banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Na křty se v roce pandemie čekalo déle, uskutečnit se jich mohlo jen 14.600

Omezení života v důsledku pandemie se v roce 2020 projevilo i na počtu udělených svátostí. Katolických křtů bylo vloni 14 600, což je o čtvrtinu méně, než je dlouhodobý průměr. Již vloni o Velikonocích se katechumeni připravující na křest nedočkali a na slavnostní přijetí do církve museli čekat až do června. V průběhu celého roku pak nebylo možné konat bohoslužby v obvyklém rozsahu. Řada čekatelů slavnost přijetí křtu odkládala v očekávání brzkého uvolnění opatření, které však stále není v dohledu a mnohé nově narozené děti i dospělí konvertité tak na přijetí svátosti křtu stále čekají.
Publikováno: 29. 3. 2021 10:48

Ilustrační foto: Lenka Chytilová

I když technicky je možné svátosti po celou dobu pandemie udílet a kněží jsou zájemcům o křest k dispozici, náročná situace spojená s pandemií a omezením provozu bohoslužeb činí vše mnohem komplikovanější. I přesto se v roce 2020 podařilo pokřtít 14.600 nových křesťanů, z toho 8.800 na Moravě a 5.800 v Čechách. Křtů dětí do 1 roku bylo 11.285 a starších 3.347, což je obvyklý poměr. Na Moravě proběhlo 60 % všech křtů, což je o 2 p. b. větší podíl než v předchozích letech; nepatrně vzrostl podíl křtů dětí do 1 roku na všech křtech a aktuálně činí 83,7 % ze všech křtů. Ve srovnání s předchozím rokem je pokles o více než ¼ (o 26,6 %). U řady malých dětí rodiče čekají na možnost uspořádat křest s rodinnou oslavu a velký pokles zaznamenaly přípravy katechumenů, které se protahují nebo odkládají. Církevní představitelé se shodují na tom, že čekatelů křtů je mnoho, z důvodů pandemie se však řada křtů odkládá.

Rodiče doufali, že je to „jen na chvilku“

Křtů malých dětí se v roce 2020 konalo 11.285, což je o 25,5 % méně než obvykle. Rodiče řešili, zda křest dítěte odložit nebo konat v omezené podobě. Na jaře, kdy se zdálo, že to bude „jen na chvíli“, převažovala tendence vše odložit, na podzim už se podle zpráv z farností více než polovina rodin rozhodla PRO, byť v omezených podmínkách. Nejistota ohledně vývoje pandemie i opatření ale stále na řadu rodin působí a dětí, jejichž křest je na delší dobu odložen, je tak stále hodně. Řada rodičů doufá, že proti-epidemiologická opatření brzy skončí, a připravují křest dítěte spojený s oslavou na nejbližší možný termín po skončení restrikcí. „V naší farnosti jsem vloni asi 40 dětí pokřtil, ale mám tu i 15 rodin, které se rozhodly, že počkají až na dobu, kdy bude možné udělat pěknou mši svatou i s hostinou.“ Komentuje situaci otec Vítězslav Řehulka z ostravské farnosti. „Myslím, že jakmile opatření poleví, nezastavím se,“ dodává s úsměvem a je jasné, že se na tento příval služebních povinností těší.

Aby se letos dočkali, to si přejí nejen rodiče dětí, ale i představitelé katolické církve, kteří se snaží zajistit, aby svátosti byly i v dnešní době udělovány ve stejném rozsahu jako před pandemií. P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference k tomu říká „Je velmi smutné, že lidé na křest musí čekat. Křest je svátost a pro narozené dítě milost, kterou potřebuje do života, neměli bychom jej proto příliš odkládat. Snažíme se nyní podpořit kněze i rodiny, aby se podařilo zorganizovat přijetí svátosti i v omezeném režimu dnešní doby. Oslavu může rodina uspořádat dodatečně společně s dalšími oslavami, kterých jistě po skončení pandemie nebude málo“.

Příprava dospělých na křest je v současných podmínkách velkou výzvou

Blížící se Velikonoce, které jsou vrcholem křesťanského roku, s sebou tradičně nesou i vrchol pro většinu dospělých čekatelů křtu (katechumenů), protože na Bílou sobotu přijímají svátost křtu a biřmování. V loňském roce nástup pandemie zastihl církev o Velikonocích nepřipravenou a řada křtů neproběhla nebo byla odsunuta na pozdější dobu. Letos se sice již podařilo naplánovat Velikonoční obřady tak, aby bylo možné uspořádat křty při dodržení všech epidemiologických opatření, křtů bude ale výrazně méně.

Celý rok provází komplikace s přípravou katechumenů, která je klíčová, a za normálních podmínek předpokládá přibližně jedno setkání ve společenství s knězem týdně. Absence společenství je v tomto ohledu fatální a časový skluz s přípravou lze očekávat i v letošním roce. I když ve většině farností čekatelé křtu jsou, katechumenát se mnohdy rozeběhl později a probíhá pomaleji než by si kněží i čekatelé představovali a celkový počet osob přijatých do katechumenátu vloni poklesl o téměř 30 %. Zájemců o křest se omezení totiž dotýkají silněji, protože jsou mimo kategorie omezeně probíhajících bohoslužeb a náboženského života. „Nelze říct, že by klesaly počty zájemců, bohužel však náročný rok zpozdil a snížil nejen počty udělených křtů, ale především zahájení příprav dospělých na udílení svátostí. Zejména vloni na jaře byla celá společnost jakoby zastavená, a to se promítlo i na počtu udílení svátostí a přijetí do katechumenátu, “ komentuje P. Stanislav Přibyl.

„Mám zde nadšené zájemce, lidé mají touhu, chtějí křest, chtějí se potkávat a připravovat, ale vše v loňském roce trvalo mnohem déle a pomaleji“, potvrzuje otec Řehulka a dodává „loňský rok nás zastihl nepřipravené, ale teď už vše běží mnohem lépe.“ Oba se shodují na tom, že touha, která v lidech čekajících na svátost křtu je, jim dodává sílu a energii nacházet nové cesty a způsoby, jak nové zájemce o katechumenát přijímat, připravit na křest co nejdřív a umožnit jim i v dnešní komplikované době svátost přijmout.

Autoři: PhDr. Kateřina Pulkrábková a Mgr. Daniel Chytil, Odbor analýz církevních dat ČBK

Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

Biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris laetitia

V době, kdy Svatý otec, stejně jako veliká část křesťanů, věnuje velkou pozornost současné pandemii a tomu, aby se při hledání řešení nezapomínalo na nejpotřebnější, současně vyhlašuje Rok rodiny připomínající jeho exhortaci Radost z lásky. K prožívání Roku rodiny Amoris laetitia v české a moravské církevní provincii zve delegát pro rodinu České biskupské konference Mons. Josef Nuzík.
22.04.2021

Globální „maraton“ modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19

Papežská rada pro novou evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc květen věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“.
22.04.2021

Osmdesát let od skonu prvního československého kardinála Karla Kašpara

Ve středu 21. dubna uplynulo 80 let od úmrtí prvního československého kardinála Karla Kašpara. Jak významnou roli sehrál 32. pražský arcibiskup v našich moderních dějinách?
22.04.2021

Dopis kardinála Dominika Duky prezidentu republiky

V den výročí první papežské návštěvy v naší zemi papežem Janem Pavlem II., dne 21. dubna 2021 adresuje kardinál Duka dopis prezidentu republiky, reagující na události ohledně vyšetřování výbuchu v moravských Vrběticích.
22.04.2021

Katolický týdeník: Mnich Dominik rozšířil české nebe

V jednom z nejstarších klášterů na Apeninském poloostrově, v cisterciáckém opatství Casamari, se minulou sobotu uskutečnila beatifikace šesti místních mnichů z 18. století včetně jednoho z Čech – P. Dominika Zavřela.
22.04.2021