Gänswein: Emeritní papež sleduje dění v Německu

Emeritní papež Benedikt XVI. brzy oslaví 94. narozeniny. Navzdory pokročilému věku Benedikt XVI pozorně sleduje dění v církvi v Německu, informoval jeho osobní sekretář arcibiskup Georg Gänswein.
Publikováno: 14. 4. 2021 17:15

Podle aricibiskupa Gänsweina jsou emeritní papež a současný papež - Benedikt XVI. a papež František - v dobrém a aktivním kontaktu: „Setkání papeže Františka a Benedikta XVI., obvykle v klášteře Mater Ecclesiae, jsou vždy mimořádně důvěrná. Podrobnosti o nich, znají jen oni sami. Samozřejmě jsem si nikdy nedovolil ptát žádného z nich na obsah jejich rozhovorů,“ řekl arcibiskup Gänswein, který je zároveň prefektem papežského domu, v rozhovoru pro španělský týdeník Alfa y Omega.

Benedikt XVI. reflektuje situaci církve v Německu, kde „v současné době panuje napětí a zmatek“, dodal arcibiskup Ganswein bez bližších podrobností. Emeritní papež vnímá „nedostatek jednoty v mnoha základních aspektech víry“. Bohužel v německém episkopátu chybí jednota, „což je třeba co nejdříve vyjasnit, pokud se chceme vyvarovat závažných důsledků jak pro víru, tak i pro církev v Německu,“ řekl arcibiskup Gänswein pro španělský časopis.

Vyjádřil se také k častým pokusům o hodnocení papežů, které označil za stejně pochopitelné, jako nepřípadné. Kritériem takovéto klasifikace totiž nemůže totiž být jejich popularita nebo jakýsi společný jmenovatel, ale jedině svědectví, jaké dávají o Ježíši Kristu, jediném Spasiteli světa. Připomněl, že každý papež má svůj vlastní charakter, jinou intelektuální a duchovní formaci, vychází z jiných zkušeností. Tato různorodost ukazuje, že žádný z nich není nástupcem svého předchůdce, nýbrž Nástupcem Petrovým, poznamenal arcibiskup Gänswein.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021