Kardinál Woelki: Udělám pro nápravu v církvi vše, co bude v mých silách

Představitelé kolínské arcidiecéze kardinál Rainer Maria Woelki a generální vikář Markus Hofmann včera při tiskové konferenci představili konkrétní opatření, která chtějí zavést jako nápravu důsledků plynoucích ze zprávy ohledně sexuálního zneužívání v kolínské arcidiecézi.
Publikováno: 24. 3. 2021 10:45

Foto: Kolínské arcibiskupství

Kolínský arcibiskup kardinál Rainer Maria Woelki a generální vikář Markus Hofmann včera na tiskové konferenci v Kolíně nad Rýnem nastínili první kroky a opatření, které arcidiecéze hodlá podniknout jako reakci na zprávu od advokátní kanceláře Gercke Wollschläger. Zpráva „Nezávislé vyšetřování o zacházení se sexuálním násilím v kolínské arcidiecézi“ byla zveřejněna minulý čtvrtek. 

Kardinál Woelki na tiskové konferenci uvedl, že splnil svůj slib a zveřejnil kompletní zprávu o tom, jak arcidiecéze zacházela s informacemi ohledně sexuálního zneužívání. Dodal také, že se jednalo jen „o první část mozaiky“ mnohem většího procesu: „Udělám pro nápravu v církvi vše, co bude v mých silách,“ dodal.

Monitorování externími institucemi bude součástí struktur, aby byly dodržovány předpisy: „Konkrétně to například znamená, že se jednotlivé instituce budou monitorovat navzájem, ale budou také monitorovány nezávislými externími orgány,“ uvedl arcibiskup. „Proto se již nebude stávat, že se dokumenty ztratí, nebo že se jimi bude manipulovat.“ Dodal, že také v rámci tohoto opatření bude zřízeno nezávislé šetření, které zajistí další postupy při kontrole a vyhodnocování.

„Před nějakou dobou jsem vydal pokyn, že již není možné dokumenty ničit.“ Dále vysvětlil, že v řadě oblastí jsou nutné zásadní změny.

Arcibiskup uvedl, že je nutné zavést kanonickou reformu, která odstraní rozpory mezi pokyny Německé biskupské konference a kanonickým právem a změnit kanonickou praxi, protože v současnosti jsou v církevním právu někdy případy zneužití považovány pouze za porušení slibu celibátu.

Kardinál Woelki mluvil také o reformách, které povedou k dalšímu vyškolení vedoucích pracovníků zejména v tom, jak správně nakládat se sexuálním zneužíváním. Zřídí se také systém hlášení případů, který byl doporučený ve zveřejněné zprávě. Tento systém bude umožňovat, že kdokoliv bude moci anonymně poskytnout informace ohledně zneužívání.

Kardinál Woelki zdůraznil, že u všech budoucích reforem musí platit následující zásada: „Naše kroky se musí řídit perspektivou obětí.“ A všechny ujistil, že je k dispozici pro případná setkání s obětmi a vyzval je, aby se s ním bez obav spojili.

Generální vikář Markus Hofmann uvedl osm konkrétních oblastí, ve kterých by měla být přijata nápravná opatření:

  • Zavedení nezávislého vyšetřování. Za tímto účelem podepsal kardinál Woelki 15. března odpovídající dohodu s nezávislým komisařem pro otázky sexuálního zneužívání nezletilých Johannesem Wilhelmem Rörigem;
  • Poskytnutí finančních prostředků obětem; pravidelné monitorování duchovních a laiků, kteří byli obviněni z trestných činů;
  • Posílení personálních a organizačních struktur v oblasti intervence;
  • Hodnocení a rozvoj preventivních opatření;
  • Další práce poradního sboru obětí podle pokynů Německé biskupské konference;
  • Zlepšení vedení záznamů pomocí digitalizace, lepší dohledatelnost a ochrana před manipulací;
  • Změny ve formaci kněží, včetně psychologického hodnocení; jeden přípravný rok, který zahrnuje práci na sociálních projektech a větší zapojení žen do formace kněží.

Zpráva identifikovala kombinaci systémových a osobních selhání. „V souladu se zásadou, že je lepší říkat bolestivou pravdu než uklidňující lež, chceme ve vyšetřování udělat maximum,“ dodal generální vikář Hofmann.

Na otázku zda má kardinál Woelki v úmyslu odstoupit, odpověděl, co pro něj znamená převzetí odpovědnosti: „Jednoduše přijmout morální odpovědnost a odejít, v zájmu ochrany postavení episkopátu a církve, by bylo příliš snadné a je podle mého názoru špatně. Přijmu a převezmu morální odpovědnost. Nyní i v budoucnu udělám vše, co je v mých silách, aby se takové chyby znovu neopakovaly,“ řekl kardinál.

Více informací zde: https://www.erzbistum-koeln.de/rat_und_hilfe/sexualisierte-gewalt/studien/unabhaengige-untersuchung/ 

Zdroj: Tiskové oddělení Kolínského arcibiskupství

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022