Katolický týdeník: Trojice biskupů před soudem

Před 70 lety, začátkem ledna 1951, zorganizovali komunisté nejvýznamnější vykonstruovaný proces v dějinách Slovenska. Soud vyměřil dlouhé tresty hned třem biskupům – Vojtaššákovi, Buzalkovi a Gojdičovi. Komunistické soudy v sovětském bloku nikdy předtím ani potom nevynesly rozsudek nad tolika biskupy najednou.
Publikováno: 13. 1. 2021 9:45

Jedním ze základních označení Krista je Dobrý pastýř, který se stará o stádo, vede je, chrání a je připravený obětovat za ně život. Kristus toto povolání plnil a plní. Vyvolil si apoštoly, kteří ho následovali, a ti svěřené poselství odevzdali dalším. Linie apoštolského nástupnictví se vine celými dějinami církve. Kristus byl první biskup.

Řecké slovo „episkopos“ označuje toho, kdo má nadhled a dívá se na věci srdcem. Proto byli i následovníci apoštolů nazváni biskupy. Biskup je Kristův zástupce s pastýřským posláním v místní církvi. Posvěcuje ji svou modlitbou, prací, službou slova a vysluhováním svátostí. Má jít také příkladem a se svou diecézí nemá zacházet jako pán s dědičným podílem. Jeho služba je především oběť, služba kříže. I proto biskupové nosí na hrudi pektorál s relikviemi svatých, který jim stále připomíná utrpení a vítězství Krista a svatých. Mučednictví je tedy s biskupy spojeno již od počátků církve.

Církev jako pokusný králík

Mučednictví a pronásledování se dotklo církví v Československu především po roce 1948. Stát si je chtěl zcela podřídit, jenže během jednání s biskupy se ukázalo, že vytvořit pakt s církvemi nebylo možné. Komunističtí představitelé totiž chtěli ovládnout smýšlení lidí a náboženství považovali za zastaralý světonázor ohrožující jejich ideologický monopol. Katolická církev byla pak nejnebezpečnější, protože se k ní hlásilo nejvíc obyvatel. Komunisté viděli nebezpečí také v hierarchickém uspořádání církve vázané na její hlavu – papeže ve Vatikánu. Komunistické režimy považovaly Vatikán za zpravodajskou centrálu sloužící americkému imperialismu. Církev se tak během studené války stala rukojmím a pokusným králíkem v laboratoři mocných tohoto světa.

Pokušení vládní strany ovládnout nebo zničit církve bylo velké. Vypovídá o tom třeba založení státní tzv. Katolické akce v červnu 1949, která dávala otevřeně najevo nesouhlas s papežem Piem XII. Snaha vytvořit „katolickou“ organizaci souhlasící s komunismem ovšem ztroskotala, když biskupové tajně vydali pastýřský list odsuzující Katolickou akci a poukázali na pronásledování církve.

Róbert Letz

Pokračování lze nalézt spolu s dalšími texty na www.katyd.cz, kde je v době pandemie ke čtení celé vydání.

 

Větší role žen v církvi

Služba lektora a akolyty se rozšiřuje na ženy, rozhodl Svatý otec toto pondělí.

Téma: Modlitby za jednotu

Svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. ledna) odstartuje týden ekumenických modliteb. Na tematické dvoustraně se proto zaměřujeme na to, co dnes křesťany nejvíc rozděluje i spojuje. A představíme život komunity řeholnic různých vyznání ve švýcarském Grandchamp. 

Svědectví o Bohu, který byl zakázaný

Na televizní obrazovky přichází seriál "Zakázaný Bůh", který sleduje, jak naši společnost poznamenalo pronásledování církve za totality. 

Doma: Práce z domova

Koronavirová krize zcela proměnila význam některých slov. 
Rouška, pes či práce na dálku. Zvláště poslední jmenované sousloví znamená pro mnohé rodiče malých dětí velkou tíhu. 

 

Připravujeme: JAK MLUVIT O VÍŘE?

Jedním z povolání křesťana je přinášet Ježíšovo poselství lidem. „Jak se k nim dostat, jak k nim mluvit, aby nám rozuměli?“ trápilo už před více než padesáti lety adepta blahořečení P. Adolfa Kajpra.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021