Velikonoční poselství COMECE a CEC 2021

Ve společném poselství k nadcházejícím velikonočním svátkům v době pandemie Covid-19 Konference evropských církví (CEC) a Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) vyjadřují opravdovou naději z Krista vzkříšeného. Předseda CEC pastor Christian Krieger a předseda COMECE H. Em. kardinál Jean-Claude Hollerich SJ zveřejnili 31. března následující zprávu, která je určena všem lidem v Evropě, zejména chudým a nejslabším.
Publikováno: 1. 4. 2021 10:00

Foto: Dieric Bouts - Vzkříšení, Wikimedia Commons

Velikonoce nám připomínají přechod Bohem vyvoleného národa z otroctví, útisku a zoufalství v Egyptě k osvobození, radosti a naději v zaslíbené zemi.

Velikonoce oslavují Kristův přechod od odmítnutí, opuštění jeho nejbližšími učedníky, ponížení, utrpení a smrti na Velký pátek k životu, radosti a vítězství ve Velikonoční neděli.

Přechod od beznaděje k radosti, od smrti k životu, zahrnuje protivenství, pochybnost, nezdar, utrpení a agonii. Žít rok v osamocení, zažívat nemoc a úzkost, být svědkem bolestné ztráty dodává očekávání velikonočního Vzkříšení nový význam.

Také my, jakožto církve a křesťané v Evropě, přecházíme od izolace, ztráty a úzkosti k uzdravení, zotavení a obnovenému životu, ve kterém „smrt byla pohlcena ve vítězství" (Kor 15,54).

Každý z nás obdržel dar tohoto nového života a sílu k jeho přijetí a žití. Je to dar, který radikálně mění náš přístup ke skutečnostem tohoto světa, včetně nemoci a smrti.

Kristus svým vlastním utrpením přetavil smrt v cestu vedoucí do Božího království. Zlo a fyzická smrt již v životě nemají poslední slovo. V Kristu jsou naše životy naplněny příslibem skutečného života, přetékajícího nadějí a nekončící radostí.

Kéž nás naděje na Jeho Vzkříšení v době pandemie Covid-19 zachovává a živí.

Kristus je vzkříšen!

H. Em. kard. Jean-Claude Hollerich SJ, arcibiskup lucemburský

Předseda COMECE

rev. Christian Krieger

Předseda CEC

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany

Blíží se 6. neděle velikonoční (9.5.), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.
23.04.2021

Papež ke Dni země: Příroda nás potřebuje

Pandemie a klimatické problémy ukazují, že nemáme času na zbyt, přišel čas jednat, říká papež František ve videoposelství u příležitosti Dne země, který se tradičně slaví měsíc a dva dny po jarní rovnodennosti.
23.04.2021

Biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris laetitia

V době, kdy Svatý otec, stejně jako veliká část křesťanů, věnuje velkou pozornost současné pandemii a tomu, aby se při hledání řešení nezapomínalo na nejpotřebnější, současně vyhlašuje Rok rodiny připomínající jeho exhortaci Radost z lásky. K prožívání Roku rodiny Amoris laetitia v české a moravské církevní provincii zve delegát pro rodinu České biskupské konference Mons. Josef Nuzík.
22.04.2021

Globální „maraton“ modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19

Papežská rada pro novou evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc květen věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“.
22.04.2021

Osmdesát let od skonu prvního československého kardinála Karla Kašpara

Ve středu 21. dubna uplynulo 80 let od úmrtí prvního československého kardinála Karla Kašpara. Jak významnou roli sehrál 32. pražský arcibiskup v našich moderních dějinách?
22.04.2021