Budoucnost Evropy – výzva k dialogu jako klíči ke spravedlivé přeměně

Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír (Justitia et Pax Europe) vydala prohlášení Budoucnost Evropy – výzva k dialogu jako klíči ke spravedlivé přeměně. Připravuje se také k účasti na Konferenci o budoucnosti Evropy, která začne 9. května 2021 ve Štrasburku a měla by být dobrou příležitostí právě k dialogu.
Publikováno: 31. 3. 2021 11:30

Rok 2021 je pro Evropu zásadní. Je rok po brexitu, a je tedy rokem zásadním pro obnovení pozitivních vztahů mezi Spojeným královstvím a jeho sousedy. Pro Evropskou unii je to výzva, aby přehodnotila svou roli v Evropě a ve světě, svoje vztahy s evropskými třetími zeměmi a dalšími evropskými organizacemi, jako je Rada Evropy a OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě).

Historické úspěchy Evropské unie jsou nepochybné, ale očekávání jsou dnes vysoká, chceme mít sociálnější Evropu, Evropu veřejného zdraví, Evropu jednotného hlasu pro podporu demokracie a lidských práv na celém světě a Evropu silných a jednotných opatření pro oblast klimatu a biologické rozmanitosti. Především je naléhavě nutné, aby se politické vedení v celé Evropě skutečně propojilo s lidmi. Ve své společné akci pro rok 2021 Justitia et Pax Evrope požaduje dialog jako klíč k plnohodnotnému přerodu. V základním dokumentu katolická evropská síť Spravedlnost a mír uvádí: „Skutečný dialog udržuje vedení a naslouchání, jednotu a rozmanitost v rovnováze. Je to metoda, která vytváří důvěru nezbytnou pro zvládání krizí, zaměřuje se spíše na společné dobro než na minimálního společného jmenovatele."
 
Jednou z důležitých příležitostí k dialogu je nadcházející Konference o budoucnosti Evropy. Justitia et Pax Evrope a její národní komise se aktivně zapojí do plánovaných občanských dialogů. Rovněž bude pečlivě sledovat a podporovat akční plán EU pro demokracii a posilovat své zapojení v Evropské agentuře pro základní práva ve Vídni (FRA).

Konference o budoucnosti Evropy

Dohoda Rady Evropské unie z 1. února 2021 (1 February 2021 agreement )  definovala, že „Konferenci o budoucnosti Evropy je třeba vnímat jako inkluzivní platformu spojující různé hlasy zapojené do široké reflexe a debaty o výzvách, kterým Evropa čelí, a o její dlouhodobé budoucnosti, včetně pandemie COVID-19 “. Ať už bude výsledek jakýkoli, konference nebude prvním krokem k revizi Smluv a „instituce EU by měly dát přednost provádění strategické (Strategic EU agenda) agendy EU od roku 2019“.
 
Konference se zaměří na některá klíčová témata: udržitelnost, společenské výzvy (veřejné zdraví, územní a generační solidaritu), digitální transformaci, základní hodnoty a v neposlední řadě na mezinárodní roli EU. Mělo by se jednat o inkluzivní proces se zúčastněnými stranami občanské společnosti na všech úrovních a mělo by se vycházet z dialogů a konzultací s občany, jejichž výsledky by byly přeneseny na vícejazyčnou internetovou platformu.
 
K jejímu formálnímu zahájení by mohlo dojít 9. května 2021 ve Štrasburku. Na konci konference předloží jejích 350 – 400 účastníků (z orgánů EU, národních parlamentů a aktérů evropské občanské společnosti) zprávu Evropské radě. V rámci každoroční společné akce se očekává, že by národní komise pro Spravedlnost a mír (Justitia et Pax) mohly navrhnout uspořádání občanských dialogů o lidských právech a úloze Evropy ve světě. 

Posílení demokratické digitální společnosti v Evropě

Vytvoření otevřené, demokratické a udržitelné digitální společnosti je jedním ze čtyř pilířů digitální strategie ( digital strategy ) přijaté Evropskou komisí v roce 2018. Dne 3. prosince 2020 představila Evropská komise Akční plán evropské demokracie ( European Democracy Action Plan ). Spravedlnost a mír Evropa bude pozorně sledovat a přispět k diskusi o vylepšené verzi evropského kodexu postupů při dezinformacích, která má být zveřejněna na jaře 2021. 

Fórum základních lidských práv 2021

Fórum 2021 (2021 Fundamental Human Rights’ Forum ) Evropské agentury (European Fundamental Rights Agency) pro základní práva se bude konat ve Vídni ve dnech 11. a 12. října 2021. Jeho cílem je vrátit se k základům, které potvrzují důležitost lidských práv. Fórum základních práv se staví do středu pozornosti dialogu o lidských právech. Vytvoří vizi naděje v postpandemickém světě, formování a navrhování nápadů a řešení, tváří v tvář naléhavým výzvám v oblasti lidských práv v Evropské unii i mimo ni. Spojí ty, kteří se snaží podporovat silné, inkluzivní a soudržné demokratické společnosti. To zahrnuje instituce pro lidská práva, obránce a odborníky z praxe i širokou škálu partnerů a sociálních aktérů se zvláštním zaměřením na mládež a mladé lidi. Justitia et Pax Evropa by měla být přítomna a účastnit se této akce.

Zdroj: TZ Iustitia et Pax, http://www.juspax-eu.org

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany

Blíží se 6. neděle velikonoční (9.5.), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.
23.04.2021

Papež ke Dni země: Příroda nás potřebuje

Pandemie a klimatické problémy ukazují, že nemáme času na zbyt, přišel čas jednat, říká papež František ve videoposelství u příležitosti Dne země, který se tradičně slaví měsíc a dva dny po jarní rovnodennosti.
23.04.2021

Biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris laetitia

V době, kdy Svatý otec, stejně jako veliká část křesťanů, věnuje velkou pozornost současné pandemii a tomu, aby se při hledání řešení nezapomínalo na nejpotřebnější, současně vyhlašuje Rok rodiny připomínající jeho exhortaci Radost z lásky. K prožívání Roku rodiny Amoris laetitia v české a moravské církevní provincii zve delegát pro rodinu České biskupské konference Mons. Josef Nuzík.
22.04.2021

Globální „maraton“ modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19

Papežská rada pro novou evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc květen věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“.
22.04.2021

Osmdesát let od skonu prvního československého kardinála Karla Kašpara

Ve středu 21. dubna uplynulo 80 let od úmrtí prvního československého kardinála Karla Kašpara. Jak významnou roli sehrál 32. pražský arcibiskup v našich moderních dějinách?
22.04.2021