COMECE: Princip nediskriminace nesmí rozostřovat limity EU

Zvláštní péče o dítě před i po jeho narození je součástí mezinárodních právních standardů. Ani legislativa Evropské unie ani Evropská konvence o lidských právech nepředvídají právo na potrat. Zákony o interrupcích jsou v kompetenci právních systémů jednotlivých členských zemí - to jsou hlavní argumenty, s nimiž se vedení Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) ohradilo proti rezoluci Evropského parlamentu z 26. listopadu ohledně změny potratového zákona v Polsku.
Publikováno: 26. 2. 2021 10:15

Katolická církev se angažuje v podpoře ženám, které se ocitly v životní situaci poznamenané obtížným nebo nechtěným těhotenstvím a volá po ochraně a péči pro rodící se život. Každá lidská bytost je povolána k životu od Boha a potřebuje ochranu, zejména v době, kdy je nejzranitelnější, předesílá list adresovaný k rukám předsedy Evropského parlamentu Davida Marii Sassoliho. Nese datum 22. února a podepsalo jej celé vedení COMECE, její předseda kardinál Jean-Claude Hollerich a čtyři místopředsedové, mezi nimiž je také královéhradecký biskup Jan Vokál.

Evropští biskupové poukazují na skutečnost, že jedním z hlavních principů fungování Evropské unie je respekt k limitům kompetencí, které jí členské státy přisoudily a které jsou obsaženy v primárním evropském právu. „Rigorózní dodržování tohoto principu je zároveň předpokladem zákonnosti, jedné ze zakládajících hodnot Unie, obsažené v 2. článku Smlouvy o Evropské unii. Jak parlamentní rezoluce správně zdůrazňuje, dodržování zásad zákonnosti je pro fungování Unie nezbytné. Nutno však dodat, že zákonnost si žádá také respektování pravomocí členských států a rozhodnutí, která učinily při výkonu svých výsadních pravomocí.“

Vedení COMECE vyjadřuje znepokojení nad formulacemi rezoluce zpochybňujícími základní právo na výhradu svědomí, které se odvozuje od svobody svědomí garantované Chartou základních práv Evropské unie (čl. 10.1). Zároveň upozorňuje, že zejména ve zdravotnictví jsou lidé uplatňující tuto výhradu mnohdy předmětem diskriminace. „Jsme toho názoru, že takováto nespravedlivá stigmatizace by se neměla podporovat,“ píší reprezentati evropských biskupů.

„Základní práva – jako je svoboda myšlení, svědomí a náboženství – je třeba chápat ve světle jejich všeobecnosti, nedotknutelnosti, nezcizitelnosti, nedílnosti a vzájemné provázanosti. Pokud jde o právo na výhradu svědomí Charata evropské unie zahrnuje nezbytnost respektovat národní ústavní tradice a rozvoj národních legislativ v této věci,“ čteme v listu, který se dále vyjadřuje k častým odkazům na právo na rovnost a nediskriminaci, s nimiž operuje zmíněná rezoluce Evropského parlamentu.

„Při naprostém respektu k těmto právním ustanovením jsme znepokojeni, že princip nediskriminace může být používán k rozšiřování či rozostřování limitů v kompetencích Evropské unie,“ píší biskupové s poukazem, že tím samým dochází k narušování zásad zakotvených v Chartě Evropské unie (čl. 51,2).

„Se zármutkem jsme rovněž zaznamenali, že text neobsahuje žádné odsouzení ani vyjádření solidarity ohledně nepřijatelných útoků na kostely a místa kultu, k nimž došlo v Polsku v kontextu protestů spojeným s tímto zákonem,“ konstatují na závěr představitelé evropských episkopátů a dodávají, že jsou připraveni poskytnout jakákoli vysvětlení k těmto – jak říkají – klíčovým tématům, „s vědomím, že tato rezoluce bude mít silně negativní dopad na způsob, jakým je Unie vnímána členskými státy.“

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris laetitia

V době, kdy Svatý otec, stejně jako veliká část křesťanů, věnuje velkou pozornost současné pandemii a tomu, aby se při hledání řešení nezapomínalo na nejpotřebnější, současně vyhlašuje Rok rodiny připomínající jeho exhortaci Radost z lásky. K prožívání Roku rodiny Amoris laetitia v české a moravské církevní provincii zve delegát pro rodinu České biskupské konference Mons. Josef Nuzík.
22.04.2021

Globální „maraton“ modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19

Papežská rada pro novou evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc květen věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“.
22.04.2021

Osmdesát let od skonu prvního československého kardinála Karla Kašpara

Ve středu 21. dubna uplynulo 80 let od úmrtí prvního československého kardinála Karla Kašpara. Jak významnou roli sehrál 32. pražský arcibiskup v našich moderních dějinách?
22.04.2021

Dopis kardinála Dominika Duky prezidentu republiky

V den výročí první papežské návštěvy v naší zemi papežem Janem Pavlem II., dne 21. dubna 2021 adresuje kardinál Duka dopis prezidentu republiky, reagující na události ohledně vyšetřování výbuchu v moravských Vrběticích.
22.04.2021

Katolický týdeník: Mnich Dominik rozšířil české nebe

V jednom z nejstarších klášterů na Apeninském poloostrově, v cisterciáckém opatství Casamari, se minulou sobotu uskutečnila beatifikace šesti místních mnichů z 18. století včetně jednoho z Čech – P. Dominika Zavřela.
22.04.2021