Papež upravil vatikánskou trestní justici v zájmu reintegrace

Trestní soudnictví ve Vatikánu drží krok s dobou. Z rozhodnutí papeže Františka se v ní bude klást větší důraz na formy výkonu trestu, které napomáhají převýchově a novému zařazení do společnosti. Část trestu odnětí svobody bude možné nahradit veřejně prospěšnou prací.
Publikováno: 17. 2. 2021 9:00

Včera publikovaným apoštolským listem motu proprio papež František aktualizoval oblast vatikánského trestního soudnictví s ohledem na „změněnou citlivost doby“. Zavádí se tak snížení trestů po prokázaném dobrém chování odsouzeného, s možností dohodnout se na provádění veřejně prospěšných prací a dobrovolnictví. Předcházející vatikánská legislativa podobnou možnost neobsahovala.

První článek nové legislativní úpravy stanoví automatickou slevu trestu od 45 do 120 dní za každý rok odpykávaného trestu, pokud během výkonu trestu odsouzený prokázal svým chováním, že skutek litoval a užitečně se zúčastnil reintegračního programu.

Při nástupu do výkonu trestu odsouzený po dohodě se soudcem vypracuje „program opatření a znovuzařazení“ se závazky na zmenšení následků trestného činu. Odsouzený může navrhnout, že se zaváže vykonávat veřejně prospěšnou práci, společensky relevantní dobrovolnou činnost.

Ve druhém článku nového motu proprio se stanovuje nové pravidlo ohledně vedení trestního řízení za neúčasti obviněné strany. Ruší se dosavadní možnost tzv. „kontumačního procesu“.

Třetí článek určuje, že úřad prokuratury, nazývaný ve vatikánské terminologii „promotor spravedlnosti“, plní úlohu žalobce ve všech třech stupních procesu, což dosud nebylo pravidlem. Motu proprio zároveň garantuje řádným soudcům a prokurátorům i práva a sociální zajištění na úrovni občana Vatikánu.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021