40. výročí vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy

Před 40 lety, 31. prosince 1980, vyhlásil papež Jan Pavel II. svaté Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy.
Publikováno: 31. 12. 2020 17:00

Apoštolským listem Egregiae Virtutis postavil papež Jan Pavel II. slovanské věrozvěsty po bok sv. Benedikta, vyhlášeného patronem Evropy o 16 let dříve papežem Pavlem VI. V roce 1999 pak připojil mezi zvláštní přímluvce našeho kontinentu také tři velké ženy: sv. Brigitu, sv. Kateřinu Sienskou a sv. Terezii Benediktu od Kříže (Edit Stein).

Misijní dílo soluňských bratří připomněl celé církvi papež Lev XIII. v encyklice Grande Munus ze 30. září 1880, kterou zároveň zavedl jejich liturgický svátek do kalendáře všeobecné církve.

Sv. Cyril a Metoděj, uctívaní na Západě i na Východě jsou dnes pro všechny svědky nerozdělené církve, usilující o zachování jednoty v různosti a jejich život může inspirovat naši ekumenickou cestu k jednotě, říká v poselství k dnešnímu výročí předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Kurt Koch.

“Misijní dílo sv. Cyrila a Metoděje představuje pro slovanské národy počátek nového uvědomění své vlastní kultury. V jistém smyslu bránu ke kultuře jako takové prostřednictvím právě vzniklého psaného jazyka. Právě oni vytvořili psanou formu mluveného jazyka, vyjádřili ho grafickými znaky a předali těm, od nichž jej dříve obdrželi. Evangelium mohlo být vyjádřeno v psaném slovanském jazyce. Na Velehrad, na Velkou Moravu v srdci Evropy, přinesli Soluňští bratři řeckou a byzantskou tradici a získali od římské církve schválení liturgických textů ve slovanském jazyce. Sv. Cyril a Metoděj, uctívaní na Východě i na Západě jsou pro všechny svědky nedílné jednoty počátků, která dokázala podržet existující rozdílnosti. Kéž nás jejich život inspiruje na cestách k jednotě a jejich přímluva, nechť nám ji dovolí dosáhnout.” - Říká ve svém poselství k dnešnímu výročí kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021