banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Stáří není stigma - lektor MUDr. Zdeněk Kalvach

Seminář o tom, jak přistupovat pozitivně ke svému stáří i ke starším lidem ve svém okolí (farnosti, společenství, rodině), a to i v dnešní době, kdy je věk často důvodem pro stigma byť dobře míněné. Netradiční pohled na možnosti komunikace a práce s lidmi v okolí i se sebou samými. Lektor představí Koncept úspěšného stárnutí a upozorní, jak se vyvarovat ageismu vůči lidem v našem okolí.
Publikováno: 6. 11. 2021 12:00

 

Seminář je určený pro kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice a odborníky z řad zaměstnanců biskupství a dalších církevních institucí.

Termín kurzu vypíšeme podle zájmu.

Můžete se předběžně přihlásit na vzdelavani@cirkev.cz.

Účastnický poplatek je 600,- Kč.


Co se na semináři dozvíte?:

  • Demografická změna - úspěch, katastrofa, nebo výzva?
  • V čem spočívá koncept úspěšného stárnutí
  • Jak na společenskou participaci starších lidí, co znamená bezvěká společnost participativní dospělosti
  • Proč je důležité znát multikriteriální pohled na zdraví podle Aarona Antonovského - aplikace na starší fáze života, podpora smysluplnosti, autonomie a neosamělosti
  • Jaká jsou etická témata přístupu ke stáří, agismus, nevhodné zacházení (elder abuse and neglect), despekt k "životu za zenitem"

Lektor MUDr. Zdeněk Kalvach CSc. je internista, geriatr, publicista a předseda správní rady sdružení Cesta domů, jež provází od jejího založení. Je spoluautorem několika publikací, několik let pravidelně glosoval dění na zdravotně-sociálním poli na webu Umírání.cz. Pracuje také jako pohotovostní lékař Cesty domů, dříve i jako lékař v týmu domácího hospice.Přednáší na odborných fórech, na Filosofické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK. Je členem Etické komise ČLK, spolupracuje s úřadem Veřejného ochránce práv, byl členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a náměstkem ministra pro lidská práva.S manželkou Alenou má tři dospělé děti, společně provozují ordinaci praktického lékaře.

K nejzávažnějším dějům současnosti patří demografická změna s překlápěním dosavadní společnosti krátkověké do společnosti dlouhověké s přibýváním podílu starších lidí.

Zvyšuje se šance na naplnění přirozené délky života a osobnostního ontogenetického vývoje. Současně se setrvale zlepšuje zdravotní a funkční stav nově stárnoucích generací, což zvyšuje i jejich ambice a očekávání.

To ale naráží na stereotypy a mýty (vesměs negativní) o stárnutí a stáří a také na překonané pojetí penzionování, životního způsobu ve vyšším věku, podpory starších lidí s neúspěšným stárnutím a s chorobami vyššího věku vedoucími ke zhoršení funkčního stavu s omezováním soběstačnosti, s vypadáváním ze společenského života, s osamělostí. Jde také o změny v mezigeneračních vztazích a o věkově diskriminační (ageistické) tendence ve společnosti.

Jak lze čelit a předcházet těmto negativním aspektům stárnutí, jak se s tím vyrovnávat a jak pomáhat ostatním? Co zahrnuje celoživotní koncept úspěšného stárnutí a zdravého aktivního stáří a jak je reálný?

Představy o přelidnění planety i krize COVID-19 vyostřily nebezpečí diskriminačního a segregačního přístupu ke starším lidem. Objevily se dokonce nepřijatelné podoby tzv. triážování nemocných či úvahy o pouhým stářím podmíněné euthanasii pro domněle "završený život" (completed life).

Jak těmto názorům rozumět, čeho se obávat a jak tomu čelit? A jak to vše souvisí se spirituálními a filosoficko existenciálními koncepty? To jsou témata, která bychom chtěli v našem semináři diskutovat, otázky, na které bychom chtěli hledat odpovědi, časové možnosti, v nichž bychom si chtěli vyměňovat vlastní zkušenosti a pohledy na věc.

Pokud máte jakékoliv dotazy k obsahu, obraťte se na pulkrabkova@cirkev.cz.

Proběhlé termíny:

  • 23. 11. 2021, 10:00 - 16:00, Velehrad
Autor článku:
Zuzana Roztočilová

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022