Papež František: Jsme povoláni zasít semínka lásky

V promluvě před modlitbou Anděl Páně na 5. neděle postní vzpomenul papež František dnešní evangelium, ve kterém někteří Řekové přistupují k apoštolovi Filipovi s žádostí o návštěvu Ježíše. Řekl, že jejich žádost symbolicky odráží žádost všech dalších mužů a žen, kteří si Ježíše přejí poznat.
Publikováno: 21. 3. 2021 14:45

Papež František hovořil z knihovny Apoštolského paláce kvůli novým protipandemickým opatřením. Svatý otec připomněl věřícím velkou odpovědnost, kterou mají, aby pomáhali lidem setkat se a poznat Ježíše.

Dnešní evangelijní úryvek vypráví o tom, jak Ježíš reagoval na požadavek několika Řeků slovy: Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka...pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“ (Jan 12,23-24). Papež řekl, že tato odpověď ukazuje, že Ježíš je „skryté zrno připravené zemřít, aby přineslo mnoho ovoce“, a abychom Ho poznali a porozuměli mu, musíme se dívat na kříž.

Kříž, symbol výjimečnosti křesťanů

Znamení kříže se během staletí „stalo symbolem výjimečnosti křesťanů“, a kříž je často znamením díky němuž „lidé vidí Ježíše“, zejména na místech, kde křesťanství není známé nebo tam, kde se podle něj lidé poznávají a setkávají se. Vidíme jej v kostelích, křesťanských domácnostech nebo ho nosíme na krku. Důležité je, jak řekl papež František, aby to bylo znamení v souladu s evangeliem“, protože kříž vyjadřuje „lásku, službu, bezvýhradné darování.“

Poznávání Ježíše

Lidé si dnes často přejí dozvědět o Ježíšovi více, jinými slovy chtějí „vidět Ježíše“. A podle Svatého otce na to křesťané musí reagovat a měli by být „svědky života, který je povolán k této službě“. Jsme povoláni zasít semínka lásky konkrétními, jednoduchými a odvážnými gesty, nejen slovy. Pán nás se svou milostí „nutí přinášet ovoce“, i když existují nedorozumění, potíže nebo pronásledování. Během těchto zkoušek, zatímco semínka umírají, „život kvete, aby přinesl zralé ovoce v pravý čas,“ protože smrt a život se prolínají a my můžeme „zažít radost a opravdovou plodnost lásky - blízkost, soucit, něhu.“ 

Na závěr vyzval papež k modlitbě k Panně Marii s prosbou, aby nám všem pomohla následovat Ježíše na této cestě služby, aby láska Kristova mohla zářit a všichni Ho mohli vidět a poznat.

Celý text papežovy promluvy naleznete zde.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021