banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Konference Trendy, vývoj, mezinárodní spolupráce v památkové péči a restaurování

Česko-německá obchodní a průmyslová komora si Vás dovoluje srdečně pozvat na virtuální česko-německou konferenci, která se koná dne 9. února 2021 od 9:00–11:10 hod. Renomovaní odborníci zde budou hovořit o trendech, vývoji a mezinárodní spolupráci v památkové péči a restaurování.
Publikováno: 3. 2. 2021 11:15

Tentýž den od 14:00–17:00 hod. a den následující od 9:00–12:00 hod. bude dále možnost prostřednictvím individuálních B2B rozhovorů diskutovat k tomuto tématu se zástupci německých odborných firem.

Účast na konferenci i na B2B rozhovorech je zdarma.

Přihlášku naleznete na:  Trendy, vývoj, mezinárodní spolupráce v památkové péči a restaurování (ahk.de)

Soubory ke stažení

velikost 1 280 KB
Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Konference "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace"

22. dubna 2021 uspořádal Odbor evropských fondů České biskupské konference online konferenci představující dotační možnosti příštího programového období EU 2021 - 2027.
26.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021