banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Stáří není stigma - lektor MUDr. Zdeněk Kalvach

Seminář o tom, jak přistupovat pozitivně ke svému stáří i ke starším lidem ve svém okolí (farnosti, společenství, rodině), a to i v dnešní době, kdy je věk často důvodem pro stigma byť dobře míněné. Netradiční pohled na možnosti komunikace a práce s lidmi v okolí i se sebou samými. Lektor představí Koncept úspěšného stárnutí a upozorní, jak se vyvarovat ageismu vůči lidem v našem okolí.
Publikováno: 25. 1. 2021 17:38

 

Semináře nabízíme aktuálně pro kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice a odborníky z řad zaměstnanců biskupství a dalších církevních institucí.

Termíny semináře:

- čtvrtek 15. dubna, Praha Česká biskupská konference

V případě zájmu stačí vyplnit PŘIHLÁŠKU ZDE.

Účastnický poplatek je 400,- Kč. Kurz je z části hrazen z grantové podpory Americké biskupské konference (USCCB).

Hlavní témata semináře jsou:

  • Vymezení pojmů stáří a stárnutí
  • Demografická změna - úspěch, katastrofa, nebo výzva?
  • Koncept úspěšného stárnutí
  • Společenská participace starších lidí a bezvěká společnost participativní dospělosti
  • Multikriteriální pohled na zdraví podle Aarona Antonovského - aplikace na starší fáze života, podpora smysluplnosti, autonomie a neosamělosti
  • Etická témata přístupu ke stáří, agismus, nevhodné zacházení (elder abuse and neglect), despekt k "životu za zenitem"

Lektor MUDr. Zdeněk Kalvach CSc. je internista, geriatr, publicista a předseda správní rady sdružení Cesta domů, jež provází od jejího založení. Je spoluautorem několika publikací, několik let pravidelně glosoval dění na zdravotně-sociálním poli na webu Umírání.cz. Pracuje také jako pohotovostní lékař Cesty domů, dříve i jako lékař v týmu domácího hospice. Přednáší na odborných fórech, na Filosofické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK. Je členem Etické komise ČLK, spolupracuje s úřadem Veřejného ochránce práv, byl členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a náměstkem ministra pro lidská práva. S manželkou Alenou má tři dospělé děti, společně provozují ordinaci praktického lékaře.

K nejzávažnějším dějům současnosti patří demografická změna s překlápěním dosavadní společnosti krátkověké do společnosti dlouhověké s přibýváním podílu starších lidí. Zvyšuje se šance na naplnění přirozené délky života a osobnostního ontogenetického vývoje. Současně se setrvale zlepšuje zdravotní a funkční stav nově stárnoucích generací, což zvyšuje i jejich ambice a očekávání.

To ale naráží na stereotypy a mýty (vesměs negativní) o stárnutí a stáří a také na překonané pojetí penzionování, životního způsobu ve vyšším věku, podpory starších lidí s neúspěšným stárnutím a s chorobami vyššího věku vedoucími ke zhoršení funkčního stavu s omezováním soběstačnosti, s vypadáváním ze společenského života, s osamělostí. Jde také o změny v mezigeneračních vztazích a o věkově diskriminační (ageistické) tendence ve společnosti.

Jak lze čelit a předcházet těmto negativním aspektům stárnutí, jak se s tím vyrovnávat a jak pomáhat ostatním? Co zahrnuje celoživotní koncept úspěšného stárnutí a zdravého aktivního stáří a jak je reálný?

Představy o přelidnění planety i krize COVID-19 vyostřily nebezpečí diskriminačního a segregačního přístupu ke starším lidem. Objevily se dokonce nepřijatelné podoby tzv. triážování nemocných či úvahy o pouhým stářím podmíněné euthanasii pro domněle "završený život" (completed life). Jak těmto názorům rozumět, čeho se obávat a jak tomu čelit? A jak to vše souvisí se spirituálními a filosoficko existenciálními koncepty? To jsou témata, která bychom chtěli v našem semináři diskutovat, otázky, na které bychom chtěli hledat odpovědi, časové možnosti, v nichž bychom si chtěli vyměňovat vlastní zkušenosti a pohledy na věc.

Pokud máte jakékoliv dotazy k obsahu, obraťte se na pulkrabkova@cirkev.cz.

Autor článku:
Zuzana Roztočilová

Další aktuality

Katolický týdeník: 90 let Vatikánského rozhlasu

Katolíky po celém světě, a nejen je, spojuje Vatikánský rozhlas už 90 let. Vysílá nepřetržitě od 12. února 1931. Zve k poslechu papežových promluv a zpráv ze života církve, k modlitbě i rozjímání. Jakou roli hrála česká redakce v minulosti a kam se ubírá nyní?
24.02.2021

Katolický kostel v Nigérii podpálili a zničili ozbrojení bandité

Na severu Nigérie ve státě Kaduna zničili „ozbrojení bandité“ katolický kostel Svaté rodiny. Útočníci zaútočili na vesnici Kikwari v provincii Kajuru, podpálili kostel a další dvě budovy. Obyvatelé uprchli do bezpečí, jakmile byli upozorněni na výskyt banditů v jejich oblasti.
23.02.2021

Zapalme svíčku za oběti komunismu!

V předvečer výročí komunistického převratu z roku 1948, ve středu 24. února, se od 18.00 hodin uskuteční u pomníku na pražském Újezdě setkání za oběti komunismu. Vzhledem k epidemické situaci se zájemci mohou připojit pouze on-line. Dění u pomníku bude možné sledovat na Youtube a na Facebooku. Připojit se lze alespoň symbolicky zapálením svíčky ve svém domově.
23.02.2021

Arcibiskup Gallagher: Omezení lidských práv pouze v případě naprosté nutnosti

Šéf vatikánské diplomacie vystoupil na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Ve svém příspěvku si všímá, že některá opatření zaváděná vládami s cílem zajistit sanitarní bezpečnost narušují svobodné uplatňování lidských práv. Arcibiskup Paul R. Gallagher zdůraznil, že jedním z nejzávažnějších problémů je prohlubující se eroze práva na náboženskou svobodu. Připomněl, že toto právo má chránit nejen svobodu svědomí, ale také veřejné vyznávání víry, jak formou bohoslužebné praxe tak vyučování.
23.02.2021

Poslední možnost zvrátit rozhodnutí české vlády o krácení Evropského sociálního fondu

Česká vláda při nastavování alokací a pravidel čerpání evropských prostředků podceňuje význam prevence v oblasti sociálního vyloučení a propadu lidí do bytové nouze. Neziskové organizace, včetně Charity Česká republika, již dlouho bijí na poplach.
22.02.2021