Vztah vzájemné důvěry zakládá péči o nemocné

„Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“, tento verš z Matoušova evangelia uvozuje letošní papežské poselství ke 34. Světovému dni nemocných, který za necelý měsíc připadne na liturgickou památku Panny Marie Lurdské (11. února). Papež František věnuje poselství, datované na poslední adventní neděli (20.12.2020) zejména lidem, na které nejtíživěji doléhá pandemie koronaviru, a to především těm nejchudším a marginalizovaným.
Publikováno: 12. 1. 2021 15:15

V první části dokumentu František rozvíjí biblický úryvek (Mt 23, 1-12), z něhož pochází zmíněný citát a který kritizuje pokrytectví lidí, kteří „mluví a nejednají“. V takovém případě se víra omezuje na neplodná řečnická cvičení, nezajímá se o životní příběh a nouzi druhého člověka, čímž pozbývá spojitosti mezi vyznávaným krédem a reálným prožitkem. Takové riziko hrozí zvláště při zbožštění sebe sama, a právě z toho důvodu Ježíš zdůrazňuje pravdu o jediném Mistru a univerzálním bratrství. Nabízí vzorec chování, které stojí v příkrém protikladu k pokrytectví a vede naopak k navázání přímého a osobního vztahu s druhým člověkem, prožívání empatie a soucitu a konečně službě (srov. Lk 10,30-35).

Svatý otec poté popisuje nemoc z hlediska stonajícího člověka, který pociťuje vlastní zranitelnost, závislost na Bohu a zároveň vrozenou potřebu po vztahu k druhým. Ocitá se v situaci určité bezmoci, neboť jeho zdraví nezávisí na osobních schopnostech či „starostlivosti“ (Mt 6,27). Nemoc mu vnucuje otázku po smyslu, která se v případě věřícího člověka obrací k Bohu, ačkoli na tuto otázku ihned nedostává odpověď a okolí mu v tomto namáhavém hledání nepomáhá. Jako výmluvný příklad uvádí papež biblického Joba, který zápolí s naprostým nepochopením ze strany rodiny, vedoucím k opuštěnosti, v níž může upřímně prohlásit: „Zvěděl jsem o tobě jen podle doslechu, ale nyní tě zří moje oči“ (42,5).

Nemoc na sebe vždy bere konkrétní tvář, pokračuje František, tedy podobu každého nemocného, včetně těch zanedbávaných, vyřazovaných, či obětí sociální nespravedlnosti, která jim upírá základní práva (srov. Fratelli tutti, 22). Současná pandemie odhalila mnohé nedostatky zdravotnických systémů a péče o nemocné, upozorňuje papež, plynoucích z předchozích politických rozhodnutí, nakládání s finančními zdroji a práce odpovědných činitelů. „Investice do zdravotní péče a léčby nemocných má být prioritou, neboť vychází z principu pojímajícího zdraví jako prvotní obecné dobro“, vyzdvihuje římský biskup. Pandemie ovšem zároveň zvýraznila obětavost a velkorysost zdravotníků, četných dobrovolníků, kněží, řeholníků a řeholnic, kteří se ujímají nemocných kvůli jejich společné příslušnosti k jediné lidské rodině. V této blízkosti nemocným se ukazuje láska Ježíše Krista, milosrdného Samaritána, který soucitně přistupuje ke každému člověku, zraněnému hříchem. Blízkost, vyjadřovaná konkrétní službou, se projevuje v osobním přístupu, ale též ve společenství jako bratrská solidarita.

Vztahovost sehrává zásadní roli také při terapeutickém úspěchu, píše papež v závěru poselství ke Světovému dni nemocných. Adresáti léčby a její vykonavatelé mezi sebou uzavírají smlouvu, založenou na vzájemné úctě a důvěře, upřímnosti a ochotě, která staví do středu důstojnost nemocného, chrání profesionalitu zdravotníků a udržuje dobré vztahy s pacientovou rodinou. Tento vztah k nemocnému nachází nevyčerpatelný zdroj motivace a síly v Kristově lásce, jak dokládá tisícileté svědectví mužů a žen, kteří se posvěcovali ve službě nemocným. Uzdravení, která Ježíš konal, totiž nejsou jakási magická gesta, nýbrž výsledek setkání a mezilidského vztahu, v němž na Boží dar, nabízený Ježíšem, odpovídá příjemcova víra, jak shrnují Ježíšova slova: „Tvá víra tě zachránila“.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Vatikán zveřejnil oficiální obraz Světového setkání rodin 2022

Ve čtvrtek Vatikán zveřejnil oficiální obraz 10. světového setkání rodin, které proběhne ve dnech 22.-26. června 2022 v Římě. Malba, jejíž autorem je slovinský jezuita P. Marko Ivan Rupnik, byla představena 28. července Dikasteriem pro laiky, rodinu a život a římskou diecézí, kteří setkání rodin organizují.
29.07.2021

Správa kostela sv. Kajetána v Nerudově ulici svěřena Arcidiecézní charitě Praha

Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé) svěřují od srpna 2021 provoz kostela sv. Kajetána a Panny Marie Matky ustavičné pomoci v Nerudově ulici 22 v Praze 1 Arcidiecézní charitě Praha. Úvodní mši svatou bude v úterý 3. srpna od 17 hodin celebrovat rektor kostela P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář České biskupské konference.
29.07.2021

Nové biskupské svěcení v Číně

V čínské provincii Kan-su byl 28. července vysvěcen nový pomocný biskup, pátý pastýř čínské katolické církve jmenovaný poté, co vstoupila v platnost dočasná dohoda mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou o jmenování biskupů.
29.07.2021

Katolický týdeník: Při papežské mši bude kříž z Česka

Při návštěvě Slovenska (12.–15. září) by měl papež František sloužit poslední den mši svatou v Šaštíně, kam zamíří i naši biskupové. Na pódiu bude navíc umístěn kříž z trámů tornádem poničeného kostela z Moravské Nové Vsi.
28.07.2021

Sestra Francine, unesená v Konžské demokratické republice, je opět svobodná

Sestra Francine, která byla unesená na východě Konžské demokratické republiky, je opět svobodná, informovala o tom organizace Církev v nouzi. Fyzicky je v pořádku, ale je traumatizována. Další informace o pozadí jejího únosu a rychlého propuštění nejsou známé.
28.07.2021