Dejte se obydlet nadějí, vyzývá papež účastníky setkání komunity Taizé

„Nebuďte mezi těmi, kdo rozsévají zoufalství, podněcují trvalou nedůvěru, zneškodňující sílu naděje, již nám dává duch zmrtvýchvstalého Krista“, píše papež František mladým lidem, kteří se na přelomu roku zúčastní setkání organizovaného ekumenickou komunitou z Taizé. Římský biskup je vyzývá, aby se dali „obydlet touto nadějí“, která jim dodá „odvahu k následování Krista a práci pro nejvíce znevýhodněné lidi, zejména ty, kteří se potýkají s obtížemi současné doby“.
Publikováno: 29. 12. 2020 20:15

Letošní pouť důvěry na zemi, které dospěla již do 43. ročníku, se bude konat virtuálně. Papež František její účastníky pozdravil prostřednictvím svého státního sekretáře, kard. Parolina, a vyjádřil radost nad tím, že se k ní může připojit v modlitbě a myšlenkách. „Za situace, která nedovoluje fyzické shromažďování, se po mladých lidech požaduje zkouška kreativity a fantazie, aby se navzdory vzdálenostem propojili prostřednictvím nových sdělovacích prostředků“, podotýká se v poselství. Již skutečnost, že se mladí lidé setkávají, byť tímto výjimečným, virtuálním způsobem, pokračuje list, „je znamením pouti naděje. Nikdo totiž nemůže životu čelit odosobněně. Potřebujeme společenství, které nás podpírá a pomáhá nám; takové společenství, ve kterém si navzájem pomáháme hledět k budoucnosti“ (Fratelli tutti, 8).

V závěru papež František mladé lidi vyzývá, aby se dali prodchnout nadějí, která je „smělá, dokáže hledět za osobní pohodlí, drobné jistoty a náhražky zužující obzory. Tato naděje se naopak otevírá vůči velikým ideálům, které činí život krásnějším a důstojnějším“. Kráčejme v této naději, naléhá František a uzavírá: „Kéž v příštím roce nadále rozvinete kulturu setkávání a bratrství, abyste společně putovali k obzoru naděje, odhalenému Kristovým vzkříšením“.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021