Česká republika se připojila k modlitbám za oběti pandemie covid-19

Na výzvu Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) se Česká republika připojila dnes - 17. března 2021 - k modlitebnímu a eucharistickému řetězci za oběti pandemie covid-19. Hlavním celebrantem bohoslužby z kostela sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích byl pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer, kázal generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl. Ke slavení eucharistie se dnes připojily také další diecéze Čech, Moravy a Slezska.
Publikováno: 17. 3. 2021 18:30

Foto: Lucie Horníková, ČaV

Mši svatou z kostela sv. Vojtěcha z pražských Dejvic přenášela živě Televize Noe a Radio Proglas. Pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, hlavní celebrant bohoslužby slavené za oběti nemoci covid-19, nemocné, lékaře, zdravotníky a všechny, kterých se pandemie jakkoliv dotkla, v úvodu přečetl slova z dopisu předsedy CCEE kardinála Bagnasca určené k této iniciativě: „Společně jsme uchopili příležitost, nebo spíše povinnost, pamatovat ve mši svaté na velký počet obětí pandemie. Každá biskupská konference Evropy se zavázala, že uspořádá alespoň jednu mši svatou: bude to pomyslný řetězec modliteb a mší svatých, oběť za mnoho lidí. V těchto modlitbách chceme pamatovat na rodiny, které zasáhla bolest, a na všechny, kdo jsou aktuálně zasaženi nemocí a nemají jistotu o vlastním životě.“ 

P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK, ve svém kázání řekl: „První, co nás asi napadne, je, jaký to všechno dává smysl a kdo za to může. Odpovědi na obě otázky jsou velmi komplikované, ta po viníkovi dle mého dokonce nezodpověditelná. Nicméně jako křesťané věříme, že Bůh nás nejen vrhl do existence, ale že o nás má stále zájem a že nás má rád. To znamená, že s námi i v této situaci musí mít nějaký dobrý úmysl. Přestože nás pandemie postihla všechny, každého trochu jinak."

Přirovnal situaci, ve které se nyní nacházíme, k apoštolům z evangelia (Mk 4, 35–41), kteří jsou na malé loďce na rozbouřeném moři a stejně tak jako oni i my jsme vystrašení. „Tato situace, v níž se nacházíme, může být pro člověka opravdu zásadní. Může pro nás také znamenat, že se spolu s loďkou našeho života zakymácí všechny hodnoty, které mu dávaly smysl."

Nicméně i když jsme na rozbouřené lodi a máme strach, víme, že je tu Ježíš, který řekne slovo, a zavládne klid a úplné ticho. „Vzpomeňme také na ty, kdo jsou už rok v plném nasazení, aby onu loďku světa, společnosti, naší země, našich nemocnic a ordinací, uřídili v rozbouřeném moři epidemie. Jsou a mají právo být vyčerpaní. Buďme za ně vděční, díky nim jsme se ještě neutopili, ačkoli máme mokro v botách." (Text celého kázání naleznete v příloze).

V závěru bohoslužby připomněl biskup Zdenek Wasserbauer svatého Patrika, jehož liturgickou památku si církev právě 17. března připomíná, a jeho modlitbu zvanou rovněž Pancíř svatého Patrika, která je velmi příhodná pro dnešní nelehkou dobu. 

V dalších českých a moravských diecézích byly dnes slouženy mše svaté za oběti pandemie následovně: 

Diecéze českobudějovická, generální vikář P. David Henzl - 7.00 v Českých Budějovicích
Diecéze královéhradecká, generální vikář P. Jan Paseka - 7.00 v Hradci Králové
Diecéze plzeňská, biskup Tomáš Holub - 9.00 v Plzni
Arcidiecéze olomoucká, biskup Josef Nuzík - 18.00 v Olomouci
Diecéze brněnská, biskup Pavel Konzbul - 17.30 v Brně
Diecéze ostravsko - opavská, biskup Martin David - 7.30 v Ostravě
Apoštolský exarchát, generální vikář P. Milan Hanuš, již 16.3. večer

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021