Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
Publikováno: 11. 4. 2021 14:30

Mši na druhou neděli velikonoční slavil papež František v kostele Santo Spirito in Sassia, který je svatyní Božího milosrdenství města Říma a nachází se nedaleko náměstí sv. Petra. O kostel se pod vedením rektora stará Kongregace sester Matky Božího milosrdenství.

S papežem Františkem koncelebrovali také předseda Papežské rady pro novou evangelizaci Mons. Rino Fisichella; rektor kostela polský kněz Józef Bart a desítka kněží z řad těch, které papež v jubilejním roce 2016 jmenoval tzv. misionáři milosrdenství. Na bohoslužbu byli vybráni i zástupci z římských věznic a nemocnic, vozíčkáři a také několik uprchlíků a přistěhovalců. Celou promluvu papeže Františka naleznete na stránkách české sekce Vatican Media.

Na závěr bohoslužby pronesl papež krátký pozdrav: 

„Před ukončením této slavnosti bych chtěl poděkovat těm, kteří spolupracovali na její přípravě a přímém přenosu. A pozdravuji všechny, kteří jsou spojeni prostřednictvím médií.

Zvláště zdravím vás, kdo jste přítomní zde v kostele Santo Spirito, ve svatyni Božího milosrdenství: pravidelní návštěvníci, ošetřující personál, vězni, lidé se zdravotním postižením, uprchlíci a migranti, Milosrdné sestry ošetřovatelky a dobrovolníci Civilní ochrany .

Představujete zde některé situace, ve kterých je milosrdenství hmatatelné; stává se to blízkostí, službou, péčí o ty v nesnázích. Doufám, že vždy budete mít pocit, že vám bylo uděleno milosrdenství, abyste byli vy milosrdní k ostatním.

Kéž Panna Maria, Matka milosrdenství, získá tuto milost pro nás všechny."

Poté pronesl papež obvyklou polední modlitbu Regina Caeli, po které jednotlivě pozdravil přítomné.

Zdroj: Vatican Media

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021