Řeholníci učili online, jak se modlit s Božím slovem. Exercicie lectio divina jsou na internetu

Čtrnáct řeholníků a řeholnic z devíti řádů spojilo své síly v duchovním doprovázení účastníků internetových exercicií lectio divina, tj. naslouchání a modlitby Božím slovem. I v době pandemie tak našli způsob, jak ve vzdělávání této metody a začali exercicie vysílat online přes internet.
Publikováno: 1. 2. 2021 10:00

Ve dnech 17. – 23. ledna 2021 se konaly v pořadí již druhé exercicie lectio divina online, tentokrát na téma „Panna Maria ikona spásy“. Organizovali je otcové pallotini jako jednu z evangelizačních akcí Centra Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Této formy duchovních cvičení se zúčastnilo přes sto čtyřicet osob, žijících většinou v manželství, dále osamělí lidé, osoby zasvěceného života a několik kněží.

Modlitbu způsobem lectio divina účastníkům přiblížil o. Martin Sedloň, OMI. „Víra znamená objevit působení Boha v našem životě, je to Boží slovo v nás a my jsme ve středu Božího zájmu stejně, jak to bylo v životě Marie,“ řekl o. Martin v úvodu k rozjímání evangelia.
„Je možné přečíst hodně článků a knížek o modlitbě, slyšet svědectví těch, kteří se modlí, ale přesto nezačít se modlit. Podobně hladovému je možné vyprávět o chlebě, o jeho chuti a o tom jak sytí, ale pokud mu nedáme chleba, bude to pro něj k ničemu,“ vysvětlují kněží pallotini význam osobní modlitby pro duchovní život člověka.

Účastníky exercicií provázela skupina kněží a řeholních sester z Česka, Slovenska a Itálie, s nimiž mohli denně telefonicky hovořit a využít tak jejich uši a srdce otevřené k naslouchání. Tuto podobu duchovního doprovázení využilo 56 účastníků exercicií. O zkušenosti naslouchaní píše S. Doubravka Mazancova, KMBM: „Doprovázet účastníky těchto exercicií pro mě bylo velkou radostí a povzbuzením. V současné době, kdy máme jen omezené možnosti působit mezi věřícími, mi to otevřelo dveře k užitečné službě pro druhé. Stačilo k tomu málo - najít si čas a mít po ruce telefon. V intimní atmosféře telefonních rozhovorů jsem pak mohla ´zahlédnout´, jak si Bůh každou osobu vede jedinečnou cestou směrem k sobě. Doprovázející je pouze svědkem tohoto úžasného procesu, není jeho iniciátorem ani tvůrcem. Pokaždé, když vidím, jak Bůh v něčí duši působí, je to zároveň zdroj velkého povzbuzení i pro mne. Jsem také vděčná za každodenní večerní online setkání organizačního týmu. Umožnilo nám to společně pracovat na dobrém díle z různých konců světa a zároveň oživit vztahy s dalšími řeholníky, když se teď tak málo můžeme setkávat osobně.“ 

Programem exercicií byla dvě každodenní uvedení do modlitby na kanále YouTube, individuální meditace Božího slova a mše svatá přenášená z poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Boží slovo bylo přenášeno online, což vyřešilo otázku všech koronavirových omezení. Mohlo tak přijít do domovů účastníků a nalézt místo v jejich srdcích přes všední pracovní a rodinné povinnosti. Ti, kteří se účastnili tohoto typu exercicií poprvé, se seznámili s novým způsobem modlitby, jiní mohli prohloubit svůj vztah se Slovem a všichni společně objevit pravdu, jak se Boží slovo „stává tělem“ a uskutečňuje se v jejich životě. 

Seznámit se s metodou lectio divina lze i po skončení online exercicií. Zahajovací přednáška a denní uvádění do modlitby jsou dostupné na kanále YouTube. Díky tomu stále existuje možnost je využít a v libovolné době si individuální exercicie udělat doma.

Odkaz na dřívější exercicie v podobném duchu a propozice exercicií lectio divina v Duchovním Centrum na Vranově u Brna najdete na www.lectiodivina.cz 

Zdroj: P. Paweł Pruszyński, SAC, TZ, doo.cz

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021

Školení copywritingu

Víme, co a komu chceme sdělit, ale jak na to? Jednodenní školení, jehož cílem je zlepšení dovedností v oblasti komunikace psanou formou je připraveno na míru zaměstnancům z církevních institucí a z Charit.
15.06.2021

Katolický týdeník: Libuše Šafránková se vrací domů

Jako na půvabnou Popelku, laskavou filmovou maminku, šarmantní dámu i hluboce věřící ženu budeme vzpomínat na herečku Libuši Šafránkovou. Zemřela 9. června v 68 letech.
15.06.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021