Prohlášení předsedy ČBK k projednávání novely zákona o exekutorech

Přinášíme vám prohlášení arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ohledně neúměrně dlouhého projednávání novely zákona o exekutorech, z čehož plyne řada negativních dopadů především na ty nejslabší a nejzranitelnější.
Publikováno: 15. 3. 2021 14:15

Foto: František Ingr, ČaV

ČBK pozorně sleduje projednávání novely zákona o exekutorech, jejímž cílem je pomoci lidem stiženým exekucí. Dopady současné epidemologické situace dále zhoršují ekonomické postavení těch nejohroženějších (nezaměstnaných, agenturních pracovníků, matek samoživitelek). Mnozí z nich již museli rešit dosavadní výpadky příjmů dalšími půjčkami. V dohledné době lze proto očekávat novou masivní vlnu exekucí, na niž ovšem není náš stát legislativně připraven.

Jsme znepokojeni tím, že o novém exekučním řádu se jedná již 2 roky bez reálného výhledu na schválení do konce volebního období. To spolu s absencí novely insolvenčního zákona vytváří pro dlužníky systém takřka nevolnický. Nejde přitom jen o ně, ale i jejich rodiny, a zejména děti, pro něž současná podoba výkonu exekucí představuje zdroj psychické zátěže, jež je může trvale poškodit.

V neposlední řadě jsou zde i negativní dopady na sociální a daňový systém. Je proto třeba dále neotálet a s veškerou vážností a odpovědností upřít legislativní síly k přijetí zákona, který nebude problémy dále prohlubovat, ale řešit. Potřebujeme takový exekuční řád, který nebude fungovat jako dluhová past; řád spravedlivý, stavící na civilizovaných principech koncentrace řízení, místní příslušnosti exekutora a jeho určení soudem. Stavíme se tím nejen za ty nejslabší, ale vlastně za celou společnost a obecné dobro.
 

Praha, 15. března 2021
 
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021