Zemřel P. František Lízna SJ

Ve čtvrtek 4. března 2021 ve večerních hodinách zemřel ve věku nedožitých 80 let jezuitský kněz a vězeňský kaplan P. František Lízna. Poslední rozloučení s P. Líznou se uskuteční příští pátek 12. března při mši svaté v 15.00 hodin v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Pohřeb bude živě přenášet TV Noe.
Publikováno: 5. 3. 2021 9:30

František Lízna se narodil roku 1941 v Jevíčku, poté se jeho rodina přestěhovala do Moravské Třebové a Velkých Opatovic. Tatínek, neústupný lidovec, byl brzy po převratu v roce 1948 uvězněn.

Sám František šel poprvé do vězení v devatenácti letech roku 1960. Tehdy byl na návštěvě u dívky, jejíž otec sedlák byl právě zatýkán policií, protože nechtěl vstoupit do družstva. František v zuřivosti strhl rudou vlajku z národního výboru. Stálo ho to sedm měsíců v Jáchymově.
Po vězení nastoupil na vojnu do Michalovec, kde se kvůli svému odporu nést na Prvního máje sovětskou vlajku stal pasáčkem dobytka. Když pracoval jako dělník v cukrovaru, byl uvězněn podruhé, a to za pokus o nedovolený přechod hranic. Později působil jako ošetřovatel v ústavu pro mentálně postižené na Velehradě, kde se setkal s jezuity. Právě zde objevil svou touhu sloužit bližním a Bohu a roku 1968 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Byl poslán do Anglie, odkud měl jít na misie do africké Rhodesie. Skončil však v Innsbrucku, kde požádal o návrat do Čech.

Vystudoval teologickou fakultu, ovšem hned po primiční mši mu komunisté odebrali povolení ke kněžské službě. Pracoval tedy dál jako sociální pracovník. V roce 1977 patřil mezi první signatáře Charty 77, za což se dostal do vězení potřetí. Celkem byl ve vězení pětkrát, také za šíření samizdatů a tisk letáků o politických vězních. Ve vězení si dohromady odseděl něco přes dva roky.

Po 17. listopadu 1989 se stal rektorem kostela "u jezuitů" v Brně, kde působil do roku 1995. Staral se o nemocné, o Romy (ze solidarity si dal do občanského průkazu zapsat romskou národnost), vězně a bezdomovce (tzv. sociální apoštolát). Poté požádal řádové představené o přeložení - měl tři varianty: severočeský Chánov, misie na Ukrajině, nebo Mírov.

Vězeňský kaplan a poutník

Byl mu přidělen Mírov, ale do misie na Ukrajině se nakonec také dostal. Když přišel na Mírov, požadoval celu, aby mohl být vězňům k dispozici dvacet čtyři hodin denně. Zákon to však neumožňuje a František Lízna se proto musel spokojit s farou v nedalekých VyšehorkáchSvé dveře měl přes četná ranní překvapení, kdy host zmizel i s částí vybavení domácnosti, otevřené všem, kteří jako potřební zaklepou.

P. František Lízna byl také známý jako poutník. Na pěších poutích nacházel v dobách komunismu svobodu. Propojil při nich křesťanský Východ a Západ i Jih a Sever a ušel na nich téměř osm tisíc kilometrů. Na svou první pouť se vydal v roce 1984 napříč Československem, kdy jeho cílem byla hora Kremenec na slovensko-ukrajinsko-polském pomezí. V roce 2006 se vydal na dlouhou pouť i přesto, že trpěl rakovinou prostaty v pokročilém stadiu. Každý den se modlil za jednoho z přátel nebo z lidí, kteří mu ublížili, a každý krok vnímal jako modlitbu. Po návratu lékaři zjistili, že se během poutě uzdravil.

V roce 2001 bylo Františku Líznovi prezidentem Václavem Havlem propůjčeno druhé nejvyšší státní vyznamenání - Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidských práv. Za svou práci ve vězeňství obdržel v roce 2003 společně s dalším vězeňským kaplanem Tomášem Vlasákem Cenu Františka Kriegla, udělovanou Nadací Charty 77. Roku 2013 mu řád milosrdných bratří udělil Cenu Celestýna Opitze za péči o nemocné a potřebné. Roku 2017 se stal laureátem Ceny Paměti národa, kterou každoročně uděluje společnost Post Bellum. V roce 2020 mu bylo uděleno významné maďarské ocenění - Cena Jánose Esterházyho, která se od roku 1991 uděluje za šíření duchovního odkazu tohoto mučedníka komunizmu.

P. František Lízna zemřel ve čtvrtek 4.března 2021 v olomoucké fakultní nemocnici na komplikace spojené s onemocněním covid-19. Jak napsal P. Jan Regner, farář akademické farnosti Olomouc, na facebooku: „On by jistě řekl, že se vrátil domů… Děkujeme všem za modlitby. R.I.P.“

V souvislosti s úmrtím P. Lízny zařadí dnes, v pátek 5.3.20201, do svého programu TV Noe od 22:15 vysílání Noční univerzity s názvem Vězením ke svobodě. Jedná se o přednášku P. Lízny, kterou pronesl v rámci 23. ročníku Akademických týdnů konaných na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují v roce 2013.

Poslední rozloučení s P. Líznou se uskuteční příští pátek 12. března při mši svaté v 15.00 hodin v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Poté bude tělo zesnulého uloženo do krypty kostela. Kvůli protipandemickým opatřením je účast možná pouze pro pozvané. Mši svatou bude živě přenášet TV Noe. 

Zdroj: jesuit.cz, pametnaroda.cz, tvnoe.cz

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články