Mše svatá za dar života a příklad svatosti ctihodného Ignáce Stuchlého na TV Noe

Na základě papežova prohlášení Ignáce Stuchlého ctihodným určil generální představený salesiánů den úmrtí kněze, 17. ledna, výjimečným dnem ve všech zemích, kde salesiáni působí. U této významné příležitosti bude provinciál salesiánů v České republice Martin Hobza v neděli 17. ledna v 18 hodin sloužit mši svatou v přímém přenosu televize Noe.
Publikováno: 13. 1. 2021 10:00

Těsně před Vánoci prohlásil papež František služebníka Božího Ignáce Stuchlého, člena
kongregace Salesiánů Dona Boska, ctihodným. Je to završení druhé etapy v procesu
blahořečení tohoto prvního českého salesiána a zakladatele českého salesiánského díla.

Ignác Stuchlý (1869–1953) odjel do Turína v roce 1894. Po přípravném roce v aspirantátu
a noviciátu složil věčné sliby. Jako salesián působil ve slovinské Gorici a v Lublani, v roce
1925 byl pověřen založením českého salesiánského díla, které v roce 1927 zakotvilo
ve Fryštáku u Zlína. Pater Ignác Stuchlý se stal duchovním otcem prvních dvou generací
českých salesiánů a významnou měrou přispěl k rozkvětu salesiánských povolání. V roce
1950 bylo českých salesiánů kolem 250 v 12 komunitách. Po smrti Ignáce Stuchlého
přetrvávala mezi salesiány i laiky úcta k tomuto skromnému knězi-salesiánovi, který byl
vyhlášeným zpovědníkem, moudrým rádcem a stále usměvavým salesiánem.

Již ke konci komunistické totality byly podniknuty první kroky k zahájení procesu
blahořečení, jehož diecézní část začala v roce 1993 a byla ukončena v roce 2001. Spočívala
ve vyslechnutí svědků a shromáždění archivních dokumentů. Poté začala římská fáze
procesu spočívající ve vypracování Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis
(Pojednání o životě, ctnostech a pověsti svatosti), což se podařilo v roce 2018. Vše následně
schválila nejprve komise historiků, teologů a kardinálů.

Z duchovního profilu nyní již ctihodného Ignáce Stuchlého lze vyzdvihnout jeho velkou
pokoru, skromnost, obětavou lásku k Bohu i lidem a zvláště pak hlubokou víru v Boha
v náročných situacích i neochvějnou naději, že dobrý Bůh ve své Prozřetelnosti zlo, utrpení
i těžkosti promění v požehnání.

Letošní výročí úmrtí ctihodného Ignáce Stuchlého připadne na neděli 17. ledna. Televize
Noe přinese divákům mši svatou z kaple Telepace v přímém přenosu v 18 hodin. Za dar
života a příklad svatosti ctihodného Ignáce Stuchlého poděkuje salesiánský provinciál
v České republice Martin Hobza.


Zdroj: TZ

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články