banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Konference Trendy, vývoj, mezinárodní spolupráce v památkové péči a restaurování

Česko-německá obchodní a průmyslová komora si Vás dovoluje srdečně pozvat na virtuální česko-německou konferenci, která se koná dne 9. února 2021 od 9:00–11:10 hod. Renomovaní odborníci zde budou hovořit o trendech, vývoji a mezinárodní spolupráci v památkové péči a restaurování.
Publikováno: 3. 2. 2021 11:15

Tentýž den od 14:00–17:00 hod. a den následující od 9:00–12:00 hod. bude dále možnost prostřednictvím individuálních B2B rozhovorů diskutovat k tomuto tématu se zástupci německých odborných firem.

Účast na konferenci i na B2B rozhovorech je zdarma.

Přihlášku naleznete na:  Trendy, vývoj, mezinárodní spolupráce v památkové péči a restaurování (ahk.de)

Soubory ke stažení

velikost 1 280 KB
Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021

Nové programové období – nové dotační možnosti

Rokem 2021 začíná další sedmileté rozpočtové období Evropské unie, ve kterém Česká republika očekává 1 200 miliard korun pro financování politiky soudržnosti. Operační programy, které zprostředkují čerpání finanční podpory, byly předloženy vládě v říjnu 2020 pro informaci. Upřesnění oblastí, které bude možno z těchto programů podporovat, a finální rozdělení alokace, budou předmětem dalších jednání.
11.01.2021

IROP navyšuje alokace výzev a podpoří projekty v zásobníku

V rámci IROP jsou navýšeny některé výzvy, čímž dojde k podpoře náhradních projektů. Jedná se i v oblasti kulturního dědictví, vzdělávání a sociálních služeb.
07.09.2020