Papež František: Kristův kříž je maják naděje

Při pravidelné středeční audienci před Velikonočním triduem se papež František zaměřil právě na blížící se ústřední dny liturgického roku oslavující tajemství Kristova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání.
Publikováno: 31. 3. 2021 12:15

Nové přikázání lásky

Při pohledu na Zelený čtvrtek a mši na památku Večeře Páně připomněl papež František Kristovo mytí nohou učedníkům. „Je to gesto, které předjímá krvavou oběť kříže, která byla obětí služby vůči nám všem, protože onou službou své oběti nás všechny vykoupil.“ Je to Jeho nové přikázání lásky a Jeho ustanovení Eucharistie jako trvalé památky oběti Jeho těla a krve za spásu všech.

Uctívání kříže

Svou pozornost posléze zaměřil na obřady Velkého pátku a to zejména uctívání kříže. Svatý otec připomněl, že při klanění kříži znovu prožijeme pouť nevinného Beránka obětovaného za naši spásu. V mysli a srdci poneseme utrpení nemocných, chudých a odepisovaných lidí tohoto světa, budeme pamatovat na „obětované beránky“ – nevinné oběti válek, diktatur, každodenního násilí, potratů… Před obraz ukřižovaného Boha v modlitbě přineseme mnoho, příliš mnoho těch, kdo jsou dnes křižováni, a kteří jedině od Něj mohou přijmout útěchu a smysl svého utrpení. Nezapomínejte na dnešní mnohé ukřižované, kteří jsou obrazem Ježíše na kříži, a ve kterých Ježíš přebývá.
Připomněl také, že „od té doby, co na sebe Ježíš vzal rány lidstva a samu smrt, Boží láska zavlažovala tuto naši poušť, osvěcovala naše temnoty.“
Na otázku: Proč je svět ve tmě? Odpověděl papež František, že tma je připomínkou života ve světě sužovaném válkami, ve světě, kde děti hladovějí a chybí jim vzdělání, mnoho lidí bere drogy, aby se cítili trochu lépe apod. „Je to pohroma, pustina!,“ dodal. Jak posléze vysvětlil, existují malé ostrůvky Božího lidu „kteří si v srdci uchovávají touhu po tom, aby byli lepší. Realita ovšem vypadá tak, že Ježíš na této Kalvárii trpí spolu se svými učedníky.“
Svatý otec upozornil, že Kristovými zraněními jsme byli uzdraveni a jeho smrtí jsme všichni obnoveni. Díky němu, opuštěnému na kříži, „nikdo nikdy není sám v temnotě smrti.“

Matka věřících

Bílou sobotu popsal papež František jako „den ticha...Prožíváme ho v pláči a malomyslnosti prvních učedníků, které šokovala Ježíšova potupná smrt.“ Poznamenal, že tato sobota je také „Mariiným dnem,“ protože i ona ho prožívá v slzách, „ale její srdce naplňuje víra, naděje, láska.“
Jak dodal Matka Boží „zůstala u paty kříže s probodeným srdcem. Ačkoli se zdá, že vše skončilo, Maria bdí, bdí v očekávání a uchovává naději v příslib Boha, který dokáže vzkřísit mrtvé.“
Papež František vysvětlil, že tím, že se v této „nejčernější hodině světa stala Matkou věřících, Matkou církve a znamením naděje. Její svědectví a přímluva nás podpírají, když nás kříž příliš tíží.“
Temnotu Bílé soboty prolomí „radost a světlo obřadů Velikonoční vigilie a v pozdním večeru slavnostní zpěv Aleluja. Bude to setkání se zmrtvýchvstalým Kristem a velikonoční radost bude pokračovat po padesát následujících dní, až do seslání Ducha Svatého...Tento objev zaplaší všechny otázky a nejistoty, váhání a obavy.“

Maják naděje

Na závěr své katecheze papež František poznamenal, že i letos budou věřící slavit Velikonoce poznamenané pandemií. Zdůraznil však, že navzdory mnoha situacím utrpení „Kristův kříž je jako maják, který ukazuje přístav lodím, dosud plujícím na širém, rozbouřeném moři. Kristův kříž je znamením naděje, která neklame, a ujišťuje, že v plánu Boží spásy se neztratí ani jedna slza, ani jeden povzdech. Prosme Pána, aby nám dal milost sloužit, uznat tohoto Pána a nedat se uplatit k tomu, abychom na něj zapomněli.

Zdroj: Vatican News 

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež ke Dni země: Příroda nás potřebuje

Pandemie a klimatické problémy ukazují, že nemáme času na zbyt, přišel čas jednat, říká papež František ve videoposelství u příležitosti Dne země, který se tradičně slaví měsíc a dva dny po jarní rovnodennosti.
23.04.2021

Biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris laetitia

V době, kdy Svatý otec, stejně jako veliká část křesťanů, věnuje velkou pozornost současné pandemii a tomu, aby se při hledání řešení nezapomínalo na nejpotřebnější, současně vyhlašuje Rok rodiny připomínající jeho exhortaci Radost z lásky. K prožívání Roku rodiny Amoris laetitia v české a moravské církevní provincii zve delegát pro rodinu České biskupské konference Mons. Josef Nuzík.
22.04.2021

Globální „maraton“ modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19

Papežská rada pro novou evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc květen věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“.
22.04.2021

Osmdesát let od skonu prvního československého kardinála Karla Kašpara

Ve středu 21. dubna uplynulo 80 let od úmrtí prvního československého kardinála Karla Kašpara. Jak významnou roli sehrál 32. pražský arcibiskup v našich moderních dějinách?
22.04.2021

Dopis kardinála Dominika Duky prezidentu republiky

V den výročí první papežské návštěvy v naší zemi papežem Janem Pavlem II., dne 21. dubna 2021 adresuje kardinál Duka dopis prezidentu republiky, reagující na události ohledně vyšetřování výbuchu v moravských Vrběticích.
22.04.2021