Nóta o slavení Svatého týdne

Svatý stolec vybízí biskupy k přijetí prozíravých rozhodnutí při plánování obřadů Svatého týdne, aby se liturgie slavily ku prospěchu Božího lidu s ohledem na dobro svěřených duší a zároveň s respektem k ochraně zdraví a v souladu se směrnicemi občanských autorit zodpovídajících za společné dobro. Čteme o tom v nótě Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.
Publikováno: 18. 2. 2021 18:15

Vatikánský úřad připomíná, že vyhodnocení konkrétní situace je v kompetenci biskupa, jehož úkolem je pečovat o duchovní dobro kněží a věřících. Normy obsažené v liturgických knihách jsou však určeny pro normální okolnosti a nemohou být plně dodržované ve vyjímečných situacích jako je současná sanitární krize. Kongregace odkazuje biskupy k loňskému dekretu o slavení Svatého týdne, který zůstává aktuální také v tomto roce. Připomíná rovněž list kardinála Roberta Saraha nazvaný „Vraťme se s radostí k eucharistii!“ (Torniamo con gioia all´Eucaristia!) ze srpna minulého roku, poukazující k významu některých momentů a gest při současném zachování sanitárních nároků.

Nóta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti konstatuje, že využívání sociálních médií pomohlo kněžím v prokazování blízkosti a podpory během pandemie. Vedle pozitivních rysů si však všímá také problematických aspektů. Doporučuje, aby se během slavení Velikonočního týdne dala přednost přenosům liturgií sloužených biskupem a vybízí věřící, kteří fyzicky nemohou chodit do svého kostela, aby sledovali bohoslužby ze své katedrály.

Vatikánský úřad pro liturgii vybízí biskupy také k přípravě materiálů napomáhajících osobní modlitbě v rodinách. Připomíná, že při tom lze využít některé prvky liturgie hodin.

Překlad celé nóty je v přípravě.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021