banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Na křty se v roce pandemie čekalo déle, uskutečnit se jich mohlo jen 14.600

Omezení života v důsledku pandemie se v roce 2020 projevilo i na počtu udělených svátostí. Katolických křtů bylo vloni 14 600, což je o čtvrtinu méně, než je dlouhodobý průměr. Již vloni o Velikonocích se katechumeni připravující na křest nedočkali a na slavnostní přijetí do církve museli čekat až do června. V průběhu celého roku pak nebylo možné konat bohoslužby v obvyklém rozsahu. Řada čekatelů slavnost přijetí křtu odkládala v očekávání brzkého uvolnění opatření, které však stále není v dohledu a mnohé nově narozené děti i dospělí konvertité tak na přijetí svátosti křtu stále čekají.
Publikováno: 29. 3. 2021 10:48

Ilustrační foto: Lenka Chytilová

I když technicky je možné svátosti po celou dobu pandemie udílet a kněží jsou zájemcům o křest k dispozici, náročná situace spojená s pandemií a omezením provozu bohoslužeb činí vše mnohem komplikovanější. I přesto se v roce 2020 podařilo pokřtít 14.600 nových křesťanů, z toho 8.800 na Moravě a 5.800 v Čechách. Křtů dětí do 1 roku bylo 11.285 a starších 3.347, což je obvyklý poměr. Na Moravě proběhlo 60 % všech křtů, což je o 2 p. b. větší podíl než v předchozích letech; nepatrně vzrostl podíl křtů dětí do 1 roku na všech křtech a aktuálně činí 83,7 % ze všech křtů. Ve srovnání s předchozím rokem je pokles o více než ¼ (o 26,6 %). U řady malých dětí rodiče čekají na možnost uspořádat křest s rodinnou oslavu a velký pokles zaznamenaly přípravy katechumenů, které se protahují nebo odkládají. Církevní představitelé se shodují na tom, že čekatelů křtů je mnoho, z důvodů pandemie se však řada křtů odkládá.

Rodiče doufali, že je to „jen na chvilku“

Křtů malých dětí se v roce 2020 konalo 11.285, což je o 25,5 % méně než obvykle. Rodiče řešili, zda křest dítěte odložit nebo konat v omezené podobě. Na jaře, kdy se zdálo, že to bude „jen na chvíli“, převažovala tendence vše odložit, na podzim už se podle zpráv z farností více než polovina rodin rozhodla PRO, byť v omezených podmínkách. Nejistota ohledně vývoje pandemie i opatření ale stále na řadu rodin působí a dětí, jejichž křest je na delší dobu odložen, je tak stále hodně. Řada rodičů doufá, že proti-epidemiologická opatření brzy skončí, a připravují křest dítěte spojený s oslavou na nejbližší možný termín po skončení restrikcí. „V naší farnosti jsem vloni asi 40 dětí pokřtil, ale mám tu i 15 rodin, které se rozhodly, že počkají až na dobu, kdy bude možné udělat pěknou mši svatou i s hostinou.“ Komentuje situaci otec Vítězslav Řehulka z ostravské farnosti. „Myslím, že jakmile opatření poleví, nezastavím se,“ dodává s úsměvem a je jasné, že se na tento příval služebních povinností těší.

Aby se letos dočkali, to si přejí nejen rodiče dětí, ale i představitelé katolické církve, kteří se snaží zajistit, aby svátosti byly i v dnešní době udělovány ve stejném rozsahu jako před pandemií. P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference k tomu říká „Je velmi smutné, že lidé na křest musí čekat. Křest je svátost a pro narozené dítě milost, kterou potřebuje do života, neměli bychom jej proto příliš odkládat. Snažíme se nyní podpořit kněze i rodiny, aby se podařilo zorganizovat přijetí svátosti i v omezeném režimu dnešní doby. Oslavu může rodina uspořádat dodatečně společně s dalšími oslavami, kterých jistě po skončení pandemie nebude málo“.

Příprava dospělých na křest je v současných podmínkách velkou výzvou

Blížící se Velikonoce, které jsou vrcholem křesťanského roku, s sebou tradičně nesou i vrchol pro většinu dospělých čekatelů křtu (katechumenů), protože na Bílou sobotu přijímají svátost křtu a biřmování. V loňském roce nástup pandemie zastihl církev o Velikonocích nepřipravenou a řada křtů neproběhla nebo byla odsunuta na pozdější dobu. Letos se sice již podařilo naplánovat Velikonoční obřady tak, aby bylo možné uspořádat křty při dodržení všech epidemiologických opatření, křtů bude ale výrazně méně.

Celý rok provází komplikace s přípravou katechumenů, která je klíčová, a za normálních podmínek předpokládá přibližně jedno setkání ve společenství s knězem týdně. Absence společenství je v tomto ohledu fatální a časový skluz s přípravou lze očekávat i v letošním roce. I když ve většině farností čekatelé křtu jsou, katechumenát se mnohdy rozeběhl později a probíhá pomaleji než by si kněží i čekatelé představovali a celkový počet osob přijatých do katechumenátu vloni poklesl o téměř 30 %. Zájemců o křest se omezení totiž dotýkají silněji, protože jsou mimo kategorie omezeně probíhajících bohoslužeb a náboženského života. „Nelze říct, že by klesaly počty zájemců, bohužel však náročný rok zpozdil a snížil nejen počty udělených křtů, ale především zahájení příprav dospělých na udílení svátostí. Zejména vloni na jaře byla celá společnost jakoby zastavená, a to se promítlo i na počtu udílení svátostí a přijetí do katechumenátu, “ komentuje P. Stanislav Přibyl.

„Mám zde nadšené zájemce, lidé mají touhu, chtějí křest, chtějí se potkávat a připravovat, ale vše v loňském roce trvalo mnohem déle a pomaleji“, potvrzuje otec Řehulka a dodává „loňský rok nás zastihl nepřipravené, ale teď už vše běží mnohem lépe.“ Oba se shodují na tom, že touha, která v lidech čekajících na svátost křtu je, jim dodává sílu a energii nacházet nové cesty a způsoby, jak nové zájemce o katechumenát přijímat, připravit na křest co nejdřív a umožnit jim i v dnešní komplikované době svátost přijmout.

Autoři: PhDr. Kateřina Pulkrábková a Mgr. Daniel Chytil, Odbor analýz církevních dat ČBK

Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

Papež přijal křesťany, kteří uprchli z Afghánistánu

Vatikán. Před středeční generální audiencí se papež František setkal s asi patnácti lidmi, včetně sedmi dětí, kteří mu vyprávěli o svém útěku z Afgánistánu do Itálie: „Čtyři dny a noci jsme byli zavření ve sklepě ze strachu, že nás zatknou.“ Zprávu o setkání přináší dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.
23.09.2021

Pavel Svoboda: Svoboda vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice. Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
23.09.2021

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. „Máme čím se pochlubit, ale bez zájemců, příznivců a dárců, kteří nás podporují, bychom svoji práci dělat nemohli,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.
23.09.2021

Arcibiskup Gänswein: Emeritní papež se stále aktivně podílí na životě církve

Emeritní papež Benedikt XVI. se i nadále aktivně podílí na životě církve, uvedl pro německou redakci Vatikánského rozhlasu jeho osobní sekretář. Arcibiskup Georg Gänswein byl jedním z přednášejících na letošním setkání kruhu nových studentů Josepha Ratzingera, které se zabývalo vykoupením a Božím příslibem spásy.
23.09.2021

Konference církevních škol a školských zařízení 2021

Dovolujeme si vás všechny pozvat na další KONFERENCI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, která letos proběhne ve dnech 10. - 12. listopadu 2021 v Parkhotelu Plzeň. On-line přihlašování se uzavírá dne 27. 9. 2021. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se, pokud možno, obratem. Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. Veškeré bližší informace a program naleznete v přílohách.
23.09.2021