banner sekce
Sekce

Školství

Výběrové řízení na post ředitele Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Biskupství královéhradecké, jako zřizovatel školy, vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele gymnázia v Kutné Hoře.
Publikováno: 9. 2. 2021 8:45

Ředitel Církevního gymnázia v Kutné Hoře se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • aktivní znalost prostředí katolické církve
 • praxe v řízení kolektivu
 • znalost AJ nebo jiného světového jazyka výhodou

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • podrobný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)
 • návrh koncepce dalšího rozvoje školy (1 – 2 strany A4)
 • podepsaný souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“)

 Biskupství královéhradecké si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Přihlášky zasílejte v obálce označené KONKURZ do 30. března 2021 na adresu: Mgr. Stanislava Kučerová, Biskupství královéhradecké, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové.

Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům, budou pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční nejpozději do 23. 4. 2021.

Předpokládané vyhlášení výsledků proběhne 28. 4. 2021.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Mgr. Marta Vacušková

Další aktuality

Dobrovolnická pomoc v očkovacím centru v Odrách

Pedagogové a studenti Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy se pod vedením Mgr. Petry Fišerové znovu zapojují do dobrovolnické pomoci. Po náročných podzimních službách v nemocnicích se studenti, tentokrát nejen zdravotnických oborů, znovu aktivně zapojili a své služby nabídli očkovacímu centru v Odrách. V úterý 16. února bylo očkování zahájeno, pro každý den je z naší školy připravený tým, který tvoří dvě kolegyně zdravotnice, které provádí očkování, 6 studentů a jeden koordinující pedagog. Studenti se věnují příchozím klientům a také provádí administrativní výkony. To vše znovu souběžně se školními povinnostmi. Všem patří velké poděkování. Všem přejeme hodně sil ke zvládnutí všech pedagogických, studijních a dobrovolnických povinností a samozřejmě také pevné zdraví.
18.02.2021

Výběrové řízení na post ředitele Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Biskupství královéhradecké, jako zřizovatel školy, vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele gymnázia v Kutné Hoře.
09.02.2021

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300, 170 00 Praha 7. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis a motivační dopis zájemci doručí nejpozději do 5. února 2021 (rozhoduje datum podání) na adresu: Ústřední církevní kancelář ČCE k rukám Mgr. Heleny Wernischové Jungmannova 22/9 P. O. BOX 466 111 21 Praha 1 Obálku označte „VŘ – Bratrská škola“.
29.12.2020

Požehnané Vánoce 2020

Ať váš život prozáří radost z Kristova narození a nový rok 2021 nechť je naplněn Božím požehnáním, pokojem, láskou a nadějí. Za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský; Mgr. Martin Čech a Mgr. Marta Vacušková
20.12.2020

Studenti v první linii

Zvládají svou běžnou on-line výuku a vedle ní ještě převlečeni do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovů pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí.
27.11.2020