Papež František: Vírou, modlitbou a pokáním překonáváme zlo

Papež František dnes hovořil k poutníkům, shromážděných na náměstí svatého Petra u pravidelné modlitby Anděl Páně, o tom, že nám Boží slovo ukazuje cestu, jak plodně prožít 40 dnů postní doby, do které jsme právě vstoupili.
Publikováno: 21. 2. 2021 12:45

Úryvek z Markova evangelia (Mk 1,12-15) této první postní neděle zdůrazňuje, že „Duch vyhnal Ježíše do pouště“. Jak papež poznamenal, Ježíš tam zůstal čtyřicet dní a byl pokoušen Satanem. Poušť je místo, „kde Bůh mluví k lidskému srdci a modlitba je odpovědí,“ ale je to také místo „zkoušky a pokušení“ a kde „souboj“ mezi Ježíšem a ďáblem začíná. Souboj, který skončí umučením a křížem. Celá Ježíšova existence je zároveň umístěna ve znamení Božího Ducha, který ho oživuje, inspiruje a vede.

Papež pokračoval připomenutím, že celá Kristova služba znamená boj proti Zlému - ať už uzdravení z nemoci, osvobození posedlých a odpuštění hříchů. I když se může zdát, že ďábel má navrch, když je Boží Syn zavržen, zajat a odsouzen k smrti. Ve skutečnosti, jak poznamenal Svatý otec, „smrt byla poslední "pouští", která byla překročena“, aby byl nakonec Satan poražen a my všechny osvobozeni z jeho moci.

Papež František ve své promluvě uvedl, že ve chvíli, kdy čteme o poušti a pokušeních, připomínáme si, že následováním Ježíšových kroků jsou naše životy také bojem proti duchu zla. Upozornil, že si musíme plně uvědomovat přítomnost tohoto vychytralého nepřítele, „který usiluje o naše věčné odsouzení, naše selhání“. Dodal, že Ježíš nikdy nevedl dialog s ďáblem. Ježíš ho vždy poslal pryč nebo reagoval Božím slovem. My bychom také podle papeže nikdy neměli vést dialog s ďáblem ani jeho pokušeními.

Milost Boží nás zároveň ujišťuje, že vírou, modlitbou a pokáním můžeme porazit nepřítele.

Na závěr papež řekl: „Jsme povoláni kráčet v Božích stopách a obnovovat naše křestní sliby: vzdát se Satana a všech jeho děl a všech jeho prázdných slibů.“

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Beatifikace P. Jana Dominika Zavřela z Chodova

V italském opatství Casamari byli dnes beatifikováni cisterciáčtí mučedníci ze sklonku 18. století, ctihodný Simeon Cardona a jeho pět druhů, mezi kterými je také původem český kněz P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel O.Cist. Slavnostní bohoslužby se účastnil i velvyslanec ČR při Svatém stolci Václav Kolaja, rektor Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě P. Roman Czudek, profesor Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského (Angelicum) v Římě P. Efrem Jindráček OP, cisterciáci z Vyššího Brodu v čele s jejich převorem. Níže krátká reflexe P. Czudka z dnešní slavnosti:
17.04.2021

Kardinál Semeraro při beatifikaci v Casamari: Láska přemáhá strach

Prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Marcello Semeraro, dnes v opatství Casamari, vzdáleném zhruba sto kilometrů jižně od Říma, slavil beatifikační liturgii cisterciáckých mučedníků ze sklonku 18. století, ctihodného Simeona Cardony a pěti druhů, mezi nimiž je také původem český kněz, P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel O.Cist., mučedník eucharistie.
17.04.2021

TOP - Týden otevřených kostelů v Hradci Králové

Týden otevřených kostelů (TOK), pokud to vládní nařízení dovolí, se letos uskuteční v Hradci Králové ve dnech 23. - 30. 5. 2021. Projekt má za cíl představit křesťanství a ukázat co nejširší rozsah jeho aktivit a tím pomoci odbourat zažité předsudky, rozšířit povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že jsou centrem společenského a kulturního života města i dnes.
16.04.2021

Blahořečení P. Dominika Zavřela můžete sledovat živě na TV Noe

V sobotu 17. dubna 2021 od 10.30 se ve Vatikánu bude konat mše svatá s blahořečením Simona Cadrona a druhů mezi které patřil i P. Dominik Zavřel pocházející z Chodova u Prahy. Bohoslužbu bude živě přenášet TV Noe.
16.04.2021

Papež František: Svatost není pro “specialisty na božské záležitosti"

Modlitba, skutky lásky a povolání ke svatosti – o těchto základních kamenech řeholního života mluvil papež František ve videoposelství k účastníkům kongresu uspořádaného k padesátému výročí prohlášení svaté Terezie od Ježíše za učitelku církve.
16.04.2021