Interiér brněnské katedrály se mění

Dnes byla v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně zahájena demontáž stávajícího obětního stolu, který nahradí nový, realizovaný podle návrhu tvůrčího kolektivu architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné. Cílem bylo sjednotit dominantní prvky v současném presbytáři, především obětního stolu a ambonu.
Publikováno: 7. 4. 2021 14:15

Stávající obětní stůl z katedrály sv. Petra a Pavla, který byl posvěcen v říjnu roku 1984, se brněnský biskup Vojtěch Cikrle rozhodl věnovat kapli sv. Jana Nepomuckého v Papežské koleji Nepomucenum v Římě, kam bude později převezen.  Zde  je dosud obětní stůl dřevěný, s prvky mramoru, a není pevně osazený.

Rektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě P. Roman Czudek rozhodnutí biskupa Cikrleho vítá. „Oltář z brněnské katedrály se stane symbolickým pojítkem mezi místní katolickou církví v České republice a papežskou kolejí v Římě, kterou během její dlouhé historie prošli seminaristé, kněží a budoucí biskupové,  působící ve vlasti i v exilu. Za všechny bych mohl zmínit například brněnského emeritního pomocného biskupa Petra Esterku, který má velké zásluhy pro službu krajanů nejen v USA.  Pro samotnou instalaci "staronového" oltáře v seminární kapli je třeba ještě připravit statické vypodložení kněžiště. Odborné kamenické práce se ujme v nejbližší době akademický sochař Petr Váňa, pro kterého to nebude první úkol, který v římské koleji realizuje," doplňuej rektor P. Roman Czudek.

Do nového obětního stolu  na Petrově plánuje biskup Vojtěch Cikrle při slavnostním svěcení 21. května 2021 vložit ostatky svaté Zdislavy, rodačky z brněnské diecéze. „Zdislava z Křižanova byla úžasnou ženou. V duchovní oblasti vyvěrala její krása z napojení na Boha. Právě z něho čerpala prostřednictvím modlitby a svátostí všechno potřebné k tomu, co na ní i dnes obdivujeme. Jako železo ponořené do ohně přebírá jeho vlastnosti, začíná svítit, hřát a navíc se stává tvárné, tak se do Boha ponořená Zdislava stávala milující dívkou, manželkou, matkou i lékařkou nemocných a chudých, kteří s důvěrou vyhledávali její pomoc a byli zázračně uzdravováni tělesně i duchovně. Mám radost, že její poslání chránit a povzbuzovat rodiny, je stále živé,“ říká biskup Vojtěch Cikrle.

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Biskup Josef Nuzík k Roku rodiny Amoris laetitia

V době, kdy Svatý otec, stejně jako veliká část křesťanů, věnuje velkou pozornost současné pandemii a tomu, aby se při hledání řešení nezapomínalo na nejpotřebnější, současně vyhlašuje Rok rodiny připomínající jeho exhortaci Radost z lásky. K prožívání Roku rodiny Amoris laetitia v české a moravské církevní provincii zve delegát pro rodinu České biskupské konference Mons. Josef Nuzík.
22.04.2021

Globální „maraton“ modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19

Papežská rada pro novou evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc květen věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“.
22.04.2021

Osmdesát let od skonu prvního československého kardinála Karla Kašpara

Ve středu 21. dubna uplynulo 80 let od úmrtí prvního československého kardinála Karla Kašpara. Jak významnou roli sehrál 32. pražský arcibiskup v našich moderních dějinách?
22.04.2021

Dopis kardinála Dominika Duky prezidentu republiky

V den výročí první papežské návštěvy v naší zemi papežem Janem Pavlem II., dne 21. dubna 2021 adresuje kardinál Duka dopis prezidentu republiky, reagující na události ohledně vyšetřování výbuchu v moravských Vrběticích.
22.04.2021

Katolický týdeník: Mnich Dominik rozšířil české nebe

V jednom z nejstarších klášterů na Apeninském poloostrově, v cisterciáckém opatství Casamari, se minulou sobotu uskutečnila beatifikace šesti místních mnichů z 18. století včetně jednoho z Čech – P. Dominika Zavřela.
22.04.2021