Katolický týdeník: Trojice biskupů před soudem

Před 70 lety, začátkem ledna 1951, zorganizovali komunisté nejvýznamnější vykonstruovaný proces v dějinách Slovenska. Soud vyměřil dlouhé tresty hned třem biskupům – Vojtaššákovi, Buzalkovi a Gojdičovi. Komunistické soudy v sovětském bloku nikdy předtím ani potom nevynesly rozsudek nad tolika biskupy najednou.
Publikováno: 13. 1. 2021 9:45

Jedním ze základních označení Krista je Dobrý pastýř, který se stará o stádo, vede je, chrání a je připravený obětovat za ně život. Kristus toto povolání plnil a plní. Vyvolil si apoštoly, kteří ho následovali, a ti svěřené poselství odevzdali dalším. Linie apoštolského nástupnictví se vine celými dějinami církve. Kristus byl první biskup.

Řecké slovo „episkopos“ označuje toho, kdo má nadhled a dívá se na věci srdcem. Proto byli i následovníci apoštolů nazváni biskupy. Biskup je Kristův zástupce s pastýřským posláním v místní církvi. Posvěcuje ji svou modlitbou, prací, službou slova a vysluhováním svátostí. Má jít také příkladem a se svou diecézí nemá zacházet jako pán s dědičným podílem. Jeho služba je především oběť, služba kříže. I proto biskupové nosí na hrudi pektorál s relikviemi svatých, který jim stále připomíná utrpení a vítězství Krista a svatých. Mučednictví je tedy s biskupy spojeno již od počátků církve.

Církev jako pokusný králík

Mučednictví a pronásledování se dotklo církví v Československu především po roce 1948. Stát si je chtěl zcela podřídit, jenže během jednání s biskupy se ukázalo, že vytvořit pakt s církvemi nebylo možné. Komunističtí představitelé totiž chtěli ovládnout smýšlení lidí a náboženství považovali za zastaralý světonázor ohrožující jejich ideologický monopol. Katolická církev byla pak nejnebezpečnější, protože se k ní hlásilo nejvíc obyvatel. Komunisté viděli nebezpečí také v hierarchickém uspořádání církve vázané na její hlavu – papeže ve Vatikánu. Komunistické režimy považovaly Vatikán za zpravodajskou centrálu sloužící americkému imperialismu. Církev se tak během studené války stala rukojmím a pokusným králíkem v laboratoři mocných tohoto světa.

Pokušení vládní strany ovládnout nebo zničit církve bylo velké. Vypovídá o tom třeba založení státní tzv. Katolické akce v červnu 1949, která dávala otevřeně najevo nesouhlas s papežem Piem XII. Snaha vytvořit „katolickou“ organizaci souhlasící s komunismem ovšem ztroskotala, když biskupové tajně vydali pastýřský list odsuzující Katolickou akci a poukázali na pronásledování církve.

Róbert Letz

Pokračování lze nalézt spolu s dalšími texty na www.katyd.cz, kde je v době pandemie ke čtení celé vydání.

 

Větší role žen v církvi

Služba lektora a akolyty se rozšiřuje na ženy, rozhodl Svatý otec toto pondělí.

Téma: Modlitby za jednotu

Svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (18. ledna) odstartuje týden ekumenických modliteb. Na tematické dvoustraně se proto zaměřujeme na to, co dnes křesťany nejvíc rozděluje i spojuje. A představíme život komunity řeholnic různých vyznání ve švýcarském Grandchamp. 

Svědectví o Bohu, který byl zakázaný

Na televizní obrazovky přichází seriál "Zakázaný Bůh", který sleduje, jak naši společnost poznamenalo pronásledování církve za totality. 

Doma: Práce z domova

Koronavirová krize zcela proměnila význam některých slov. 
Rouška, pes či práce na dálku. Zvláště poslední jmenované sousloví znamená pro mnohé rodiče malých dětí velkou tíhu. 

 

Připravujeme: JAK MLUVIT O VÍŘE?

Jedním z povolání křesťana je přinášet Ježíšovo poselství lidem. „Jak se k nim dostat, jak k nim mluvit, aby nám rozuměli?“ trápilo už před více než padesáti lety adepta blahořečení P. Adolfa Kajpra.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

„Skoky do Božího dobrodružství“ - rozhovor s biskupem Kročilem v Katolickém týdeníku

V souvislosti s 60. narozeninami biskupa Vlastimila Kročila, které oslaví 10. května, přinášíme rozhovor, který vyšel v Katolickém týdeníku č. 19.
06.05.2021

50 let diplomatických vztahů Svatého stolce s Evropskou unií

50. výročí navázání diplomatických vztahů Evropské unie se Svatým stolcem připomene ve Věčném městě projekt nazvaný Iter Europaeum. Každou neděli, počínaje 9. květnem, se zástupci jednotlivých členských států zúčastní “historických vycházek” do římských kostelů, ve kterých budou připraveny expozice připomínající dějiny diplomatických vztahů jednotlivých zemí s Vatikánem.
06.05.2021

Tuto neděli se koná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

Čeští a moravští biskupové i letos vyzývají věřící ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka se bude konat v neděli 9. května, kdy si připomínáme Den modliteb za pronásledované křesťany.
06.05.2021

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2021

Modleme se za pokojné řešení sporu na Ukrajině, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest.
06.05.2021

Oslava premonstrátského jubilea na Strahově

Premonstrátský řád o letošních Vánocích oslaví 900 let od svého vzniku a prvních slibů svatého Norberta a jeho následovníků. V sobotu 1. května 2021, o svátku přenesení ostatků sv. Norberta na pražský Strahov roku 1627 se uskutečnily právě v této kanonii první z několika řádových oslav jubilea. Slavnou mši svatou v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v 10 hodin celebroval litoměřický biskup Jan Baxant.
05.05.2021