Papež se modlí za oběti v USA a vybízí k národnímu smíření

Papež v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pronesl pravidelnou polední promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Na již zpřístupněném Svatopetrském náměstí se sešlo pár desítek lidí, aby ji sledovali z velkoplošných obrazovek.
Publikováno: 10. 1. 2021 15:15

Petrův nástupce komentoval evangelium z dnešního svátku Křtu Páně (Mk 1,6b-11), kterým končí vánoční doba, a mimo jiné řekl:

„Proč se Ježíš nechává křtít? Janův křest byl úkonem pokání, znamením vůle k obrácení, vůle být lepšími, prosbou o odpuštění vlastních hříchů. To Ježíš určitě neměl zapotřebí. Proto se Jan Křtitel zdráhal Jej pokřtít. Ježíš však naléhal. Proč? Protože chtěl být započten spolu s hříšníky. Staví se tedy do řady spolu s nimi a koná stejné gesto. Činí tak stejným způsobem jako lid, jedná stejně jako oni, jak říká jeden liturgický hymnus: „přistoupil s obnaženou duší a bos“. S obnaženou duší, tedy nezakrívajíc nic. Takové je gesto, které Ježíš činí a sestupuje do řeky, aby se pohroužil do naší situace. Výraz křest totiž označuje „ponoření“. První den svojí služby nám Ježíš podává svůj „programový manifest“. Říká nám, že nás nespasí shora, nějakým suverénním rozhodnutím či výkonem moci, dekretem, nikoli. On nás zachraňuje tím, že nám vychází vstříc a bere na sebe naše hříchy. Takto Bůh přemáhá zlo světa: snižuje se a nakládá ho na sebe. To je také způsob, jak můžeme povznášet druhé. Nikoli odsuzováním a přikazováním, co dělat, nýbrž sbližováním, soucitem a sdílením Boží lásky.“

Po modlitbě Anděl Páně papež František obrátil pozornost k washingtonským událostem z 6. ledna, kdy skupina demonstrantů vnikla do budovy amerického Kongresu.

„Drazí bratři a sestry,

Se srdečným pozdravem se obracím k obyvatelům Spojených států amerických, otřeseným nedávným obléháním Kongresu. Modlím se za ty, kdo přišli o život – pět lidí o něj přišlo  - v těchto dramatických chvílích. Chci zdůraznit, že násilí je vždycky sebezničující. Nic nelze získat násilím a o mnoho lze přijít. Vybízím státní představitele a celý národ k zachování vysokého smyslu pro odpovědnost, s cílem upokojit mysli, podpořit národní smíření a pečovat o demokratické hodnoty zakořeněné v americké společnosti. Neposkvrněná Panna, patronka Spojených států amerických, kéž pomůže přidržet se kultury setkání, kultury péče, jako hlavní cesta ke společnému budování společného dobra a kéž tak učiní se všemi, kdo obývají tuto zemi.“

Poté Svatý otec pozdravil všechny, kdo sledují přenos z knihovny Apoštolského paláce prostřednictvím médií, a zastavil se u změny ve svém obvyklém programu, totiž zrušení křtů v Sixtinské kapli z preventivních důvodů:

„Jak víte, kvůli pandemii jsem dnes nemohl slavit křty v Sixtinské kapli, jak bývá zvykem. Navzdory tomu bych vás nicnémě chtěl ujistit o své modlitbě za děti, které byly ke křtu zapsány, za jejich rodiče, kmotry a kmotry. A rozšiřuji tuto modlitbu na všechny děti, které v této době přijímají křest. Přijímají křesťanskou identitu, přijímají milost odpuštění, vykoupení! Bůh vám všem žehnej!

Od zítřka, drazí bratři a sestry, po skončení vánoční doby se vrátíme v liturgii na cestu dobou během roku. Nepřestávejme prosit o světlo a sílu Ducha svatého, aby nám pomáhal žít s láskou všední věci – a tak je činit mimořádnými. Láska je tím, co proměňuje: všední věci se mohou zdát pořád stejně obyčejné, ale když je děláme s láskou, stávají se nevšední. Jestliže zůstáváme otevření, poslušní Duchu, On inspiruje naše myšlení a naše každodenní činy. Všem vám přeji pěknou neděli. Prosím vás, nezapomínejte se za mne modlit!“

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021