25. světový den zasvěcených osob

Na svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), který připadá na 2. února, slavíme Světový den zasvěcených osob. Papež Jan Pavel II. v roce 1997 spojil tento liturgický svátek, který připomíná Ježíšovo zasvěcení, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidstvu. U příležitosti 25. výročí toho svátku přinášíme pracovní překlad dopisu Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života určený všem zasvěceným osobám.
Publikováno: 27. 1. 2021 9:00

Ilustrační foto: Lucie Horníková, ČaV

CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE
 
Vatikán, 18. ledna 2021                                                                            
 
Všem zasvěceným osobám
 
Přicházíme k vám v předvečer dne, který je nám všem – zasvěceným mužům a ženám – drahý. V předvečer dne zasvěceného našemu úžasnému povolání, které mnoha způsoby nechává vyzařovat Boží lásku k mužům, ženám a celému stvoření. 2. února budeme v bazilice sv. Petra v 17.30 hod. slavit 25.světový den zasvěceného života, hlavním celebrantem eucharistické bohoslužby bude papež František. I když letos nebude slavnost okrášlena zpěvy a radostnými tvářemi jako v předchozích letech, bude vyjádřením plodné vděčnosti, která k našim životům patří.
 
Tímto dopisem chceme umenšit fyzickou vzdálenost, které jsme už tolik měsíců kvůli pandemii vystaveni, a vyjádřit každému z vás jednotlivě i všem komunitám, že my i všichni zaměstnanci Dikasteria jsme vám nablízku. Dlouhé měsíce už sledujeme zprávy přicházející z komunit různých národů: jsou to zprávy o zmatku, o šíření infekce, o úmrtích, o lidských a ekonomických potížích, o institutech, kterým se snížil počet členů, o různých druzích strachu… Ale jsou to i zprávy o věrnosti, která prochází zkouškou utrpení, o odvaze, o svědectví pokoje uprostřed bolesti a nejistot, o společném nesení těžkostí a ran, o pomoci a poskytnutí lidské blízkosti nejpotřebnějším, o lásce a službě i za cenu vlastního života (srov. Fratelli Tutti, kap. II.).
 
Není možné vás všechny vyjmenovat; avšak vyprošujeme každému jednomu z vás Boží požehnání a schopnost posunout se od „já“ k „my“, pochopit, „že jsme na stejné lodi, všichni stejně křehcí a dezorientovaní, ale zároveň důležití a potřební, a naším úkolem je veslovat společně“ (Papež František, Mimořádná chvíle modlitby, Pátek, 27. 3. 2020). Buďte samaritány dneška, překonejte pokušení stáhnout se do sebe a plakat nad sebou nebo zavřít oči před bolestí, utrpením a chudobou tolika mužů a žen celého světa.
 
V encyklice Fratelli tutti nás papež František vyzývá, abychom se společně snažili v každém člověku znovu probudit „touhu po univerzálním bratrství“ (č. 9), abychom společně snili (č. 8), abychom „tváří v tvář současným pokusům o umenšení nebo přehlížení druhých osvědčili svoji schopnost odpovídat novou vizí bratrství a sociálního přátelství…“ (č. 6).
 
Vás, kteří jste se Bohu zasvětili v řeholích, mnišských a kontemplativních institutech, v sekulárních institutech či nových hnutích, vás, členovy ordo virginum, poustevníky, lidi náležející ke společnostem apoštolského života – vás všechny prosíme, abyste této encyklice dali výsadní místo ve svém životě, formaci i poslání. Už nesmíme dál obcházet skutečnost, že jsme všichni bratry a sestrami, jak se i v modlitbě Otče náš, možná nevědomě, modlíme. Vždyť „bez otevřenosti Otci všech lidí nemůžou existovat žádné pevné a stálé důvody pro výzvu k bratrství“ (č. 272).
 
Tato encyklika vznikla v historické chvíli, kterou papež František nazval „hodinou pravdy“, a je cenným darem pro všechny formy zasvěceného života, které zde mohou najít kořeny svého prorockého poslání, aniž by popíraly rány zasazené bratrské lásce.
 
Duch svatý nás zve k novým věcem. Ve světle učení o církevním společenství a ve světle výzvy, kterou sv. Jan Pavel II. vyzval zasvěcené osoby, „aby prožívaly opravdové společenství a žily jeho duchovností jako svědci a zároveň tvůrci vize společenství“ (Vita consecrata, č. 46), rozšiřuje papež František obzory a vyzývá nás, abychom byli architekty všeobecného bratrství, strážci společného domova: země a celého stvoření (srov. encyklika Laudato si). Máme být bratry a sestrami všem, bez ohledu na víru, kulturu a tradice, protože budoucnost není „jednobarevná“ (FT č. 100) a svět je jako mnohostěn, který vyzařuje krásu každým kouskem svého povrchu. Inspiraci přitom papež František čerpal od svatého Františka, zakladatele a inspirátora velkého množství institutů zasvěceného života. 
 
Naším úkolem je tedy novými způsoby doprovázet, proměňovat, tvořit, rozvíjet projekty hlásající kulturu dialogu setkávání, dialogu rozličných národů a generací. Je třeba začít od vlastní komunity stejně povolaných a odtud dosáhnout do všech koutů světa, ke každému stvoření, protože – jak víme i díky této pandemii – všechno je propojené, vše se vztahuje ke všemu, vše spolu souvisí (srov. encyklika Laudato si).
 
„Sněme tedy jako jedna lidská rodina, jako souputníci s týmž lidským tělem, jako děti jedné země, která je naším společným domovem, každý s bohatstvím své víry a svého přesvědčení, každý svým vlastním hlasem, všichni jako bratři a sestry!“ (FT 8). Ve světle tohoto snu, který je svěřen do našich rukou, svěřen naší touze i naší vytrvalosti, bude i nadcházející 2. únor opět nádhernou oslavou Boha, při které Mu poděkujeme za dar povolání a poslání.
 
Každého z vás svěřujeme Marii, naší Matce, Matce církve, ženě věrné, i jejímu snoubenci sv. Josefovi, kterému je letošní rok zasvěcen. Kéž roste vaše živá a milující víra, opravdová a radostná naděje i pokorná a aktivní služba lásky.
 
Prosíme, aby na každého z vás sestoupilo požehnání Otce, Syna a Ducha Svatého, našeho milosrdného Boha.
 
 
kardinál Joao Braz de Aviz, prefekt
 
arcibiskup José Rodriguez Carballo OFM, sekretář 
 
 
 
 
 
 
 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Komentář C. V. Pospíšila: Naprosto nevědecké „přemalby“ obrazu historického Ježíše

Přinášíme vám komentář profesora Ctirada Václava Pospíšila, teologa a kněze, ve kterém se zamýšlí (nejen) nad doku-dramatem Poslední dny Ježíše Krista, který nedávno odvysílala Česká televize.
26.02.2021

COMECE: Princip nediskriminace nesmí rozostřovat limity EU

Zvláštní péče o dítě před i po jeho narození je součástí mezinárodních právních standardů. Ani legislativa Evropské unie ani Evropská konvence o lidských právech nepředvídají právo na potrat. Zákony o interrupcích jsou v kompetenci právních systémů jednotlivých členských zemí - to jsou hlavní argumenty, s nimiž se vedení Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) ohradilo proti rezoluci Evropského parlamentu z 26. listopadu ohledně změny potratového zákona v Polsku.
26.02.2021

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop na adrese eshop.cirkev.cz. V novém e-shopu je možné zakoupit nejen knihy, ale i mešní víno, liturgické předměty či klášterní produkty, nyní nově vše v jednom společném nákupním košíku. Přinese také zásadní změnu v distribuci zboží, a to díky tisícovkám výdejních míst Zásilkovny po celé ČR a na Slovensku, čímž se zvýší a zlevní dostupnost sortimentu celého Karmelitánského nakladatelství.
25.02.2021

Bývalý vatikánský velvyslanec v Bagdádu o nadcházející cestě Svatého otce do Iráku

Během své funkce apoštolského nuncia sloužil kardinál Fernando Filoni mezi lety 2001 až 2006 také v Iráku. Po vypuknutí války odmítl opustit svůj úřad a zůstal v zemi po celou dobu konfliktu, navzdory četným výbuchům a sebevražedným útokům. Plánovaná návštěva papeže Františka se uskuteční ve dnech 5. - 8. března. Bude to vůbec poprvé, co papež tuto zemi navštíví, a podle kardinála Filoniho bude jeho cesta „dobrou příležitostí k mezináboženskému dialogu“ a k tomu, „aby dodal křesťanům nadšení a odvahu“.
25.02.2021

Připomínáme si 71. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Na dnešní připadá 71. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení ze strany Státní policie.
25.02.2021