vánoce jsou svátkem vtělené Lásky k nám a narozené v Ježíši Kristu. On, Ježíš Kristus, je světlo lidí, které září v temnotách a dává smysl lidské existenci a celým dějinám.“

Svatý otec vyzval křesťany, aby se připravili na Vánoce tím, že budou v tichu rozjímat před jesličkami, podle vzoru svatého Františka z Assisi, a dovolí, aby se v nich znovu probudil úžas z „podivuhodného“ způsobu, jakým chtěl Bůh přijít na svět, aby se znovu narodil v nás. To v nás oživí něhu.
Svatý otec řekl: „Takovou něhu, kterou nám dnes přináší Bůh svým podivuhodným způsobem, jakým přišel na svět. Takto se v nás opětovně rodí lidská něha, která se blíží k té Boží. Dnes potřebujeme něhu, lidské pohlazení v tolikerém soužení! Pandemie nás donutila mít větší odstup, a Ježíš nám v jeslích zjevuje něhu, která je cestou ke sblížení a zlidštění. Držme se této cesty.“

Celý text promluvy naleznete zde.

K německojazyčným virtuálním účastníkům generální audience se poté papež František obrátil se zvláštní prosbou. Ačkoli často nehovoří cizími jazyky, přání radostných vánoc tentokrát připojil v němčině:

„Dítě Ježíše potěšíme, když o těchto svátečních dnech nezapomeneme na osamělé, nemocné a potřebné lidi. Stačí telefonát, abychom jim předali paprsek vánočního světla. Pán vám to oplatí. Frohe Weihnachten!“

Po souhrnech katecheze v dalších sedmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy:

„Napodobením pastýřů pospíchejte ke svaté jeskyni, kde vás čeká Ježíš, aby vám daroval Svoje světlo a Svůj pokoj. On chce obohatit váš život Svojí láskou a milostí. A jako obvykle myslím na mládež, staré a nemocné lidi, a novomanžele. Mariina naprostá vstřícnost a Josefova pohotová velkorysost ať jsou vám příkladem pro přijetí Dítěte Ježíše v mysteriu Vánoc. Všem ze srdce přeji požehnané Vánoce, plné radosti a pohody.“

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.
 

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021