Katolíci tvoří téměř osmnáct procent světové populace

Počet katolíků ve světě roste přibližně stejným tempem jako počet obyvatelstva, tedy o zhruba 1,10 %. Katolíci dnes tvoří 17,7 % světové populace, vyplývá z nové Statistické církevní ročenky (Annuarium Statisticum Ecclesiae), která shromažďuje data za rok 2019. Spolu s Papežskou ročenkou na rok 2021 ji v těchto dnech vytisklo Vatikánské nakladatelství.
Publikováno: 29. 3. 2021 13:30

Foto: Vatican News

Na konci roku 2019 byla v katolických matrikách zapsána jedna miliarda a 345 milionů pokřtěných, což v porovnání s předchozím rokem znamená šestnáctimilionový vzestup. V Evropě ovšem počet katolíků podstatně poklesl (z 21,5 na 21,2 %), zatímco v Africe jejich počet vzrostl o 3,4 %, tedy více než počet obyvatelstva (2,7 %). Ke katolické víře se hlásí 18,7 % Afričanů, kdežto v roce 2018 to bylo „jenom“ 18,3 %. V Asii a Americe se setkáme s obdobným jevem: také zde počet katolíků stoupá rychleji než počet obyvatel. V Oceánii se naopak přírůstek katolíků i obyvatel pohybuje na téže úrovni (1,1 %).

Co se týče administrativního uspořádání církve, hovoří statistiky o 3 026 diecézích či podobných církevních útvarech po celém světě. V loňském roce byly ustaveny dva metropolitní a čtyři biskupské stolce (2 diecéze a 2 eparchie), dvě diecéze byly povýšeny na metropolitní stolce a dvě územní prelatury a jeden apoštolský vikariát na diecéze.

Přibývá kněží a stálých jáhnů, ale klesá počet povolání

V církvi slouží méně biskupů, ale více kněží. V roce 2019 bylo biskupů 5 364, tedy o třináct méně než v předchozím roce (z toho v Evropě 1 687). Naprostá většina biskupů přitom nadále pochází z Ameriky a Evropy (68,8 %), Asie se na celkovém světovém počtu katolických biskupů podílí patnácti procenty (15,2 %), Afrika třinácti (13,4 %) a Oceánie dvěma (2,6 %). Ve sledovaném období (2018-2019) vzrostl počet kněží o 271, celkově jich je 414 336. Největší příbytek zaznamenala Afrika (o 3,45 %) a Asie (o 2,91 %), kdežto v Evropě kněží ubylo o půldruhého procenta a v Americe o zhruba půl procenta. Na posledně jmenovaných světadílech – tedy v Evropě, Americe a též Asii – rovněž nejvíce poklesl počet kandidátů kněžství, což potvrzuje negativní trendy posledních let. V Americe to bylo o 2,4 %, v Evropě dokonce o 3,8 %, v Asii o 2,6 %, přestože Asie nadále zůstává kontinentem s nejvyšším počtem seminaristů: je jich 32 721. Celosvětově se počet seminaristů snížil o 1,6 %, dnes se tedy na kněžství připravuje 114 058 mužů. Pokračuje vzestupná tendence v počtu stálých jáhnů, kteří z převážné většiny (97 %) působí v Americe a Evropě. Po celém světě jich slouží 48 238, přičemž jejich množství se za sledované období zvýšilo o půldruhého procenta.

Ubývá řeholníků bez kněžského svěcení, stoupá počet řeholnic v Africe a jihovýchodní Asii

Počet řeholníků, kteří nepřijali kněžské svěcení, citelně klesá, a to především v Evropě. Celkově jich dnes ve světě najdeme 50 295, přičemž v roce 2018 jich bylo ještě 50 941. Celosvětově se snížil také počet řeholnic – o 1,8 % na 630 099, což především zapříčinil jejich úbytek v Americe, Evropě a Oceánii. V Africe a jihovýchodní Asii naopak řeholnic přibývá – o 1,1 %, resp. o 0, 4%.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany

Blíží se 6. neděle velikonoční (9.5.), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.
23.04.2021

Papež ke Dni země: Příroda nás potřebuje

Pandemie a klimatické problémy ukazují, že nemáme času na zbyt, přišel čas jednat, říká papež František ve videoposelství u příležitosti Dne země, který se tradičně slaví měsíc a dva dny po jarní rovnodennosti.
23.04.2021

Biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris laetitia

V době, kdy Svatý otec, stejně jako veliká část křesťanů, věnuje velkou pozornost současné pandemii a tomu, aby se při hledání řešení nezapomínalo na nejpotřebnější, současně vyhlašuje Rok rodiny připomínající jeho exhortaci Radost z lásky. K prožívání Roku rodiny Amoris laetitia v české a moravské církevní provincii zve delegát pro rodinu České biskupské konference Mons. Josef Nuzík.
22.04.2021

Globální „maraton“ modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19

Papežská rada pro novou evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc květen věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“.
22.04.2021

Osmdesát let od skonu prvního československého kardinála Karla Kašpara

Ve středu 21. dubna uplynulo 80 let od úmrtí prvního československého kardinála Karla Kašpara. Jak významnou roli sehrál 32. pražský arcibiskup v našich moderních dějinách?
22.04.2021