banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Účast na vánočních a online bohoslužbách v době COVIDu

Na Hromice se definitivně loučíme s obdobím Vánoc. Ty letošní byly netradiční i pro ca 40 % Čechů, kteří mají ve zvyku se zúčastnit Vánočních bohoslužeb (nejčastěji půlnočních mší svatých na Štědrý den). V době pandemie byly sice kostely přes Vánoce otevřené, zaplněné na mši svatou však směly být pouze z 10 %. Řada duchovních proto nabízela zájemcům spíš možnost krátké individuální modlitby v kostele nebo online přenos mše svaté. Jak se s tímto ochuzením Vánoc Češi vyrovnali a jaké jsou trendy ve sledování online bohoslužeb, sledovala v krátkém povánočním online průzkumu agentura STEM.
Publikováno: 2. 2. 2021 13:54

O návštěvu Vánoční bohoslužby stojí v Čechách i nevěřící. Svědčí o tom i skutečnost, že možnost návštěvy otevřených kostelů využilo i přes pandemii i letos 9 % procent Čechů. Spousta především proto, že návštěva kostela na Vánoce pro ně tvoří nedílnou součást Vánoc. Celkově sice přišla letos o Vánocích do kostela fyzicky pouze čtvrtina z každoročních návštěvníků kostela (což nejsou ani všichni ti, pro které návštěva kostela o Vánocích tvoří nedílnou součást Vánoc), nicméně řada využila možnosti sledovat Vánoční mše online (10 % respondentů).

Přenosy bohoslužeb o Vánocích sledovalo celkově víc lidí, než bylo těch, kteří se vydali přímo do kostela. V přímém přenosu v televizi nebo online sledovali bohoslužby přes Vánoce ve větší míře zejména starší lidé (18 % osob ve věku nad 60 let), a to jak pravidelní návštěvníci bohoslužeb, tak i ti, kteří běžně na bohoslužby nechodí nebo dokonce bohoslužby navštěvují spíš zřídka.

„Jsme rádi, že lidé využili možnosti být v okamžiku oslav narození Ježíše přítomni alespoň prostřednictvím přenosu a ceníme si ohleduplnosti lidí, kteří se vzdali možnosti jít do kostela v obavách o své blízké. Jsme ale rádi i za to, že se řada lidí nebála, a tam, kde to bylo možné, do kostela přišla. Doufáme, že se věřící i nevěřící budou moci brzy opět potkávat v kostelích, živé společenství je nenahraditelné,“ říká P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Lidé využili možnost návštěvy kostela i možnost sledování online přenosů v podobné míře

O něco častěji si letos o Vánocích návštěvu kostela odřekli lidé, kteří uvádí, že určitě věří v Boha a pravidelní návštěvníci bohoslužeb. Více než třetina jich sledovala přenosy bohoslužeb online a cca pětina se do kostela vypravila osobně. U spíše věřících byl poměr těch, kteří do kostela vyrazili, a těch, kteří sledovali TV přenos, vyrovnaný (13 % vyrazilo a 14 % sledovalo přenos bohoslužby z domova). Ze spíše nevěřících šlo do kostela necelých 8 % a stejné procento z nich sledovalo přenosy bohoslužeb. U nevěřících byl poměr obrácený a převážil počet těch, kteří se o tradiční Vánoční návštěvu kostela nechtěli nechat ochudit, nad těmi, kteří vzali za vděk online přenosem.

Můžeme tedy říct, že věřící se svého zvyku částečně vzdali a nahradili ho sledováním přenosu bohoslužby. Lidé bez vyhraněného vztahu k víře a zejména nevěřící, pro které je vánoční návštěva kostela spíš tradicí, se jí nevzdali ani v době omezení.

Online bohoslužby pro rizikové skupiny i dlouhodobě

Přenos bohoslužeb v televizi nebo online sleduje v případě, že není možné do kostela dojít osobně, většina pravidelných návštěvníků bohoslužeb. Je tedy zřejmé, že v době krize jsou pro řadu věřících významnou možností, jak se účastnit života církve, aniž by fyzickým setkáváním ohrozili sebe nebo své blízké. Nicméně v průzkumu vidíme, že zatímco dlouhodobě navštěvuje bohoslužby v ČR pravidelně ca 5 % obyvatel, přenosy bohoslužeb sleduje téměř 6 % obyvatel. Je tedy možné, že přenosy sledují nejen věřící, kteří pravidelně chodí na bohoslužby.

Nejvyšší zastoupení diváků bohoslužeb je ve věkové skupině nad 60 let (téměř 12 % seniorů). Pro rizikové skupiny obyvatel je rozmach online bohoslužeb a zvýšení četností přenosu zjevným přínosem pro jejich duchovní život. Mezi staršími sledují přenosy z velké části i ti, kteří jinak bohoslužby pravidelně nenavštěvují. Další zajímavostí je, že také u osob, které v Boha spíše nevěří, je sledování bohoslužeb sice vzácné, ale přesto častější než fyzická návštěva kostela. I proto je podpora online bohoslužeb v katolické církvi jistě zajímavou oblastí rozvoje pastoračních aktivit.

Farář Radek Tichý z pražské farnosti ve Stodůlkách patří k průkopníkům streamování bohoslužeb. Začal už na jaře 2020, kdy byly kostely poprvé uzavřeny. „Teď máme v neděli dopoledne online přenos mše a pak mohou věřící individuálně navštívit kostely k modlitbě nebo přijetí eucharistie. Už jsme dostatečně vycvičení v tom, že musíme den ze dne pružně reagovat na změny PSA.“

Autoři článku: PhDr. Kateřina Pulkrábková a Mgr. Daniel Chytil, Odbor analýz církevních dat ČBK

Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

Katolický týdeník: 90 let Vatikánského rozhlasu

Katolíky po celém světě, a nejen je, spojuje Vatikánský rozhlas už 90 let. Vysílá nepřetržitě od 12. února 1931. Zve k poslechu papežových promluv a zpráv ze života církve, k modlitbě i rozjímání. Jakou roli hrála česká redakce v minulosti a kam se ubírá nyní?
24.02.2021

Katolický kostel v Nigérii podpálili a zničili ozbrojení bandité

Na severu Nigérie ve státě Kaduna zničili „ozbrojení bandité“ katolický kostel Svaté rodiny. Útočníci zaútočili na vesnici Kikwari v provincii Kajuru, podpálili kostel a další dvě budovy. Obyvatelé uprchli do bezpečí, jakmile byli upozorněni na výskyt banditů v jejich oblasti.
23.02.2021

Zapalme svíčku za oběti komunismu!

V předvečer výročí komunistického převratu z roku 1948, ve středu 24. února, se od 18.00 hodin uskuteční u pomníku na pražském Újezdě setkání za oběti komunismu. Vzhledem k epidemické situaci se zájemci mohou připojit pouze on-line. Dění u pomníku bude možné sledovat na Youtube a na Facebooku. Připojit se lze alespoň symbolicky zapálením svíčky ve svém domově.
23.02.2021

Arcibiskup Gallagher: Omezení lidských práv pouze v případě naprosté nutnosti

Šéf vatikánské diplomacie vystoupil na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Ve svém příspěvku si všímá, že některá opatření zaváděná vládami s cílem zajistit sanitarní bezpečnost narušují svobodné uplatňování lidských práv. Arcibiskup Paul R. Gallagher zdůraznil, že jedním z nejzávažnějších problémů je prohlubující se eroze práva na náboženskou svobodu. Připomněl, že toto právo má chránit nejen svobodu svědomí, ale také veřejné vyznávání víry, jak formou bohoslužebné praxe tak vyučování.
23.02.2021

Poslední možnost zvrátit rozhodnutí české vlády o krácení Evropského sociálního fondu

Česká vláda při nastavování alokací a pravidel čerpání evropských prostředků podceňuje význam prevence v oblasti sociálního vyloučení a propadu lidí do bytové nouze. Neziskové organizace, včetně Charity Česká republika, již dlouho bijí na poplach.
22.02.2021