banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Stáří není stigma - lektor MUDr. Zdeněk Kalvach

Seminář o tom, jak přistupovat pozitivně ke svému stáří i ke starším lidem ve svém okolí (farnosti, společenství, rodině), a to i v dnešní době, kdy je věk často důvodem pro stigma byť dobře míněné. Netradiční pohled na možnosti komunikace a práce s lidmi v okolí i se sebou samými. Lektor představí Koncept úspěšného stárnutí a upozorní, jak se vyvarovat ageismu vůči lidem v našem okolí.
Publikováno: 25. 8. 2021 10:30

 

Semináře nabízíme aktuálně pro kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice a odborníky z řad zaměstnanců biskupství a dalších církevních institucí.

Termíny semináře:

- 23. 11. 2021, Velehrad - kapacita naplněna

Možnost registrace náhradníků na vzdelavani@cirkev.cz.

Účastnický poplatek je 600,- Kč. Kurz je z části hrazen z grantové podpory Americké biskupské konference (USCCB).

Co se na semináři dozvíte?:

  • Demografická změna - úspěch, katastrofa, nebo výzva?
  • V čem spočívá koncept úspěšného stárnutí
  • Jak na společenskou participaci starších lidí, co znamená bezvěká společnost participativní dospělosti
  • Proč je důležité znát multikriteriální pohled na zdraví podle Aarona Antonovského - aplikace na starší fáze života, podpora smysluplnosti, autonomie a neosamělosti
  • Jaká jsou etická témata přístupu ke stáří, agismus, nevhodné zacházení (elder abuse and neglect), despekt k "životu za zenitem"

Lektor MUDr. Zdeněk Kalvach CSc. je internista, geriatr, publicista a předseda správní rady sdružení Cesta domů, jež provází od jejího založení. Je spoluautorem několika publikací, několik let pravidelně glosoval dění na zdravotně-sociálním poli na webu Umírání.cz. Pracuje také jako pohotovostní lékař Cesty domů, dříve i jako lékař v týmu domácího hospice.Přednáší na odborných fórech, na Filosofické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK. Je členem Etické komise ČLK, spolupracuje s úřadem Veřejného ochránce práv, byl členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a náměstkem ministra pro lidská práva.S manželkou Alenou má tři dospělé děti, společně provozují ordinaci praktického lékaře.

K nejzávažnějším dějům současnosti patří demografická změna s překlápěním dosavadní společnosti krátkověké do společnosti dlouhověké s přibýváním podílu starších lidí.

Zvyšuje se šance na naplnění přirozené délky života a osobnostního ontogenetického vývoje. Současně se setrvale zlepšuje zdravotní a funkční stav nově stárnoucích generací, což zvyšuje i jejich ambice a očekávání.

To ale naráží na stereotypy a mýty (vesměs negativní) o stárnutí a stáří a také na překonané pojetí penzionování, životního způsobu ve vyšším věku, podpory starších lidí s neúspěšným stárnutím a s chorobami vyššího věku vedoucími ke zhoršení funkčního stavu s omezováním soběstačnosti, s vypadáváním ze společenského života, s osamělostí. Jde také o změny v mezigeneračních vztazích a o věkově diskriminační (ageistické) tendence ve společnosti.

Jak lze čelit a předcházet těmto negativním aspektům stárnutí, jak se s tím vyrovnávat a jak pomáhat ostatním? Co zahrnuje celoživotní koncept úspěšného stárnutí a zdravého aktivního stáří a jak je reálný?

Představy o přelidnění planety i krize COVID-19 vyostřily nebezpečí diskriminačního a segregačního přístupu ke starším lidem. Objevily se dokonce nepřijatelné podoby tzv. triážování nemocných či úvahy o pouhým stářím podmíněné euthanasii pro domněle "završený život" (completed life).

Jak těmto názorům rozumět, čeho se obávat a jak tomu čelit? A jak to vše souvisí se spirituálními a filosoficko existenciálními koncepty? To jsou témata, která bychom chtěli v našem semináři diskutovat, otázky, na které bychom chtěli hledat odpovědi, časové možnosti, v nichž bychom si chtěli vyměňovat vlastní zkušenosti a pohledy na věc.

Pokud máte jakékoliv dotazy k obsahu, obraťte se na pulkrabkova@cirkev.cz.

Autor článku:
Zuzana Roztočilová

Další aktuality

Německé vyznamenání pro biskupa Václava Malého za zásluhy o smíření mezi Čechy a Němci

Velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas Künne předal dne 16. září 2021 Mons. Václavu Malému, pražskému pomocnému biskupovi, německé vyznamenání, Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo, za jeho přínos k česko-německému smíření.
16.09.2021

Papež při tiskovce v letadle: Potrat je vražda, církev musí být nablízku a soucitná, ne politická

Během zpátečního letu z Bratislavy do Říma papež hovořil s novinářským doprovodem při obvyklé tiskové konferenci. Spíše než k právě zakončenému pobytu na Slovensku se vyjádřil k aktuálním tématům – od očkování proti Covidu-19 přes vzrůstající antisemitismus a postoj církve k potratům a redefinici manželství po odmítání eucharistie politikům, kteří prosazují potratové zákony.
16.09.2021

Konference o spiritualitě diecézního kněze

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve na konferenci s názvem „Spiritualita diecézního kněze“. Uskuteční se v úterý 5. října 2021 od 9.30 v budově fakulty na adrese Univerzitní 22 a zváni jsou na ni kněží, jáhni, řeholníci, bohoslovci i laici, které toto téma zajímá.
16.09.2021

V předvečer svatováclavské pouti projde Prahou průvod s Palladiem za požehnání a pokoj

U příležitosti svátku hlavního patrona české země sv. Václava, Dne české státnosti a také k uctění 1100. výročí mučednické smrti české kněžny sv. Ludmily pořádá Hnutí duchovní obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české. Uskuteční se v Praze v pondělí 27. září 2021 a účastníci při něm budou prosit za požehnání a pokoj Praze i celé vlasti.
16.09.2021

Arcibiskup Graubner bude celebrovat mši svatou při pouti Policie ČR

Ve čtvrtek 7. října 2021 se v olomoucké katedrále sv. Václava uskuteční mše svatá za Policii ČR: policisty, občanské zaměstnance a policisty, kteří položili svůj život při výkonu služby. Od 16.00 ji zde bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference.
16.09.2021