Položil svůj život za eucharistii

Šest mnichů z italského opatství Casamari ponese od 17. dubna titul „blahoslavení Simeon Cardon a pět druhů mučedníků“. Jejich blahořečení je významným okamžikem i pro církev v Česku.
Publikováno: 9. 4. 2021 8:15

Foto: Mučedníci z Casamari na dobovém vyobrazení. Repro KT

Jeden z nich totiž v 18. století doputoval k italským cisterciákům z Čech. Je jím P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel, rodák z Chodova, vsi, která je dnes součástí Prahy. V Itálii zemřel jako cisterciácký mnich a mučedník eucharistie.

Po podrobnostech o životní pouti P. Zavřela dosud pátral dominikán P. Efrem Jindráček (více v rozhovoru). „Jeho rodiče byli Jan, šafář z chodovské tvrze, a Zuzana Zavřelovi. Měl ještě o dva roky starší sestru Rosalyn. Křest přijal 10. května 1725 od hostivařského faráře P. Františka Jindřicha Kohouta,“ přibližuje P. Jindráček. Jedna z mála zmínek o něm pochází právě z matriční knihy tamní farnosti při kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Krátce po narození tam byl po otci pokřtěn Jan, jak potvrzuje dnešní hostivařský farář P. Karol Matlok MIC.

Zjistit něco více o jeho dětství a dospívání je prakticky nemožné. „Z tak dávné doby nemáme zde v archivu v podstatě žádné prameny,“ říká archivářka Markéta Ručková z Archivu hlavního města Prahy. A bezradný je při dotazu na Zavřelův osobní život i Jiří Bartoň, regionální historik a kronikář, který o Chodově vydal několik publikací. „O Janu Zavřelovi zatím víme až to, že ve dvaceti letech vstoupil do dominikánského noviciátu v Litoměřicích a dostal řeholní jméno Chryzostom,“ pokračuje P. Efrem Jindráček. „Tehdy žilo v konventu 24 dominikánů, z toho 18 kněží a 6 laických bratrů,“ vypočítává archivář Martin Barus, zástupce kancléře na Biskupství litoměřickém, co objevil v materiálech fondu „Dominikáni Litoměřice“ v tamním Státním oblastním archivu.

Zavřelova životní pouť záhy vedla do Itálie, kde po dosaženém vzdělání u dominikánů přednášel teologii v Benátkách, Ceseně a později v Římě. „Je možné, že v té době si přečetl knihu tehdejšího casamarského opata Isidora Ballandaniho Zázraky milosti, která vyšla v Benátkách v roce 1756. Jde o prezentaci opatství, kde se událo mnoho obrácení. Jisté je, že 6. června 1776 jej po svolení papeže opat Isidor přijal do konventu, kde mu dal nové řeholní jméno Dominik,“ vysvětluje P. Jindráček.

Blahořečení 17. dubna

V klášteře i okolí si P. Zavřel během svého působení získal mimořádnou pověst. Jeho požehnaný život ukončil neznámý voják, který jej ubil, když mnich potřetí za sebou sbíral hostie, které ze zlovolnosti rozhazovali příslušníci armády po podlaze kaple u klášterní ošetřovny.

Jak se P. Efremu Jindráčkovi podařilo zjistit, úctu projevil P. Zavřelovi i kardinál Josef Beran, který casamarské opatství navštívil v roce 1967.

Blahořečení P. Simeona Cardona a pěti dalších mučedníků včetně P. Zavřela proběhne 17. dubna v 10.30 hodin. „Kvůli pandemii se počet přítomných v kostele casamarského opatství omezí na 200, zatímco venku bude velká obrazovka. Další věřící pak budou moci sledovat slavnost přenášenou místní televizí i po internetu,“ vybízí italský postulátor P. Pierdomenico Volpi OCist. Přímý přenos zprostředkuje i TV Noe.

Liturgické slavnosti bude předsedat kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení. Přítomni budou také český velvyslanec při Svatém stolci Václav Kolaja a rektor Papežské koleje Nepomucenum P. Roman Czudek. Nepovinnou památku šesti casamarských mučedníků bude církev slavit každý rok 16. května.

Jiří Macháně, Tereza Zavadilová

Zdroj: KaTyd

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021