Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
Publikováno: 3. 3. 2021 16:00

„Ježíš nad námi rozklenul nebe a uvedl nás do vztahu s Bohem,“ řekl na úvod své promluvy při pravidelné středeční audienci papež František. „Ježíš nám otevřel nám vztah k trojjedinému Bohu: Otci, Synu a Duchu svatému.“ Je to díky Ježíši Kristu, že se v modlitbě „vypínáme až k Trojici...nezměrnému moři Boha Lásky.“

Naše chudoba před Bohem

Papež uvedl, že ne všechny modlitby jsou stejné, a naznačil, že je možné, že „Boha někdy netěší naše modlení a my si toho ani nevšimneme. Bůh totiž hledí na ruce modlícího se člověka – aby byly čisté, nestačí je umýt, nýbrž spíše se zdržet zlých skutků.“ Citoval proto slova sv. Františka z Assisi z jeho Chvalozpěvu stvoření: „Žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno“ a připomněl také slova setníka z Evangelia: „Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven,“ která opakujeme při každé mši.
„Neexistují žádné zjevné důvody, proč by lidstvo mělo být tak moc milováno Bohem“, nebo proč by měl vyslyšet všechny naše modlitby. Podle papeže v celé historii lidé viděli bohy nebo božstva jako ty vzdálené a bezcitné, kteří se nezajímají o lidské záležitosti. „A kdyby přece toto božstvo na nás myslelo, přísluší nám, lidem, abychom si ho získali a byli milí jeho zraku.“

„Bůh, který miluje člověka“

Pouze díky Ježíši máme „odvahu“ věřit v Boha, který miluje lidi. Lásku Boží vidíme v podobenstvích o milosrdném otci nebo o pastýři, který jde hledat ztracenou ovci, ale podle papeže „by pro nás nebyly myslitelné, ani pochopitelné, kdybychom nepotkali Ježíše.“

„Jaký Bůh je ochoten za lidi zemřít? Jaký Bůh miluje stále a trpělivě, aniž by očekával opětování své lásky? Jaký Bůh přijímá úděsný nedostatek uznání ze strany syna, který ho požádá o dědictví, odejde z domu a vše promarní?“ (srov. Lk 15, 12-13)

Ježíš nám prostřednictvím svého života a své ochoty za nás zemřít ukázal „rozměry Božího otcovství…otcovství, které se projevuje blízkostí, soucitem a laskavostí.“

Na závěr papež František připomněl citát z katechismu na němž vysvětlil, že „Ježíšovo svaté lidství je tedy cesta, kterou nás Duch Svatý učí modlit se k Bohu, našemu Otci“ (KKC, č.2664). Toto je milost naší víry. Opravdu jsme nemohli doufat ve vyšší povolání: Ježíšovo lidství nám poskytlo podíl na životě samotné Trojice. V Ježíši se k nám Bůh přiblížil a dokořán otevřel bránu vedoucí do tajemství lásky mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým.“

Celý text katecheze naleznete zde.

V závěru středeční generální audience apeloval na návrat k demokratické cestě v Myanmaru a na propuštění politických vězňů:

„Z Myanmaru přicházejí smutné zprávy o krvavých střetech působících ztráty na lidských životech. Chtěl bych apelovat na zainteresované strany, aby dialog převážil nad represí a soulad nad sváry. Obracím se také na mezinárodní společenství s výzvou, aby se přičinila o to, aby touhy myanmarského národa nebyly udušeny násilím. Kéž je mladým lidem této milované země dopřána naděje na budoucnost, v níž nenávist a nepřátelství ustoupí a ponechají prostor setkání a smíření. Na závěr chci zopakovat přání, kterém jsem vyjádřil již před měsícem: Kéž se cesta k demokracii nastoupená v Myanmaru v posledních letech obnoví prostřednictvím konkrétního gesta osvobození uvězněných politických vůdců (srov. Promluva k diplomatickému sboru, 8. února 2021)“

Po pozdravech v jednotlivých jazycích se papež rozloučil opět italsky:

„Přeji vám, aby postní doba každého přivedla k niternějšímu vztahu s Kristem a jeho horlivějšímu následování. A nakonec – jako obyčejně – myslím na staré a mladé lidi, nemocné a novomanžele. Kéž byste v tajemství Boha, který se vydává ke spáse všech, dokázali odkrýt sílu k řešení těžkých momentů. Všem vám žehnám.”

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany

Blíží se 6. neděle velikonoční (9.5.), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.
23.04.2021

Papež ke Dni země: Příroda nás potřebuje

Pandemie a klimatické problémy ukazují, že nemáme času na zbyt, přišel čas jednat, říká papež František ve videoposelství u příležitosti Dne země, který se tradičně slaví měsíc a dva dny po jarní rovnodennosti.
23.04.2021

Biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris laetitia

V době, kdy Svatý otec, stejně jako veliká část křesťanů, věnuje velkou pozornost současné pandemii a tomu, aby se při hledání řešení nezapomínalo na nejpotřebnější, současně vyhlašuje Rok rodiny připomínající jeho exhortaci Radost z lásky. K prožívání Roku rodiny Amoris laetitia v české a moravské církevní provincii zve delegát pro rodinu České biskupské konference Mons. Josef Nuzík.
22.04.2021

Globální „maraton“ modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19

Papežská rada pro novou evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc květen věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“.
22.04.2021

Osmdesát let od skonu prvního československého kardinála Karla Kašpara

Ve středu 21. dubna uplynulo 80 let od úmrtí prvního československého kardinála Karla Kašpara. Jak významnou roli sehrál 32. pražský arcibiskup v našich moderních dějinách?
22.04.2021