Papež František: Postní doba je cestou návratu k Bohu

Papež František dnes dopoledne vedl obřady Popeleční středy, které se kvůli pandemii konaly za omezené účasti věřících u oltáře Katedry ve Svatopetrské bazilice, a nikoli v bazilice sv. Sabiny na římském Aventinu, jak tomu tradičně bylo v předchozích letech. Při homilii vyzval papež křesťany, aby prožili postní dobu jako cestu návratu k Otci, Synu a Duchu Svatému.
Publikováno: 17. 2. 2021 15:30

Po svěcení popela pronesl papež formuli uvedenou v římském misálu: „Pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš“ a označil popelem koncelebrující kardinály poté, co jej sám obdržel od kardinála Comastriho, arcikněze baziliky sv. Petra. Několik řeholníků nechalo pak mlčky spočinout popel na hlavách shromážděných věřících. 

Ve své homilii se Svatý otec zamýšlel nad postem jako cestě zpět k Bohu, a jako o příležitosti k prohloubení naší lásky k našim bratrům a sestrám. Jak řekl papež František, Bůh se odvolává na naše srdce a celou naši bytost a zve nás k Němu. „Je to čas k prověření stezek, jimiž se ubíráme, abychom našli tu, která nás dovede zpět domů, abychom opětovně odkryli onu zásadní vazbu k Bohu, na níž vše závisí.“

Od otroctví po svobodu

Vyzval křesťany, aby vyhodnotili, jakým směrem se ubírá náš život a jak vytrvale kráčíme po naší cestě k Bohu. „Cesta postní dobou je exodus, je to exodus z otroctví do svobody.“ Na této cestě se budeme cítit v pokušení k návratu ke svým starým zvykům. Ale podle papeže směr naší cesty můžeme znovu objevit tím, že se podíváme na Boží slovo a to bez ohledu na to, kolikrát klopýtneme. Na nohy nás staví Otcovo odpuštění: prvním krokem na naší cestě zpět je Boží odpuštění, zpověď“ řekl papež František.
Dále papež připomněl, že se musíme vrátit k Ježíši. Stejně jako malomocný, který se vrátil, aby mu poděkoval, i nám „prospěje Ježíšovo uzdravení. Je zapotřebí mu ukázat své rány a vyslovit: „Ježíši, jsem zde před tebou, se svým hříchem a ubohostí. Ty jsi lékař, můžeš mne vysvobodit. Uzdrav mé srdce, uzdrav mne z malomocenství“.“ 
Boží slovo žádá, abychom se vrátili k Otci a Ježíši. A jsme také vyzváni, abychom se vrátili k Duchu Svatému. Popel, který je dnes sypaný na naše hlavy, nám připomíná, že jsme prach. „Avšak do tohoto našeho prachu Bůh vdechl svého Ducha života.“

Sestup v lásce do vlastního nitra

Na závěr své homilie nám papež František připomněl, že půst je ten správný čas na cestu k Bohu i k našim bratrům a sestrám. „Postní doba je pokorné sestupování do vlastního nitra a k druhým. Znamená to pochopit, že spása není výstup za slávou, nýbrž pokoření z lásky do naprosté nepatrnosti.“
Bez ohledu na to, jak často klopýtáme, můžeme se vždy obrátit ke Kristovu kříži a rozjímat nad Jeho ranami o našich vlastních nedostatcích a prázdnotě.
„Abychom na této cestě neztratili směr, postavme se před Ježíšův kříž, který je Božím mlčenlivým stolcem. Hleďme denně na jeho rány, rány, které si odnesl do nebe a každodenně je ukazuje Otci ve své přímluvné modlitbě. Hleďme denně na jeho rány. V oněch otvorech rozpoznáváme naši prázdnotu a provinění, zranění hříchem, údery, které nám ublížily. Jeho rány jsou pro nás otevřeny a jeho ranami jsme byli uzdraveni (srov. 1 Petr 2,25; Iz 53,5). Polibme je a pochopíme, že právě tam, v nejbolestnějších trhlinách našeho života, nás Bůh očekává ve svém nekonečném milosrdenství. Právě tam, kde jsme nejvíce zranitelní a nejvíce se stydíme, nám Bůh vyšel naproti. A nyní, poté, co nám vyšel vstříc, nás zve, abychom se k Němu vrátili a znovu se těšili z toho, že nás miluje.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež přijal křesťany, kteří uprchli z Afghánistánu

Vatikán. Před středeční generální audiencí se papež František setkal s asi patnácti lidmi, včetně sedmi dětí, kteří mu vyprávěli o svém útěku z Afgánistánu do Itálie: „Čtyři dny a noci jsme byli zavření ve sklepě ze strachu, že nás zatknou.“ Zprávu o setkání přináší dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.
23.09.2021

Pavel Svoboda: Svoboda vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice. Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
23.09.2021

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. „Máme čím se pochlubit, ale bez zájemců, příznivců a dárců, kteří nás podporují, bychom svoji práci dělat nemohli,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.
23.09.2021

Arcibiskup Gänswein: Emeritní papež se stále aktivně podílí na životě církve

Emeritní papež Benedikt XVI. se i nadále aktivně podílí na životě církve, uvedl pro německou redakci Vatikánského rozhlasu jeho osobní sekretář. Arcibiskup Georg Gänswein byl jedním z přednášejících na letošním setkání kruhu nových studentů Josepha Ratzingera, které se zabývalo vykoupením a Božím příslibem spásy.
23.09.2021

Konference církevních škol a školských zařízení 2021

Dovolujeme si vás všechny pozvat na další KONFERENCI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, která letos proběhne ve dnech 10. - 12. listopadu 2021 v Parkhotelu Plzeň. On-line přihlašování se uzavírá dne 27. 9. 2021. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se, pokud možno, obratem. Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. Veškeré bližší informace a program naleznete v přílohách.
23.09.2021