Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
Publikováno: 20. 1. 2021 14:30

Tento týden si všichni křesťané připomínají Týden modliteb za jednotu křesťanů a proto se i papež František zamýšlel nad Ježíšovou výzvou překonat svár a zasít smíření. Papež ve své katechezi připomněl, že Ježíš nepřikázal svým učedníkům, aby byli jednotní, ale spíše se modlil, aby mohli být. To, jak řekl papež, „znamená, že na uskutečnění jednoty nestačíme my, se svými silami. Jednota je především dar, milost, o niž je třeba prosit modlitbou.“

Vnitřní konflikt

Jak poznamenal apoštol Pavel, každý z nás v sobě prožívá bolestivý konflikt, ve kterém toužíme po dobrém, ale nacházíme sklon ke zlu. Náš vnitřní konflikt, řekl papež František, je připomínkou, že skutečné řešení „začíná prosbou Boha o pokoj, smíření a jednotu.“  Řekl, že Ježíš se modlil za své vlastní, „aby všichni byli jedno“ (Jan 17,21) a dodal, že „naše modlitba za jednotu je tedy pokornou, leč důvěřivou účastí na modlitbě Pána, který přislíbil, že každou modlitbu, konanou v Jeho jménu, vyslyší Otec.“ (srov. Jan 15,7)

Vnější strádání

Papež František nás poté všechny požádal, abychom se zamysleli nad tím, jak často se modlíme za jednotu křesťanů. „V této době velkého strádání je ještě nezbytnější modlit se, aby nad konflikty převážila jednota.“ Křesťané podle něj musí jít cestou viditelné jednoty, protože svět bude věřit v Krista pouze tehdy, když vydáme svědectví „o lásce, která nás spojuje.“

Boj za jednotu

„Modlit se znamená bojovat za jednotu,“ řekl papež. Znamená to bojovat proti sváru a rozdělení, které se ďábel snaží zasít zvětšením vad a omylů druhých v našich očích. Bůh však nabízí jinou cestu. „Bůh nás bere tak, jak jsme, velice nás miluje, ale miluje nás takové, jací jsme, a takové nás také přijímá – rozdílné a hříšné – a ustavičně podněcuje k jednotě.“  Proto papež František vyzval všechny, aby ve svých domovech a pracovištích zasévali jednotu pomocí nástrojů, které nám Bůh dal, tj. „modlitba a láska“.

V Kristově lásce

Nakonec se papež František zamyslel nad tématem letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, úryvkem z Janova evangelia „Zůstaňte v mé lásce a přinesete mnoho ovoce.“
„Kořenem společenství je Kristova láska, která nám umožňuje překonávat předsudky, abychom v druhém spatřovali bratra a sestru, které máme mít vždycky rádi,“ řekl. Při hledání jednoty zjistíme, že křesťané jiných vyznání jsou dary od Boha.
Svou katechezi uzavřel papež František slovy: „Začněme se modlit za ně a pokud možno s nimi. Tak se budeme učit mít je rádi a vážit si jich. Modlitba, jak připomíná koncil, je duší ekumenického hnutí (srov. Unitatis redintegratio, 8). Ať je tudíž modlitba východiskem, abychom Ježíši pomáhali uskutečňovat Jeho přání, aby všichni byli jedno.“

Celý text katecheze naleznete zde.

Po hlavní promluvě Svatý otec obrátil pozornost k důležité mezinárodní události. V pátek vstoupí v platnost Smlouva o zákazu jaderných zbraní, pro niž v létě 2017 hlasovalo na půdě OSN celkem 122 států, bohužel s výjimkou jaderných mocností a členských států NATO, tedy i České republiky, které cíle smlouvy považují za naivní a neuskutečnitelné. Poté, co se k smlouvě připojilo dalších padesát zemí (naposledy Honduras), nabývá tento dokument platnosti:

„Pozítří, v pátek 22. ledna, vstoupí v platnost Smlouva o zákazu jaderných zbraní. Jedná se o první právně závazný mezinárodní nástroj, který výslovně zakazuje tyto zbraně, jejichž užití nečiní rozdíly ve svém dopadu: v krátkém čase zasahuje veliké množství lidí a působí dlouhodobé škody na životním prostředí. Povzbuzuji všechny státy a lidi, aby rozhodně pracovali na vytváření podmínek nezbytných pro svět bez jaderných zbraní, a tak přispívali k pokroku míru a multilaterální spolupráce, jíž má dnes lidstvo velice zapotřebí,“ prohlásil papež František v souvislosti se zákazem jaderných zbraní, který by, dle jeho soudu, měl být součástí Katechismu katolické církve, jak podotkl po návštěvě Hirošimy a Nagasaki.

Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali její dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy:

„A nakonec myslím jako obvykle na mládež, staré a nemocné lidi a na novomanžele. V tomto Týdnu modliteb za jednotu křesťanů na sebe berte tento problém a modlete se, aby všichni křesťané přijali Pánovu výzvu k jednotě víry v jediné, Jím založené církvi.“

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Komentář C. V. Pospíšila: Naprosto nevědecké „přemalby“ obrazu historického Ježíše

Přinášíme vám komentář profesora Ctirada Václava Pospíšila, teologa a kněze, ve kterém se zamýšlí (nejen) nad doku-dramatem Poslední dny Ježíše Krista, který nedávno odvysílala Česká televize.
26.02.2021

COMECE: Princip nediskriminace nesmí rozostřovat limity EU

Zvláštní péče o dítě před i po jeho narození je součástí mezinárodních právních standardů. Ani legislativa Evropské unie ani Evropská konvence o lidských právech nepředvídají právo na potrat. Zákony o interrupcích jsou v kompetenci právních systémů jednotlivých členských zemí - to jsou hlavní argumenty, s nimiž se vedení Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) ohradilo proti rezoluci Evropského parlamentu z 26. listopadu ohledně změny potratového zákona v Polsku.
26.02.2021

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop na adrese eshop.cirkev.cz. V novém e-shopu je možné zakoupit nejen knihy, ale i mešní víno, liturgické předměty či klášterní produkty, nyní nově vše v jednom společném nákupním košíku. Přinese také zásadní změnu v distribuci zboží, a to díky tisícovkám výdejních míst Zásilkovny po celé ČR a na Slovensku, čímž se zvýší a zlevní dostupnost sortimentu celého Karmelitánského nakladatelství.
25.02.2021

Bývalý vatikánský velvyslanec v Bagdádu o nadcházející cestě Svatého otce do Iráku

Během své funkce apoštolského nuncia sloužil kardinál Fernando Filoni mezi lety 2001 až 2006 také v Iráku. Po vypuknutí války odmítl opustit svůj úřad a zůstal v zemi po celou dobu konfliktu, navzdory četným výbuchům a sebevražedným útokům. Plánovaná návštěva papeže Františka se uskuteční ve dnech 5. - 8. března. Bude to vůbec poprvé, co papež tuto zemi navštíví, a podle kardinála Filoniho bude jeho cesta „dobrou příležitostí k mezináboženskému dialogu“ a k tomu, „aby dodal křesťanům nadšení a odvahu“.
25.02.2021

Připomínáme si 71. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Na dnešní připadá 71. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení ze strany Státní policie.
25.02.2021