Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
Publikováno: 9. 4. 2021 11:00

Foto: Mladý Jorge Mario Bergoglio, budoucí papež František, Vatican News

„Dojalo mne, když jste mi zaslali fotokopii seznamu nočních adorátorů, jehož originál se uchovává v bazilice,” píše papež španělskému listu. Noční výstav Nejsvětější svátosti (od 21 hodin večer) byl ve zmíněném kostele zaveden v roce 1917. Bratři Bergogliovi (Jorge a Oscar) se zapsali k adoraci v letech 1954-55 z podnětu o. Josého Aristiho, eucharistiána a tehdejšího argentinského provinciála této kongregace (Kongregace kněží Nejsvětější svátosti). Tento muž trávil nekonečné hodiny svého života službou ve zpovědnici, projevoval nezměrné milosrdenství a silně zapůsobil na budoucího papeže.

František dále vzpomíná na pozdrav „Venite adoremus”, kterým adorátoři probouzeli další směnu. Mladý Jorge Bergoglio se do centra Buenos Aires vydával autobusem vždy v sobotu večer, v devět hodin začínala adorace poté, co si přítomní vyslechli kázání otce Aristiho. Jak dále papež popisuje, již tehdy se v něm zažehl plamének duchovního povolání, ale nadále vedl „normální křesťanský život”, dokud ho zkušenost nočních adorací hluboce nepoznamenala.

Když otec Aristi o Vánocích roku 1996 zemřel, mons. Bergoglio, který se mezitím stal pomocným biskupem Buenos Aires, se přišel rozloučit s jeho tělem, vystaveným v kryptě baziliky. „Zatímco jsem pokládal květiny, učinil jsem se spontánní gesto – uchopil jsem kříž růžence, který držel v rukou, a s trochou síly jsem ho utrhl,” vypráví papež. „Přitom jsem na zesnulého pohlédl a požádal: 'Dej mi aspoň půlku svého milosrdenství', a pocítil jsem cosi silného, co mi v tu chvíli dodávalo odvahu."

Jediným svědkem tohoto gesta, poznamenává španělský týdeník, byl eucharistián, o. Andrés Taborda. „Pamatuji si, že mi řekl: Byl to můj zpovědník. Tímto růžencem nás mnohé rozhřešil, mnohé hříšníky. Nemůže si ho s sebou vzít pod zem,” pokračuje František, pro něhož se od té chvíle stal křížek zesnulého řeholníka neoddělitelným průvodcem: Nosím ho v látkovém sáčku, protože papežské košile nemají kapsy. A když se ho dotknu rukou, cítím milost a příklad milosrdného kněze, kněze, který přistupoval k lidským ranám”.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021