Prezentace Mezinárodního sympózia o teologii kněžství

Fundamentální teologii kněžství se bude věnovat mezinárodní sympózium, které bylo dnes představené v Tiskovém středisku Svatého stolce. Jeho pořadatelem je Kongregace pro biskupy a náplánováno bylo na únor příštího roku (17. – 10. 2. 2022).
Publikováno: 12. 4. 2021 13:15

Foto: Vatican News

Sympózium chce poukázat na kořeny kněžství, nikoli řešit kontroverze. Jak zdůrazňuje prefekt pořadatelské kongregace, kardinál Ouellet, Kristovo kněžství a účast církve na tomto kněžství je klíčovou otázkou naší doby. V každé epoše je zapotřebí dotazovat se znovu po tom, v čem spočívá společný základ služebného kněžství a všeobecného kněžství pokřtěných. „Změny nesmějí být diktovány kulturními nátlaky, nesmějí však ani předem vylučovat, že v otázkách, usilujích o změnu, může být volání po osvobození víry od nánosů minulosti,“ uvedla profesorka Michelina Tenace z Gregoránské univerzity.

„Se sestoupením Ducha Svatého se rodí církev. Ve křtu, v němž Duch Svatý sestupuje, se stáváme křesťany a dostáváme podíl na Božím životě jako Synovi děti. Ordinovaní služebníci jsou nezbytní, jelikož uchovávají Boží život prostřednictvím svátostí eucharistie a odpuštění hříchů. Boží lid uchovává tento život prostřednictvím budování církve ve svědectví činorodé lásky a pěstování charismat. Jedno je nemyslitelné bez druhého. Když tedy říkáme, že služebné kněžství a všeobecné kněžství věřících odkazují k jedinému Kristovu kněžství, vyslovujeme velice zavazující pravdu. Říkáme totiž, že existuje vzájemná odpovědnost mezi společenstvím pokřtěných a kněžími. Nedostatek kněžských povolání znamená, že křesťanské společenství je ochuzeno: nedává a nedostává kněze,“ vysvětlila profesorka Tenace hlavní momenty, jimiž se inspiruje připravované sympózium o teologii kněžství.

Jak dodala, toto mezinárodní setkání si klade za cíl prohloubit teologii kněžství, potvrdit jeho základní rysy v katolické tradici a případně jej očistit z určité klerikalizace. Ta je totiž nebezpečná stejně pro kněze jako pro laiky a objevuje se tam, kde se kněžství ztotožňuje s mocí a nikoli se službou, kde je vnímáno pouze jako privilegium bez odpovědnosti za komunitu věřících, jak často připomíná papež František. Pokud jde o problém celibátu, profesorka Tenace poznamenala, že skutečná otázka se týká povolání a formace a s tím souvisejícího rozlišování.

„Bylo nadneseno, že kněžská funkce nevyžaduje celibát, ovšem v latinské tradici se požaduje, jakožto prorocké svědectví o Kristově kněžství v eschatologickém rozměru církve. Celibát je prorockým znamením, které z kněze činí svobodného svědka novosti, která se projeví v eschatonu. Církev potřebuje proroky a nikoli pouhé „funkcionáře“ svátostí,“ dodala profesorka Tenace. Kardinál Ouellet v odpovědi na otázky novinářů upřesnil, že otázka celibátu bude rozhodně jedním z témat, které se na sympóziu objeví, ovšem nikoli jako centrální téma, nýbrž v kontextu hlubšího pohledu na základy kněžství.

Plánované mezinárodní sympózium se dotkne také problematiky teologie svátostí a liturgie, tajemství a transcendence liturgického konání, které s kněžství úzce souvisejí.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021