Mše svatá za dar života a příklad svatosti ctihodného Ignáce Stuchlého na TV Noe

Na základě papežova prohlášení Ignáce Stuchlého ctihodným určil generální představený salesiánů den úmrtí kněze, 17. ledna, výjimečným dnem ve všech zemích, kde salesiáni působí. U této významné příležitosti bude provinciál salesiánů v České republice Martin Hobza v neděli 17. ledna v 18 hodin sloužit mši svatou v přímém přenosu televize Noe.
Publikováno: 13. 1. 2021 10:00

Těsně před Vánoci prohlásil papež František služebníka Božího Ignáce Stuchlého, člena
kongregace Salesiánů Dona Boska, ctihodným. Je to završení druhé etapy v procesu
blahořečení tohoto prvního českého salesiána a zakladatele českého salesiánského díla.

Ignác Stuchlý (1869–1953) odjel do Turína v roce 1894. Po přípravném roce v aspirantátu
a noviciátu složil věčné sliby. Jako salesián působil ve slovinské Gorici a v Lublani, v roce
1925 byl pověřen založením českého salesiánského díla, které v roce 1927 zakotvilo
ve Fryštáku u Zlína. Pater Ignác Stuchlý se stal duchovním otcem prvních dvou generací
českých salesiánů a významnou měrou přispěl k rozkvětu salesiánských povolání. V roce
1950 bylo českých salesiánů kolem 250 v 12 komunitách. Po smrti Ignáce Stuchlého
přetrvávala mezi salesiány i laiky úcta k tomuto skromnému knězi-salesiánovi, který byl
vyhlášeným zpovědníkem, moudrým rádcem a stále usměvavým salesiánem.

Již ke konci komunistické totality byly podniknuty první kroky k zahájení procesu
blahořečení, jehož diecézní část začala v roce 1993 a byla ukončena v roce 2001. Spočívala
ve vyslechnutí svědků a shromáždění archivních dokumentů. Poté začala římská fáze
procesu spočívající ve vypracování Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis
(Pojednání o životě, ctnostech a pověsti svatosti), což se podařilo v roce 2018. Vše následně
schválila nejprve komise historiků, teologů a kardinálů.

Z duchovního profilu nyní již ctihodného Ignáce Stuchlého lze vyzdvihnout jeho velkou
pokoru, skromnost, obětavou lásku k Bohu i lidem a zvláště pak hlubokou víru v Boha
v náročných situacích i neochvějnou naději, že dobrý Bůh ve své Prozřetelnosti zlo, utrpení
i těžkosti promění v požehnání.

Letošní výročí úmrtí ctihodného Ignáce Stuchlého připadne na neděli 17. ledna. Televize
Noe přinese divákům mši svatou z kaple Telepace v přímém přenosu v 18 hodin. Za dar
života a příklad svatosti ctihodného Ignáce Stuchlého poděkuje salesiánský provinciál
v České republice Martin Hobza.


Zdroj: TZ

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021