Papež František: Vždy můžeme chválit Boha, jehož láska nikdy nezanikne

Během pravidelné středeční audience, opět vysílané z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí o modlitbě. Tentokrát se zamýšlel nad „modlitbou chvály“, která je možná za všech okolností.
Publikováno: 13. 1. 2021 12:15

Papež František se ve středu při generální audienci zamýšlel nad rozměrem chvály v modlitbě a jako výchozí bod si vzal „kritický okamžik v Ježíšově životě“.
Když Ježíš na začátku své služby začal kázat o Božím králoství a dělat zázraky, procházela Jeho misie krizí. Jak připomněl Svatý otec, měl Jan Křtitel pochybnosti, když lidé kterým kázal projevovali nepřátelství vůči Ježíši a Jeho poselství. Ale „právě v této chvíli rozčarování referuje Matouš o udivující skutečnosti: Ježíš se k Otci neobrací bědováním, nýbrž chvalozpěvem: »Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým« (Mt 11,25). Uprostřed krize, za naprosté temnoty v duši mnoha lidí, včetně Jana Křtitele, Ježíš dobrořečí Otci a chválí Jej.“

Bůh je chvála za to, kým je

Ježíš chválí Boha za to, kým je, a vzývá ho jako „Otce, Pána nebe i země“. Ježíš uznává svého Otce jako Pána veškerenstva a naopak uznává „Pána všeho, co existuje“, jako svého Otce. „Chvála pramení z Jeho zkušenosti s pocitem, že je‚ Synem Nejvyššího',“  řekl papež.

Bůh upřednostňuje ty malé

Ve své modlitbě Ježíš chválí Boha „za to, že si oblíbil maličké.“ Papež František vysvětlil, že Ježíš ve své službě viděl, jak ti, kdo byli považováni za „moudré“ a „učené“, reagovali na Jeho kázání podezíravě, zatímco „maličcí“ byli otevření Jeho poselství. „To může být jen z Otcovy vůle, a Ježíš nad tím jásá.“ I my se máme radovat a chválit Boha za to, že pokorní a prostí lidé přijímají evangelium.
Ježíšova modlitba chvály „v tom okamžiku zdánlivého selhání“ nás vede k tomu, abychom viděli naše vlastní selhání v jiném světle, pokračoval papež František. Vysvětlil, že ve chvále Bohu spočívá pravda, zejména v „situacích, v nichž nevidíme jasně Boží přítomnost a Boží působení, když se zdá, že převažuje zlo, jež nelze zastavit.“ 

Chvála Bohu v době zkoušek

Svatý otec na základě citace z Katechismu připomněl, že modlitba chvály má „podíl na blahoslavenství čistých srdcí, která milují Boha ve víře, dříve než ho spatří ve slávě“ (KKC, 2639).” Boha bychom neměli chválit nejen ve chvílích štěstí, kdy se cítíme požehnáni, ale především v těžkých chvílích, abychom se vzchopili k Bohu a mohli dospět „k novému výhledu a širšímu obzoru.“

Příklad svatých

Svatý otec uvedl, že velké ponaučení nalezneme v Chvalozpěvu stvoření, který složil na sklonku svého života svatý František. Právě tato modlitba nabízí vynikající příklad chválení Boha v době obtíží. I přes to, že svatý František strádal, byl už téměř slepý, „chválí Boha za všechno, za dary stvoření i za smrt, kterou odvážně nazývá „sestrou“, „sestrou smrtí“, připomněl papež František. 

„Svatí a světice nám dokazují, že je vždycky možné chválit Boha - v dobrém i ve zlém -  protože je věrným Přítelem. Toto je základ chvály: Bůh je věrný Přítel a Jeho láska nikdy nezanikne.“

Celý text katecheze naleznete zde. 

Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali její dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy:

„Stavte do středu svého života Krista, abyste byli nositeli světla a naděje ve společnosti. A nakonec myslím jako obvykle na mládež, staré a nemocné lidi, a na novomanžele. Čerpejte v Pánu každý den sílu k cestě dál a buďte svědky pokoje lásky.“

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021