Kardinál Woelki: Udělám pro nápravu v církvi vše, co bude v mých silách

Představitelé kolínské arcidiecéze kardinál Rainer Maria Woelki a generální vikář Markus Hofmann včera při tiskové konferenci představili konkrétní opatření, která chtějí zavést jako nápravu důsledků plynoucích ze zprávy ohledně sexuálního zneužívání v kolínské arcidiecézi.
Publikováno: 24. 3. 2021 10:45

Foto: Kolínské arcibiskupství

Kolínský arcibiskup kardinál Rainer Maria Woelki a generální vikář Markus Hofmann včera na tiskové konferenci v Kolíně nad Rýnem nastínili první kroky a opatření, které arcidiecéze hodlá podniknout jako reakci na zprávu od advokátní kanceláře Gercke Wollschläger. Zpráva „Nezávislé vyšetřování o zacházení se sexuálním násilím v kolínské arcidiecézi“ byla zveřejněna minulý čtvrtek. 

Kardinál Woelki na tiskové konferenci uvedl, že splnil svůj slib a zveřejnil kompletní zprávu o tom, jak arcidiecéze zacházela s informacemi ohledně sexuálního zneužívání. Dodal také, že se jednalo jen „o první část mozaiky“ mnohem většího procesu: „Udělám pro nápravu v církvi vše, co bude v mých silách,“ dodal.

Monitorování externími institucemi bude součástí struktur, aby byly dodržovány předpisy: „Konkrétně to například znamená, že se jednotlivé instituce budou monitorovat navzájem, ale budou také monitorovány nezávislými externími orgány,“ uvedl arcibiskup. „Proto se již nebude stávat, že se dokumenty ztratí, nebo že se jimi bude manipulovat.“ Dodal, že také v rámci tohoto opatření bude zřízeno nezávislé šetření, které zajistí další postupy při kontrole a vyhodnocování.

„Před nějakou dobou jsem vydal pokyn, že již není možné dokumenty ničit.“ Dále vysvětlil, že v řadě oblastí jsou nutné zásadní změny.

Arcibiskup uvedl, že je nutné zavést kanonickou reformu, která odstraní rozpory mezi pokyny Německé biskupské konference a kanonickým právem a změnit kanonickou praxi, protože v současnosti jsou v církevním právu někdy případy zneužití považovány pouze za porušení slibu celibátu.

Kardinál Woelki mluvil také o reformách, které povedou k dalšímu vyškolení vedoucích pracovníků zejména v tom, jak správně nakládat se sexuálním zneužíváním. Zřídí se také systém hlášení případů, který byl doporučený ve zveřejněné zprávě. Tento systém bude umožňovat, že kdokoliv bude moci anonymně poskytnout informace ohledně zneužívání.

Kardinál Woelki zdůraznil, že u všech budoucích reforem musí platit následující zásada: „Naše kroky se musí řídit perspektivou obětí.“ A všechny ujistil, že je k dispozici pro případná setkání s obětmi a vyzval je, aby se s ním bez obav spojili.

Generální vikář Markus Hofmann uvedl osm konkrétních oblastí, ve kterých by měla být přijata nápravná opatření:

  • Zavedení nezávislého vyšetřování. Za tímto účelem podepsal kardinál Woelki 15. března odpovídající dohodu s nezávislým komisařem pro otázky sexuálního zneužívání nezletilých Johannesem Wilhelmem Rörigem;
  • Poskytnutí finančních prostředků obětem; pravidelné monitorování duchovních a laiků, kteří byli obviněni z trestných činů;
  • Posílení personálních a organizačních struktur v oblasti intervence;
  • Hodnocení a rozvoj preventivních opatření;
  • Další práce poradního sboru obětí podle pokynů Německé biskupské konference;
  • Zlepšení vedení záznamů pomocí digitalizace, lepší dohledatelnost a ochrana před manipulací;
  • Změny ve formaci kněží, včetně psychologického hodnocení; jeden přípravný rok, který zahrnuje práci na sociálních projektech a větší zapojení žen do formace kněží.

Zpráva identifikovala kombinaci systémových a osobních selhání. „V souladu se zásadou, že je lepší říkat bolestivou pravdu než uklidňující lež, chceme ve vyšetřování udělat maximum,“ dodal generální vikář Hofmann.

Na otázku zda má kardinál Woelki v úmyslu odstoupit, odpověděl, co pro něj znamená převzetí odpovědnosti: „Jednoduše přijmout morální odpovědnost a odejít, v zájmu ochrany postavení episkopátu a církve, by bylo příliš snadné a je podle mého názoru špatně. Přijmu a převezmu morální odpovědnost. Nyní i v budoucnu udělám vše, co je v mých silách, aby se takové chyby znovu neopakovaly,“ řekl kardinál.

Více informací zde: https://www.erzbistum-koeln.de/rat_und_hilfe/sexualisierte-gewalt/studien/unabhaengige-untersuchung/ 

Zdroj: Tiskové oddělení Kolínského arcibiskupství

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Vědci rekonstruovali obličej sv. Ludmily

Díky moderním vědeckým a technickým metodám můžeme při příležitosti jubilejního roku, ve kterém si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, pohlédnout této světici do tváře. Mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie digitálně z jednotlivých segmentů znovu sestavil obličejovou část lebky kněžny Ludmily a celosvětově uznávaný specialista na rekonstrukci obličeje člověka podle lebky, Cícero Moraes, následně rekonstruoval Ludmilin obličej.
16.09.2021

Čeští biskupové na mši svaté s papežem Františkem v Šaštíně

Ve středu 15. září 2021 dorazila řada poutníků do slovenského Šaštína, kde se poblíž baziliky Sedmibolestné Panny Marie v 10 hodin konala mše svatá s papežem Františkem. Mezi poutníky byli také biskupové a generální vikáři z Čech i Moravy. Po skončení bohoslužby měli u šaštínské baziliky příležitost setkat se čeští poutníci se svými biskupy a kněžími. Přinášíme fotogalerii.
16.09.2021

Německé vyznamenání pro biskupa Václava Malého za zásluhy o smíření mezi Čechy a Němci

Velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas Künne předal dne 16. září 2021 Mons. Václavu Malému, pražskému pomocnému biskupovi, německé vyznamenání, Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo, za jeho přínos k česko-německému smíření.
16.09.2021

Papež při tiskovce v letadle: Potrat je vražda, církev musí být nablízku a soucitná, ne politická

Během zpátečního letu z Bratislavy do Říma papež hovořil s novinářským doprovodem při obvyklé tiskové konferenci. Spíše než k právě zakončenému pobytu na Slovensku se vyjádřil k aktuálním tématům – od očkování proti Covidu-19 přes vzrůstající antisemitismus a postoj církve k potratům a redefinici manželství po odmítání eucharistie politikům, kteří prosazují potratové zákony.
16.09.2021

Konference o spiritualitě diecézního kněze

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci zve na konferenci s názvem „Spiritualita diecézního kněze“. Uskuteční se v úterý 5. října 2021 od 9.30 v budově fakulty na adrese Univerzitní 22 a zváni jsou na ni kněží, jáhni, řeholníci, bohoslovci i laici, které toto téma zajímá.
16.09.2021