Kéž vidíme v druhém člověku bratra a sestru, vyzývá papež na počátku roku

První z novoročních videoposelství, jimiž Petrův nástupce doprovází úmysly Celosvětové sítě modliteb s papežem (Apoštolátu modlitby), se zaměřuje na bratrství. Svatý otec vyzývá, aby se lidé různých náboženství, kultur, tradic a vyznání vrátili k tomu, co je podstatné, tedy lásce k bližnímu.
Publikováno: 6. 1. 2021 9:00

“Když následujeme Ježíše a modlíme se k Bohu, spojujeme se jako bratři s lidmi, kteří se v modlitbě řídí jinými kulturami, tradicemi a náboženskými představami. Jsme bratři, kteří se modlí. Bratrství nás přivádí k tomu, abychom se otevřeli Otci všech lidí a spatřovali v druhém člověku bratra a sestru, s nimiž máme sdílet život a navzájem se podporovat, abychom milovali a poznávali. Církev doceňuje působení Boha v jiných náboženstvích, aniž by zapomínala, že pro nás, křesťany, spočívá zdroj lidské důstojnosti a bratrství v evangeliu Ježíše Krista. Jako věřící se máme vrátit k našim pramenům a zaměřit se na to, co je podstatné. Podstatou naší víry je klanění Bohu a láska k bližnímu. Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.”

Říká papež František ve videoposelství, kterým upozorňuje na lednový evangelizační úmysl Apoštolátu modlitby.

P. Fréderic Fornos, S.J., mezinárodní ředitel Celosvětové sítě modliteb s papežem, poukazuje na význam tohoto modlitebního úmyslu, který zahájil nový kalendářní rok:

“Po roce 2020, poznamenaném pandemií jak na zdravotní, tak sociálně-ekonomické úrovni, považuji za naprosto důležité, že nám tento modlitební úmysl Svatého otce pomáhá v ohledu na druhého člověka jako na bratra či sestru, s nimiž společně putujeme ke stále nezbytnějšímu míru. Podle papeže Františka v tomto ohledu náboženství zastávají zcela zásadní roli. Velkým krokem v této souvislosti byl podpis Dokumentu o mezilidském bratrství za světový mír a společné soužití spolu s vrchním imámem Al-Azhar, Ahmedem al-Tajíbem. O půldruhého roku později papež hlouběji rozvinul své myšlení ve své poslední encyklice, Fratelli tutti, zejména v její osmé kapitole, kde čteme: “Různá náboženství, která vycházejí z uznání hodnoty každé lidské bytosti v její stvořenosti a povolání být Božím synem či dcerou, poskytují cenný přínos k utváření bratrství a obraně spravedlnosti ve společnosti. Kéž bychom, ve jménu Boha, který nás stvořil rovné co do práv, povinností a důstojnosti a povolal nás k bratrskému a sesterskému soužití, podporovali toto bratrství, abychom společně mohli zvládat problémy tohoto světa a našeho společného domova. Bratrství, které ctí a zhodnocuje různorodost, je stylem Božího království”.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021