Jste věřící a chcete pracovat s dětmi? Stále je čas podat si přihlášku na teologickou fakultu

Zajímá vás práce s dětmi a víra? Bavilo by vás pracovat ve farnostech nebo vyučovat náboženství? Chcete si rozšířit své dosavadní vzdělání nebo změnit profesní zaměření? Chcete studovat při zaměstnání? Podejte si přihlášku na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (CMTF UP).
Publikováno: 5. 3. 2021 16:30

Na práci s dětmi ve volném čase se specializuje bakalářský studijní program Náboženství se zaměřením na vzdělávání, na osvojení pedagogických dovedností pak navazující magisterský program Učitelství náboženství pro základní školy. Přijímací zkoušky budou mít podobu ústního pohovoru. Přihlášky je možné zasílat do 15. března 2021 na adrese www.prihlaska.upol.cz

Studenti se mohou těšit na příjemné prostředí fakulty, během výuky nahlédnou do aktuálního dění v církvi v oblasti vzdělávání a katecheze. Vyučující je připraví po stránce teologické i pedagogické tak, aby mohli srozumitelně zprostředkovat dětem a mládeži náboženská témata a efektivně s nimi pracovat ve farnostech při pastorační činnosti nebo vyučovat náboženství v souladu s církví a nejnovějšími pedagogickými trendy.

„Našim studentům chceme pomáhat také v praxi jejich každodenního prožívání křesťanské víry. Toto pokládáme za nejdůležitější, protože křesťan může svědčit o Kristu a pomáhat druhým na cestě víry jen tehdy, má-li ji sám v sobě dostatečně živou a zdravou,“ řekl garant programů docent Ludvík Dřímal z katedry křesťanské výchovy CMTF UP.

Pracovat s lidmi je zajímavé a dává smysl

Velkou výhodou obou zmiňovaných studijních programů je fakt, že se výuka koná výhradně v soboty. Studovat tak mohou i zaměstnaní nebo maminky na rodičovské dovolené. Vítáni jsou také středoškoláci s maturitou.

„Jsme přesvědčeni, že studium samotné teologie nestačí. Je nezbytné doplňovat je ucelenou formací tak, aby u studujících rostlo nejen poznání Boha a úcta a láska k němu, ale i konkrétně projevovaná úcta a láska k církvi. Tedy výchova k vědomé a radostné sounáležitosti s touto církví, přijetí spoluodpovědnosti za ni jako za společenství a potažmo i za její poslání,“ zdůraznil docent Dřímal.

Bakalářský studijní program Náboženství se zaměřením na vzdělávání je jedinečný obor, v němž práce s lidmi navazuje na jejich hodnoty a napomáhá jejich rozvoji a také podporuje vyzrávání náboženské složky jejich osobnosti. Studenti se seznámí s řadou nových informací v předmětech, jako je katechetika, religionistika, filozofie nebo třeba speciální pedagogika, také s nejnovějšími metodami práce v oblasti náboženského vzdělávání. Budou hledat odpovědi na otázky týkající se víry, naučí se pracovat s Biblí a vytvářet volnočasové a jiné programy, pomohou lidem na jejich cestě objevování víry. Absolventi se uplatní jako katecheté, animátoři křesťanských společenství nebo pastorační asistenti.

Navazující magisterský studijní program Učitelství náboženství pro základní školy pak během studia zohledňuje dosavadní zkušenosti posluchačů, které mohou uplatnit například při plnění praxe nebo diplomové práce. Absolvování tohoto programu je v souladu s požadavkem školského zákona, umožňuje získat aprobaci pro výuku náboženství.

Studenti se seznámí například s metodami práce s biblickými texty, sociální naukou církve nebo s využitím křesťanského kulturního dědictví ve výuce náboženství a osvojí si dovednosti potřebné pro praxi – od přípravy programů a práce s vybranou skupinou v oblasti evangelizace a katecheze až po vedení křesťanských společenství. Jako absolventi budou připraveni na výkon pedagogické činnosti učitele (zvláště katolického) náboženství na základních školách nebo školských vzdělávacích zařízeních včetně pastoračních center.

Přijímací zkoušky na oba studijní programy budou mít podobu ústního pohovoru. Přihlášky je možné zasílat do 15. března 2021 na www.prihlaska.upol.cz.

Zdroj: UPOL

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany

Blíží se 6. neděle velikonoční (9.5.), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.
23.04.2021

Papež ke Dni země: Příroda nás potřebuje

Pandemie a klimatické problémy ukazují, že nemáme času na zbyt, přišel čas jednat, říká papež František ve videoposelství u příležitosti Dne země, který se tradičně slaví měsíc a dva dny po jarní rovnodennosti.
23.04.2021

Biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris laetitia

V době, kdy Svatý otec, stejně jako veliká část křesťanů, věnuje velkou pozornost současné pandemii a tomu, aby se při hledání řešení nezapomínalo na nejpotřebnější, současně vyhlašuje Rok rodiny připomínající jeho exhortaci Radost z lásky. K prožívání Roku rodiny Amoris laetitia v české a moravské církevní provincii zve delegát pro rodinu České biskupské konference Mons. Josef Nuzík.
22.04.2021

Globální „maraton“ modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19

Papežská rada pro novou evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc květen věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“.
22.04.2021

Osmdesát let od skonu prvního československého kardinála Karla Kašpara

Ve středu 21. dubna uplynulo 80 let od úmrtí prvního československého kardinála Karla Kašpara. Jak významnou roli sehrál 32. pražský arcibiskup v našich moderních dějinách?
22.04.2021