Papež František: Postní doba je cestou návratu k Bohu

Papež František dnes dopoledne vedl obřady Popeleční středy, které se kvůli pandemii konaly za omezené účasti věřících u oltáře Katedry ve Svatopetrské bazilice, a nikoli v bazilice sv. Sabiny na římském Aventinu, jak tomu tradičně bylo v předchozích letech. Při homilii vyzval papež křesťany, aby prožili postní dobu jako cestu návratu k Otci, Synu a Duchu Svatému.
Publikováno: 17. 2. 2021 15:30

Po svěcení popela pronesl papež formuli uvedenou v římském misálu: „Pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš“ a označil popelem koncelebrující kardinály poté, co jej sám obdržel od kardinála Comastriho, arcikněze baziliky sv. Petra. Několik řeholníků nechalo pak mlčky spočinout popel na hlavách shromážděných věřících. 

Ve své homilii se Svatý otec zamýšlel nad postem jako cestě zpět k Bohu, a jako o příležitosti k prohloubení naší lásky k našim bratrům a sestrám. Jak řekl papež František, Bůh se odvolává na naše srdce a celou naši bytost a zve nás k Němu. „Je to čas k prověření stezek, jimiž se ubíráme, abychom našli tu, která nás dovede zpět domů, abychom opětovně odkryli onu zásadní vazbu k Bohu, na níž vše závisí.“

Od otroctví po svobodu

Vyzval křesťany, aby vyhodnotili, jakým směrem se ubírá náš život a jak vytrvale kráčíme po naší cestě k Bohu. „Cesta postní dobou je exodus, je to exodus z otroctví do svobody.“ Na této cestě se budeme cítit v pokušení k návratu ke svým starým zvykům. Ale podle papeže směr naší cesty můžeme znovu objevit tím, že se podíváme na Boží slovo a to bez ohledu na to, kolikrát klopýtneme. Na nohy nás staví Otcovo odpuštění: prvním krokem na naší cestě zpět je Boží odpuštění, zpověď“ řekl papež František.
Dále papež připomněl, že se musíme vrátit k Ježíši. Stejně jako malomocný, který se vrátil, aby mu poděkoval, i nám „prospěje Ježíšovo uzdravení. Je zapotřebí mu ukázat své rány a vyslovit: „Ježíši, jsem zde před tebou, se svým hříchem a ubohostí. Ty jsi lékař, můžeš mne vysvobodit. Uzdrav mé srdce, uzdrav mne z malomocenství“.“ 
Boží slovo žádá, abychom se vrátili k Otci a Ježíši. A jsme také vyzváni, abychom se vrátili k Duchu Svatému. Popel, který je dnes sypaný na naše hlavy, nám připomíná, že jsme prach. „Avšak do tohoto našeho prachu Bůh vdechl svého Ducha života.“

Sestup v lásce do vlastního nitra

Na závěr své homilie nám papež František připomněl, že půst je ten správný čas na cestu k Bohu i k našim bratrům a sestrám. „Postní doba je pokorné sestupování do vlastního nitra a k druhým. Znamená to pochopit, že spása není výstup za slávou, nýbrž pokoření z lásky do naprosté nepatrnosti.“
Bez ohledu na to, jak často klopýtáme, můžeme se vždy obrátit ke Kristovu kříži a rozjímat nad Jeho ranami o našich vlastních nedostatcích a prázdnotě.
„Abychom na této cestě neztratili směr, postavme se před Ježíšův kříž, který je Božím mlčenlivým stolcem. Hleďme denně na jeho rány, rány, které si odnesl do nebe a každodenně je ukazuje Otci ve své přímluvné modlitbě. Hleďme denně na jeho rány. V oněch otvorech rozpoznáváme naši prázdnotu a provinění, zranění hříchem, údery, které nám ublížily. Jeho rány jsou pro nás otevřeny a jeho ranami jsme byli uzdraveni (srov. 1 Petr 2,25; Iz 53,5). Polibme je a pochopíme, že právě tam, v nejbolestnějších trhlinách našeho života, nás Bůh očekává ve svém nekonečném milosrdenství. Právě tam, kde jsme nejvíce zranitelní a nejvíce se stydíme, nám Bůh vyšel naproti. A nyní, poté, co nám vyšel vstříc, nás zve, abychom se k Němu vrátili a znovu se těšili z toho, že nás miluje.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Komentář C. V. Pospíšila: Naprosto nevědecké „přemalby“ obrazu historického Ježíše

Přinášíme vám komentář profesora Ctirada Václava Pospíšila, teologa a kněze, ve kterém se zamýšlí (nejen) nad doku-dramatem Poslední dny Ježíše Krista, který nedávno odvysílala Česká televize.
26.02.2021

COMECE: Princip nediskriminace nesmí rozostřovat limity EU

Zvláštní péče o dítě před i po jeho narození je součástí mezinárodních právních standardů. Ani legislativa Evropské unie ani Evropská konvence o lidských právech nepředvídají právo na potrat. Zákony o interrupcích jsou v kompetenci právních systémů jednotlivých členských zemí - to jsou hlavní argumenty, s nimiž se vedení Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) ohradilo proti rezoluci Evropského parlamentu z 26. listopadu ohledně změny potratového zákona v Polsku.
26.02.2021

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop na adrese eshop.cirkev.cz. V novém e-shopu je možné zakoupit nejen knihy, ale i mešní víno, liturgické předměty či klášterní produkty, nyní nově vše v jednom společném nákupním košíku. Přinese také zásadní změnu v distribuci zboží, a to díky tisícovkám výdejních míst Zásilkovny po celé ČR a na Slovensku, čímž se zvýší a zlevní dostupnost sortimentu celého Karmelitánského nakladatelství.
25.02.2021

Bývalý vatikánský velvyslanec v Bagdádu o nadcházející cestě Svatého otce do Iráku

Během své funkce apoštolského nuncia sloužil kardinál Fernando Filoni mezi lety 2001 až 2006 také v Iráku. Po vypuknutí války odmítl opustit svůj úřad a zůstal v zemi po celou dobu konfliktu, navzdory četným výbuchům a sebevražedným útokům. Plánovaná návštěva papeže Františka se uskuteční ve dnech 5. - 8. března. Bude to vůbec poprvé, co papež tuto zemi navštíví, a podle kardinála Filoniho bude jeho cesta „dobrou příležitostí k mezináboženskému dialogu“ a k tomu, „aby dodal křesťanům nadšení a odvahu“.
25.02.2021

Připomínáme si 71. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Na dnešní připadá 71. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení ze strany Státní policie.
25.02.2021