Charta Œcumenica: 20. výročí od podpisu

Charta Œcumenica - směrnice ohledně spolupráce mezi církvemi v Evropě, kterou v roce 2001 podepsali předsedové CCEE a CEC, je zásadním dokumentem, který usiluje o zachování a rozvoj bratrství mezi evropskými církvemi. K připomínce 20. výročí od podpisu tohoto dokumentu vydávají kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), a reverend Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), společné prohlášení.
Publikováno: 13. 4. 2021 8:00

Oba předsedové ve svém prohlášení obnovují „závazek společně a v duchu jednoty vydávat svědectví o Kristu, našem Spasiteli, a o jeho slibu na nový život skrze Ducha Svatého.“ Uvědomují si, že „stará i nové církevní rozdělení potřebují uzdravení; společenské a ekonomické nerovnosti vyžadují transformaci našich postojů a struktur. Trvalé ohrožení demokracie a životního prostředí vyžaduje zaměřit pozornost na život ve své celistvosti. Nové ozbrojené konflikty a teroristické útoky v některých částech kontinentu v posledních letech vyžadují pokání, odpuštění a spravedlnost.“

Oba předsedové vyzývají k modlitbě, aby všichni mohli býti jedno: „Přejeme si být nástrojem této jednoty, znovu se zavázat k posilování církevního společenství prostřednictvím společné modlitby a aktivit a nabízíme světu naši službu při prosazování spravedlnosti a míru.“

V rámci oslav tohoto výročí organizují CCEE a CEC online ekumenickou bohoslužbu, která se má konat 22. dubna 2021 od 19.00 do 20.30. Všechny církve a ekumeničtí partneři jsou zváni k účasti na této události s názvem: Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí, inspirovaný veršem Řím 12,12.

Při této příležitosti bude vydána i brožura, která bude obsahovat průběh ekumenických oslav a reflexe nad touto směrnicí. Brožura, která je k dispozici ke stažení na webových stránkách CCEE a CEC v angličtině, francouzštině, němčině a italštině, je určena pro církve a může být použita po celý rok k místním oslavám.

Chcete-li se akce zúčastnit, můžete se zaregistrovat na následujícím odkazu: https://zoom.us/webinar/register/WN__lClRISEQW2ofhF2ufA0aA

nebo sledovat Livestream na YouTube na odkazu: https://www.youtube.com/channel/UCmNjQop8IRofn3WO4mIDLzg

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021