Objevené zlomky ilustrují, jak vznikala Bible

Nejdůležitější objev biblické archeologie od okamžiku nalezení Kumránských svitků na přelomu 40. a 50. let minulého století – tak představuje nejnovější nález starozákonních fragmentů profesor Marcello Fidanzio, ředitel Institutu archeologie a kultury biblických zemí. Jak zdůrazňuje, tato událost nás upozorňuje, že rekonstrukce biblického textu ještě neskončila. Svatá země a zejména Judská poušť skrývá ještě nejedno tajemství.
Publikováno: 24. 3. 2021 11:00

Foto: Objev fragmentů z doby Bar Kochby  (AFP or licensors)

Zlomky textů, představené veřejnosti v minulém týdnu, jsou bezmála dva tisíce let staré a obsahují verše z knih malých proroků, zejména Zachariáše a Nahuma. Pro biblisty jsou o to důležitější, že pocházejí z doby, kdy se formovala konečná verze Písma.

„Jsou to malé zlomky, dosti omezený počet veršů řecky psaného Starého zákona. Svědčí nicméně o tom, že na začátku II. století se zachovává ještě to, co badatelé nazývají „tekutostí“ textu. Znamená to, že jsme dosud v období, ve kterém nebyl biblický text definitivně ustálen, v období, kdy se Bible ještě utváří. Díky těmto objevům poznáváme malý úsek této historie, její novou variantu. Zajímavé je, že v tomto textu není Boží jméno - tedy ona čtyři písmena, která se nesmějí vyslovit - zapsáno řecky, nýbrž hebrejsky, totiž v paleohebrejštině, v jazyce, který se užíval v dobách prvního chrámu. Dokládá to, že podobně jako v Ježíšově době se k Božímu jménu přistupovalo s velikou úctou, nebylo vyslovováno. A pro všechny případy, aby se předešlo chybě, bylo zapisováno jiným způsobem, za užití jiné abecedy. Tímto způsobem byl čtenář varován, že toto jméno se nemá číst. Svědčí to o velké úctě nebo spíše o posvátnosti v přístupu k textu Písma.“

Profesor Fidanzio rovněž podotýká, že nový objev má velký význam také pro Izrael a sionismus. Potvrzuje totiž zakořenění Židů na tomto území.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021