Papež o svaté Terezii z Avily: Výjimečná žena v dějinách církve i společnosti

Avilský biskup José Gil Tamayo obdržel poselství papeže Františka v souvislosti s mezinárodním kongresem o sv. Terezii z Avily, který připomíná půl století od jejího prohlášení za učitelku církve. Třídenní kongres (12. - 15.4.) s názvem "Výjimečná žena" zorganizovaly katolické univerzity z Avily a Eichstättu-Ingolstadtu společně s řádem bosých karmelitánů.
Publikováno: 13. 4. 2021 15:45

Papež František ve svém poselství pro účastníky kongresu připomenul, že svatou Terezii z  Avily (1515 - 1582) prohlásil sv. Pavel VI. 27. září 1970 za učitelku církve a byla vůbec první ženou, která tento titul získala.

Dále papež František vyzdvihuje aktuálnost odkazu avilské světice, která k nám „nadále promlouvá prostřednictvím svých spisů. Její poselství je tak přístupné všem lidem. Pokud je tedy poznáváme, kontemplujeme a dáme se přivábit krásou jeho slova, může v nás vzklíčit touha po tom, abychom se ubírali cestou k dokonalosti”.

Papež František označuje avilskou mystičku za “výjimečnou ženu” a „příklad mimořádné úlohy, jakou ženy zastávaly v dějinách církve a společnosti”. Jak dále zdůrazňuje, „navzdory pěti stoletím, která nás dělí od její pozemské existence, plamen, který Ježíš zažehl v Tereziině srdci, nepřestává v tomto světě zářit a ustavičně potřebuje nové, odvážné svědky, schopné překonávat veškeré bariéry”. Svatý otec proto povzbuzuje účastníky zmíněného kongresu, aby se „nadále hlouběji seznamovali s učením avilské světice a šířili ho ve světě”.

„Svatá Terezie k nám i dnes hovoří prostřednictvím svých děl," připomíná papež a dodává: „Mít jí za přítelkyni, společnici, vůdkyni na naší pozemské pouti dodává jistotu a pokoj v duši. Její příklad není jen pro bratry a sestry, kteří jsou povoláni k řeholnímu životu, ale pro všechny, kteří touží pokračovat v cestě očišťování od od veškeré světskosti a která vede k zasnoubení se s Bohem, do vznešených komnat vnitřního hradu.“

V Roce sv. Josefa papež nezapomněl ani na velkou úctu sv. Terezie k ochránci Svaté rodiny, kterou ona sama šířila i mezi lidmi. Podobiznu sv. Josefa nosila Terezie vždy při sobě během cest při zakládání klášterů. Papež v této souvislosti píše: „Vzala si ho za učitele, advokáta a přímluvce; jemu se svěřovala s jistotou, že dostane milosti, o které ho prosila. (...) Světci jdou vždy ruku v ruce a podporují nás díky důvěře, kterou vkládáme do jejich přímluvy.“

Papežovo poselství v plném znění i program mezinárodního kongresu zveřejnil web avilské diecéze.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021