Noví dobrovolníci v duchovní péči míří do nemocnic

„Už aby se situace změnila a já mohl plně nastoupit a vykonávat svou dobrovolnickou službu,“ tak zní slova muže-seniora, který se velmi těší na to, aby už mohl docházet do nemocnice jako nový dobrovolník v duchovní péči a byl nablízku těm, kteří zde prožívají své bolesti a nemoci. I když nyní kvůli svému věku nemůže vykonávat své dobrovolnické poslání, přesto nezahálí a modlitbou, obětováním svých bolestí podporuje nemocné a zdravotníky.
Publikováno: 6. 1. 2021 9:00

Od února do září roku 2020 se uskutečnil kurz „Dobrovolník pastorační péči ve zdravotnictví“, který pořádalo Centrum pro pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého. Vzhledem k pandemii koronaviru kurz proběhl za velmi nestandardních podmínek, přesto se zájemcům – novým dobrovolníkům podařilo jej v průběhu prosince zdárně absolvovat, složit zkoušky a získat osvědčení. Na dobrovolnickou službu v nemocnicích je připraveno 27 nadšených lidí, zapálených pro službu Ježíši Kristu v nemocných bližních.

Účastníkům kurzu přednášeli zkušení nemocniční kaplani (Lenka Topolanová, Petr Vrána, sestra Pavla Martínková, Kateřina Grygová, Vít Kadlčík) a odborníci (Michal Umlauf, František Zakopal, Kateřina Ivanová). O zdárný průběh kurzu po organizační stránce se zasloužil Roman Nehera. Kurzisté získali vhled do spirituality a pastorace nemocných, liturgiky a religionistiky, lékařské a zdravotní etiky, organizace nemocnice, osvojili si základy komunikace s pacienty aj.

Mnozí kurzisté mohli vykonat i praxi přímo v nemocnici pod dohledem nemocničních kaplanů. Velké poděkování za toto vstřícné jednání patří Šumperské nemocnici a Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

Epidemiologická situace doposud nedovoluje, aby tito noví dobrovolníci plně působili v nemocnicích, neboť se jedná především o seniory. Dále se však vzdělávají v paliativní péči, pastoraci nemocných a tak se po odborné stránce připravují na nemocniční dobrovolnickou službu. Vytvořili také živý růženec – tuto každodenní modlitbu desátku spojenou se snášením svých bolestí a osamělosti obětují za pacienty i zdravotníky v nemocnicích. Tímto způsobem nesou a doprovází nemocné, i když nejsou u jejich lůžek osobně přítomni. Proto jim už nyní patří poděkování za jejich službu.

Věra Řešetková, Arcibiskupství olomoucké

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021