Papež František: Vždy můžeme chválit Boha, jehož láska nikdy nezanikne

Během pravidelné středeční audience, opět vysílané z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí o modlitbě. Tentokrát se zamýšlel nad „modlitbou chvály“, která je možná za všech okolností.
Publikováno: 13. 1. 2021 12:15

Papež František se ve středu při generální audienci zamýšlel nad rozměrem chvály v modlitbě a jako výchozí bod si vzal „kritický okamžik v Ježíšově životě“.
Když Ježíš na začátku své služby začal kázat o Božím králoství a dělat zázraky, procházela Jeho misie krizí. Jak připomněl Svatý otec, měl Jan Křtitel pochybnosti, když lidé kterým kázal projevovali nepřátelství vůči Ježíši a Jeho poselství. Ale „právě v této chvíli rozčarování referuje Matouš o udivující skutečnosti: Ježíš se k Otci neobrací bědováním, nýbrž chvalozpěvem: »Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým« (Mt 11,25). Uprostřed krize, za naprosté temnoty v duši mnoha lidí, včetně Jana Křtitele, Ježíš dobrořečí Otci a chválí Jej.“

Bůh je chvála za to, kým je

Ježíš chválí Boha za to, kým je, a vzývá ho jako „Otce, Pána nebe i země“. Ježíš uznává svého Otce jako Pána veškerenstva a naopak uznává „Pána všeho, co existuje“, jako svého Otce. „Chvála pramení z Jeho zkušenosti s pocitem, že je‚ Synem Nejvyššího',“  řekl papež.

Bůh upřednostňuje ty malé

Ve své modlitbě Ježíš chválí Boha „za to, že si oblíbil maličké.“ Papež František vysvětlil, že Ježíš ve své službě viděl, jak ti, kdo byli považováni za „moudré“ a „učené“, reagovali na Jeho kázání podezíravě, zatímco „maličcí“ byli otevření Jeho poselství. „To může být jen z Otcovy vůle, a Ježíš nad tím jásá.“ I my se máme radovat a chválit Boha za to, že pokorní a prostí lidé přijímají evangelium.
Ježíšova modlitba chvály „v tom okamžiku zdánlivého selhání“ nás vede k tomu, abychom viděli naše vlastní selhání v jiném světle, pokračoval papež František. Vysvětlil, že ve chvále Bohu spočívá pravda, zejména v „situacích, v nichž nevidíme jasně Boží přítomnost a Boží působení, když se zdá, že převažuje zlo, jež nelze zastavit.“ 

Chvála Bohu v době zkoušek

Svatý otec na základě citace z Katechismu připomněl, že modlitba chvály má „podíl na blahoslavenství čistých srdcí, která milují Boha ve víře, dříve než ho spatří ve slávě“ (KKC, 2639).” Boha bychom neměli chválit nejen ve chvílích štěstí, kdy se cítíme požehnáni, ale především v těžkých chvílích, abychom se vzchopili k Bohu a mohli dospět „k novému výhledu a širšímu obzoru.“

Příklad svatých

Svatý otec uvedl, že velké ponaučení nalezneme v Chvalozpěvu stvoření, který složil na sklonku svého života svatý František. Právě tato modlitba nabízí vynikající příklad chválení Boha v době obtíží. I přes to, že svatý František strádal, byl už téměř slepý, „chválí Boha za všechno, za dary stvoření i za smrt, kterou odvážně nazývá „sestrou“, „sestrou smrtí“, připomněl papež František. 

„Svatí a světice nám dokazují, že je vždycky možné chválit Boha - v dobrém i ve zlém -  protože je věrným Přítelem. Toto je základ chvály: Bůh je věrný Přítel a Jeho láska nikdy nezanikne.“

Celý text katecheze naleznete zde. 

Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali její dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy:

„Stavte do středu svého života Krista, abyste byli nositeli světla a naděje ve společnosti. A nakonec myslím jako obvykle na mládež, staré a nemocné lidi, a na novomanžele. Čerpejte v Pánu každý den sílu k cestě dál a buďte svědky pokoje lásky.“

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František: Láska znamená otvírat své srdce druhým

„Milovat jako Kristus znamená říkat ne jiným „láskám“, které nám svět nabízí: lásku k penězům, k úspěchu, k marnivosti, k moci…. Kdo miluje peníze, nemiluje jako Ježíš. Tyto klamné cesty falešné lásky nás odvádějí od lásky k Pánu a vedou nás k tomu, abychom byli stále sobečtější, narcističtější a panovačnější," řekl dnes mimo jiné Svatý otec ve své promluvě před modlitbou Regina Coeli, která byla věnovaná lásce.
09.05.2021

Červená středa se bude letos konat 24. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční, zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční 24. listopadu.
08.05.2021

Nedělní videokázání (nejen) pro děti - 6. neděle velikonoční

07.05.2021

Svatý stolec zveřejnil poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků

»Ke stále širšímu “my”«, takový název nese poselství ke 107. Světovému dni migrantů a uprchlíků, připadajícímu v katolické církvi na poslední neděli v září, letos tedy 26. září. Poselství včera zveřejnil Svatý stolec a přiblížil brífink v tiskovém středisku, na němž vystoupili zástupci sekce pro migranty vatikánského Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.
07.05.2021

Biskup Vokál slaví 10. výročí svého biskupského svěcení

Dnes je to 10 let ode dne, kdy byl Mons. Jan Vokál vysvěcen kardinálem Tarcisiem Bertonem SDB v římské bazilice sv. Petra na biskupa. Spolusvětiteli se stali kardinál Dominik Duka OP a arcibiskup Erwin Josef Ender. Úřadu se ujal jako 25. biskup královéhradecký. Jako biskupské motto si zvolil text: „Pod tvou ochranou.“
07.05.2021